• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Vertrek pastor Johan Rutgers

Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons helaas gaan verlaten.
Met ingang van 1 juli heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe benoeming ontvangen en wel om als parochievicaris te gaan werken voor twee parochies: de parochie Sint Maarten (Zeist en de Utrechtse Heuvelrug) en de parochie Sint Lucas (Leusden en omgeving).
Pastor Rutgers wordt de tweede priester van het ene pastoraal team dat voor deze twee parochies is benoemd.
Pastor Rutgers zal gaan wonen in de pastorie van Barneveld. 

Lees meer...

Zing- en luister Matthäus Passion - Sallands Bachkoor

Maandag 6 april kunt u een ’Zing- en luister Matthäus Passion’ bijwonen of beter: meebeleven.
Het Sallands Bachkoor zingt dan in de Grote Kerk in Dalfsen alle koordelen van Bachs bekendste passie. 
Kent u deze delen dan bent u van harte uitgenodigd die mee te zingen.
U kunt ook komen luisteren en de, veelal bekende, koralen meezingen.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Leendert Runia en wordt begeleid op de vleugel en op het orgel.
Maandag 6 april, aanvang 19.30 uur Grote Kerk Dalfsen

Klik hier voor meer info.

Het Angelusklokje

 

Klik hier voor meer informatie over het Angelusklokje.

Extra info: Bedevaart naar Lourdes september 2020

 

Klik hier voor extra info over de bedevaart naar Lourdes.  

Vastenactie 2020: Schoon water verandert alles!

Klik hier voor meer info over de vastenactie 2020.

Voortgang van de urnenmuur

In het vorige verslag van een maand geleden kon u zien dat het metselwerk op hoogte was tot en met de eerste laag vensterbanken en dat de maatvoering van frames voor de nissen werd gedaan.
Inmiddels is er al weer heel wat veranderd.
De onderste laag met nissen is aangebracht en van één muur ook al de bovenste laag.
Het is daar nu zo hoog dat er vanaf een steiger gewerkt moet worden.
Deze steiger zal omgezet worden zodat komende zaterdag de andere muur ook op hoogte gebracht kan worden.
Eigenlijk hoef ik niets te vertellen, op de foto's is bouwproces goed te zien. 

Lees meer...

Bekendmaking opbrengst kerkbalans 2020

Beste parochianen,
Ik mag u nu de eerste tussenstand bekend maken van onze actie Kerkbalans 2020.
De opbrengst vanuit de toezeggingen tot op dit moment komt op € 68.759,-
Vorig jaar kwamen we toen uit op € 71.320,-
Dat is dus ruim € 2500,- minder dan vorig jaar.

Lees meer...

Overleden

Donderdagavond 13 februari overleed in haar appartement in het Anker (Ankerstraat 11) Wilhelmina Maria Jansen-Ellenbroek.
Mien is 96 jaar geworden en was sinds 12-2-2000 weduwe van Bernhard Jansen.
De gezongen uitvaartviering zal worden gehouden op woensdagmorgen 19 februari om 10.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
Vóór de uitvaartviering is er van 9.30 tot 10.15 uur in het parochiecentrum gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.
Voorganger: Riky Harink

Nieuwsbrief februari Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht maart 2020

Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie.
Klik hier voor het activiteitenprogramma.

Overleden

Zondagmorgen 9 februari is overleden Maria Lucretia Hendrika Endeman-Mulder.
Marie is 101 jaar geworden en woonde de laatste 20 jaar van haar leven op Swaenewoerd in Raalte (voorheen aan de Lemelerveldseweg, Veldhoek).
Zij was sinds 11-10-1999 weduwe van Graads Endeman.
Er is géén avondwake. 
De gezongen uitvaartviering zal worden gehouden op vrijdagmiddag 14 februari om 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
Vóór de uitvaartviering is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren van 12.45 tot 13.15 uur.
Voorganger: Nolly Holterman

Overleden

Woensdag 5 februari is na een aantal jaren van afnemende gezondheid overleden Bonifacius Petrus Bult.
Bonnie is 87 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Nannie aan de Dominee Berkhofweg 35 in Lemele.
Maandag 10 februari is er van 19.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren thuis aan de Dominee Berkhofweg 35.
Dinsdag 11 februari om 13.30 uur is het afscheid in het crematorium “Kranenburg” te Zwolle.