• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Nieuwsbrief juli/ augustus Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

 

Verslag lezing Kardinaal Eijk


Klik hier voor het verslag van de lezing door Kardinaal Eijk gehouden op 28 juni 2022 in Lemelerveld.
Dit was op uitnodiging van de Pelgrimagegroep 'Het zoeken niet moe' met het thema: Euthanasie, kerk en geloof.

Levenslessen over omgaan met dood en verlies

In het parochieblad nr. 7 2022 stond een verslag van een avond die rouwdeskundige Manu Keirse uit België enige tijd geleden heeft verzorgd in Lemelerveld. In het pastoraal artikel van september (wat binnenkort verschijnt op deze website) verwijst pastoor Monninkhof naar een nieuw boek van Manu Keirse. In zijn nieuwe boek Anders leven gaat Manu Keirse dieper in op de mogelijkheden van samenleving met meer ruimte voor verbinding, kwetsbaarheid en diversiteit. 
Klik hier indien u het boek online wilt bestellen. Terugblik coronajaar 2021: komen parochianen wel terug na de coronatijd?

Deze zomer publiceert rkkerk.nl vier artikelen die eerder zijn gepubliceerd in de Pius Almanak voor 2022. De artikelen bieden een momentopname uit 2021, intussen is de situatie veranderd, maar stuk voor stuk zijn deze verhalen informatief en bieden ze leerpunten voor nu en de toekomst. 

Lees hier het hele bericht.

Tentviering en Brunch zondag 7 augustus!

Twee jaar lang moesten we erop wachten, maar dit jaar kan het gelukkig weer doorgaan! De tentviering van het Sukerbietenfeest in Lemelerveld op zondag 7 augustus om 10.30 uur in de grote tent. Voorbereid door de Heilig Hart Kerk samen met de Brugkerk! Supergezellig en leuk voor alle leeftijden. Het thema van de viering is “Water bij de wijn?”. Het gaat onder andere over de Bruiloft te Kana (Joh. 2). In de viering gaan Joop Butti en Georg Naber voor. Muzikale medewerking van de Bargzangers en Voices, onder leiding van Mieke Bruins. 

Lees meer...

Activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht seizoen 2022 - 2023

Inmiddels is de werkgroep catechese druk in de weer om een interessant en boeiend programma samen te stellen voor het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023. Er worden weer veel uiteenlopende interessante onderwerpen aangeboden, dus keuze genoeg. Alle bijeenkomsten kenmerken zich door een combinatie van gezelligheid en diepgang. Iedereen is welkom. Vanaf begin september ligt het nieuwe programmaboekje in onze kerken en kunt U het gratis meenemen. Ook zal het programma met de parochiebladen worden verspreid. Vanaf september zal het programma ook op onze website verschijnen.

Kies straks wat moois uit en hopelijk tot ziens op één van bijeenkomsten van Inzicht en Uitzicht.

Pastor Joop Butti 

Lees meer...

Pastor Wenker wordt 80 jaar

Op 22 augustus wordt pastor Wenker 80 jaar. Wij willen dit vieren met een eucharistieviering in onze kerk (St. Vitus Dedemsvaart) op maandag 22 augustus 19.00 uur.

Daarna bent u welkom in ons parochiecentrum om pastor Wenker te feliciteren. Uiteraard zorgen wij voor koffie en gebak en een hapje en drankje.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de verjaardag te vieren van pastor Wenker.
Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart

 

Stemmen op Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 geopend


Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. 
Lees hier het hele artikel.

Gezocht: Pianist voor een RK kerkkoor

Wij zijn Reflection, een koor uit Heino. Wij zijn verbonden aan de Katholieke kerk hier in ons dorp.

Minimaal één keer per maand verzorgen wij als koor de zang tijdens een kerkviering.

Ons koor bestaat uit ongeveer 35 leden en we zingen veelal 4-stemmig.
Wij zingen verschillende stijlen, ritmisch uitdagend, vrolijk of gedragen en in meerdere talen. 

Lees meer...

Pastor Thomasfonds - Sproeifeest Hoonhorst 2022

Op 25 juni mochten wij na een lange tijd van corona weer de Jaarmarkt en Braderie houden. De markt begon om 9.00 uur en het Shantykoor De Stuwzangers uit Vilsteren brachten vanaf 10.00 uur hun muzikale klanken ten gehore. Het terras stroomde dan ook al zeer snel vol. 

Lees meer...

Benoeming in onze Emmanuelparochie

Met vreugde kunnen wij u meedelen dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 oktober aanstaande pastoraal werkster Ria Doornbusch heeft benoemd in het pastoraal team van onze Emmanuelparochie. Ria groeide op in Dedemsvaart. Ze kent dus onze omgeving goed. Ze is 54 jaar en in de afgelopen 15 jaar werkte ze in parochies in De Liemers en in Twente. Ze woont in Borne, maar ze gaat verhuizen naar Dedemsvaart. We heten Ria welkom in onze parochie en we wensen haar alle goeds toe in het pastoraal team van onze parochie! Eind oktober zal ze officieel worden gepresenteerd. U hoort daar te zijner tijd over.

Lees meer...

Zoveel te vieren bij Con Amore

De lucht zindert en het is broeierig warm in het parochiecentrum van de Heilig Hartkerk in Lemelerveld. Het gehele Con Amore-koor heeft zich op maandagavond verzameld voor de jaarvergadering, maar er lijkt nog wat in de lucht te hangen. Er wordt gekletst en gekeuveld en er heerst een opgetogen stemming. De club van energieke, zongebruinde vijftigplussers is toe aan het zomerreces, maar niet voordat maar liefst dertien jubilerende leden zijn geëerd en gehuldigd! Naast deze dertien jubilarissen wordt ook dirigent Wim van Lenthe gehuldigd, voor het vijfentwintig jaar dirigentschap van dit begaafde koor.

Lees meer...