• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Langer thuiswonen met gebruik van slimme leeftechnologie

 

Klik hier voor meer info over de bijeenkomst.

Verslag Parochieavond donderdag 21-11-2019

 

Klik hier voor het verslag parochieavond van donderdag 21-11-2019.

Nieuwsbrief januari Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de eerste Emmanuel nieuwsbrief van 2020.

Buitengewoon vriendelijk!

Tegeltjeswijsheid: “Vriendelijkheid kost niets!” Maar wordt je altijd wel zo vriendelijk ontvangen?
Op straat lopen veel mensen met een chagrijnig gezicht rond, zéker als hun ook nog iets gevraagd wordt…. Lang geleden kwam apostel Paulus, als bootvluchteling, wél onverwachte vriendelijkheid tegen op het eiland Malta, waar hij aanspoelde.
Hoe verder? Roeien met de riemen die je hebt!
Dat is het thema van de  oecumenische kerkdienst op zondag 19 januari, 10.00 uur, Brugkerk Lemelerveld.
De Raad van Kerken Lemele/Lemelerveld nodigt je (vriendelijk) uit!  Voorgangers zijn pastoraal werker Marga KleinOvermeen en ds. Georg Naber.
De collecte is bestemd voor bootvluchtelingen op Lesbos.

Kerkbalans 2020 van start!

Geachte parochianen,
Evenals voorgaande jaren houden we de actie kerkbalans in januari. Komende week gaan uw wijkvertegenwoordigers op pad om de kerkbalansenveloppen rond te brengen. Het is de belangrijkste actie van het jaar voor onze kerk om de financiën op orde te houden. Het wordt weer een druk jaar met de renovatie van de toren en de urnenmuur. Ook moeten we gaan uitzoeken wat we met de woning van Habers gaan doen, nu Betsy en Dia deze maand gaan verhuizen. In 2018  hadden we eenmalige extra inkomsten uit de verlengingen van de grafrechten en enkele legaten. Vandaar een goed positief resultaat. Afgelopen jaar zijn er veel toezeggingen binnen gekomen voor de toren. Een grote opsteker voor de onze kerk. Zowel financieel als moreel. We zullen dat hard nodig hebben met de op stapel staande werkzaamheden. Nu is het zaak om de “normale gang van zaken” vast te houden. Neem daarom deel aan de actie kerkbalans. In de week van 20 tot 26 januari komen de wijkvertegenwoordigers de enveloppes weer op halen. Probeert u  deze zoveel mogelijk klaar te leggen, het is al een hele inspanning van onze wijkvertegenwoordigers om alles na te lopen. Mocht u ze gemist hebben kunt u de enveloppe bij hen aan huis brengen, maar mag u  deze ook in de brievenbus van het parochiecentrum doen. Ze komen dan vanzelf bij mij terecht. Op de website is via de knop “ informatie” extra informatie  te vinden over giften aan de kerk. Deelname aan kerkbalans is van levensbelang  voor onze geloofsgemeenschap en voor de voortgang van onze activiteiten in en om de kerk.

Van harte aanbevolen!

Leo Broeks, penningmeester.

Oudjaarsavond-viering Heilig Hart Kerk

Oudjaarsavond-viering Heilig Hart Kerk


Thema:  ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’.
Iedereen van harte uitgenodigd op dinsdag 31 december om 19.00 uur.

Klik hier voor meer info over de oudjaarsavond.

Kindje wiegen 2019

Kindje wiegen 2019
 
Vanochtend in de Heilig Hartkerk werd het Kerstverhaal door kinderen gespeeld.
Wat een enthousiasme van de jonge acteurs.
Vele kinderen kwamen samen met ouders, opa’s en oma’s kijken naar het schouwspel.

Lees meer...

Gezinsviering op kerstavond (bedankt)

Gezinsviering op kerstavond (bedankt)
 
Hartelijk dank dat jullie met zo velen naar de gezinsviering op kerstavond zijn gekomen.
Tijdens de viering hebben we geluisterd naar het kerstverhaal: een zwerver die zich koning noemt.

Lees meer...

Kerstconcert Con Amore en Quodlibet in Heilig Hart kerk zondag 22 december 2019

Con Amore en Quodlibet zingen de sterren van de hemel
 
Dit keer viel het mij te beurt in de redactie om een stukje te mogen schrijven over het traditionele kerstconcert in de katholieke kerk op de zondag vóór Kerst.
En ik heb echt genoten van deze muzikale uitvoering.

Lees meer...

Deurcollecte voor de minima

Deurcollecte voor de minima.
Afgelopen week heeft het Sociaal Steunpunt Kerken ruim 50 minima adressen in Lemelerveld verrast met een kerstpakket.
Ook zijn er 12 bloemetjes gebracht naar Lemelervelders die na het afgelopen jaar wel een steuntje in de rug konden gebruiken.
Na de kerstvieringen houdt het Sociaal Steunpunt hiervoor een deurcollecte.
Geeft U ook wat voor de minima deze kerst?

Oproep hulp kerkbalans 2020

Oproep hulp kerkbalans 2020

 

Beste mensen, vrijwilligers,


Hulp gevraagd voor de voorbereiding van Actie Kerkbalans 2020!


Op vrijdag 27 december willen we de kerkbalans-enveloppen weer gaan invouwen voor de actie, die op 12 januari 2020 weer van start gaat. 

Lees meer...

Beste wensen van de locatieraad en nieuwjaarsreceptie

De beste wensen van de locatieraad 
De locatieraad wenst u een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar toe.
Ook in het nieuwe jaar zullen we ons weer gezamenlijk inzetten voor onze locatie.
Dat betekent dat we ons onder andere bezig gaan houden met de toekomst van onze kerk en het overige onroerend goed.
Daarnaast hebben we in het kader van duurzaamheid iets voor alle inwoners van Lemelerveld in petto.
 
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie zal op zondag 12 januari na de viering worden gehouden in het parochiecentrum.
De locatieraad en de pastoraatsgroep willen u graag een goed nieuwjaar toewensen en er een toost op uitbrengen.