• 150 jaar

Nagekomen foto's 12,5 jarig bestaan Emmanuel parochie

Op zondag, 5 november jl, hebben de elf geloofsgemeenschappen van onze parochie samen het 12,5 jaar jubileum gevierd. Dat werd gevierd in de St. Vituskerk in Dedemsvaart. Het was een mooie, bijzondere en zeer sfeervolle Eucharistieviering. Een mis met drie Heren, zoals ze dat vroeger zeiden, twee pastoraal werkers, twee acolieten, zes lektoren en een tiental misdienaars, kortom een echte belevenis. Na afloop van de viering was het tijd voor koffie en gebak, veel gebak. Aan alle locaties was gevraagd om de nodige taarten te bakken en daar is goed gehoor aan gegeven en de keuze was reuze. En het was heel gezellig.

Lees meer...

Uitnodiging parochievergadering en nieuwjaarsreceptie

In januari van dit jaar, 2023, hebben we voor het eerst een combinatie gemaakt van onze jaarlijkse parochievergadering en de nieuwjaarsreceptie. Dat is ons goed bevallen en dat willen we begin volgend jaar weer op die manier organiseren.
Langs deze weg willen wij u uitnodigen voor deze combi en wel op: donderdag 11 januari 2024 om 19.30 uur.
Uiteraard zullen dan alle lopende parochiezaken aan de orde komen waaronder de eerste uitslag van de enquête die onlangs gehouden is.

Lees meer...

Oudejaarsviering 31 december om 10.30 uur

Op zondag 31 december luiden we het jaar 2023 uit met de traditionele oudejaarsviering.
Omdat we op de drempel van een jubileumjaar staan (150 jaar parochie/geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus) hebben we gekozen voor het thema: Traditie en vernieuwing.
De viering begint om 10.30 uur en het dameskoor zorgt voor de zang. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat de kerkgangers ook van harte meezingen.
We hopen dat we met velen van u de drempel overgaan.

Lees meer...

Kerstvieringen en oudejaarsviering in de kerk 2023

De kerstvieringen en oudejaarsviering in onze kerk:

- Zondagavond 24 december: 19.00 uur, woord-communieviering, voorganger Arnold Huijsmans m.m.v. Voices

   - Kerstavond betreft een gezinsviering

- Maandagmorgen 25 december: 9.00 uur, eucharistieviering, pastor Hans de Vries m.m.v. Con Amore

- Zondagmorgen 31 december: 10.30 uur, woord-communieviering, voorganger Nolly Holterman m.m.v. het dameskoor

Lees meer...

Communie thuis ontvangen met Kerst

Mensen die met de kerstdagen niet zelf in de kerk kunnen komen, maar wel graag thuis communie willen ontvangen, wordt deze mogelijkheid geboden, op 1e kerstdag na de viering van 9.00 uur.

Graag even doorgeven aan: Nolly Hoterman 372592 óf
Angela Jansen: 0612098899

 

Uitnodiging voor gezinsviering kerstavond

Van ver weg en dichtbij, op zoek naar het licht!
Gezinsviering kerstavond 19.00 uur
Voorganger A. Huijsmans
Zang van het koor Voices
Werkgroep gezinsviering Heilig Hart Kerk te Lemelerveld

Lees meer...

Kerstversiering 2023

Donderdag 21 december is de hele werkgroep bloemversiering weer bezig geweest om bloemstukken in kerstsferen op te maken.
Het was weer een gezellige ochtend met mooie muziek op de achtergrond en een bakkie koffie met wat lekkers erbij.

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een mooi en gezond 2024!

Bloemversiergroep

Lees meer...

Diaken Richard Meijer verantwoordelijk voor het bezoekwerk in onze Emmanuelparochie

Sinds zijn diakenwijding op 7 mei 2022 is Richard Meijer als onbezoldigd permanent diaken actief in onze Emmanuelparochie.

Als diaken assisteert Richard het pastoraal team. 

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal. 

Klik hier voor meer info.

Kerststal weer gezet

Afgelopen zondag (17 december) is de kerststal weer geplaatst door de kosters en een aantal vrijwilligers.
Op 1e én 2e Kerstdag is de kerk open tot 16.00 uur.
Komt u ook om de kerststal te bekijken?

Lees meer...

Kerstbrief 2023


Klik hier voor de kerstbrief van het pastorale team.

Overleden

Op donderdag 14 december is overleden onze parochiaan Hermannus Johannes Wellenberg. Herman woonde met Mien Wellenberg-Noordman in Brugstede, Mr. Gorisstraat 3, app. 7D, 8151 AG Lemelerveld. Herman is 95 jaar geworden. Op donderdag 21 december is er gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren in Brugstede van 19.30 tot 20.00 uur. Vrijdag 22 december is de Uitvaartviering in onze kerk om 10.30 uur en aansluitend is de begrafenis op ons parochiekerkhof.

Voorganger: Angela Jansen