• Meer informatie
 
  

                     Meer informatie

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Sam’s kledingactie Lemelerveld zaterdag 26 september 2020

 

Klik hier voor info over Sam's kledingactie.

Nieuwsbrief september Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht oktober 2020

Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie.
Klik hier voor het activiteitenprogramma.

 

Koffie drinken op dinsdagmorgen na de eucharistieviering

Vanaf a.s. dinsdagmorgen 8 september willen we na de eucharistieviering van 9.00 uur in de kerk, met elkaar weer een kop koffie drinken in het parochiecentrum.
Uiteraard moet de afstand van 1.5 meter afstand in acht genomen worden.

Oplossing kinderpagina parochieblad nr. 12

Oplossing puzzel kinderpagina nr. 12: onkruid
1. viooltje
2. rozen
3. klavertje
4. brandnetel
5. tulpen
6. madeliefje
7. paardenbloem

Lees meer...

Raad van Kerken Lemele & Lemelerveld 'De Heer als koppelbaas'

Zondag 20 september 2020, aanvang 10.30 uur, locatie: Natuurcamping De Olde Lucashoeve, Kerkweg 30 in Lemele
Thema: Vrede verbindt verschil.
Juist in deze tijd van afstand bewaren zoeken mensen verbinding.
De lontjes worden korter, door onzekere toekomst, minder inkomen, hittegolf en code oranje in omliggende landen.

Lees meer...

Viering 40 jarig ambtsjubileum, tevens afscheid van pastor Gerard Noordink 26 en 27 september

Op 1 augustus jl. was het 40 jaar geleden, dat pastor Gerard Noordink begon in zijn eerste pastorale functie.
In deze periode is hij onder meer werkzaam geweest in de parochie in Twello, Bussloo en De Vecht; in het psychiatrisch ziekenhuis St. Franciscushof te Raalte, en sinds 1997 als pastor in de geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis en Heino.
In de loop van de tijd is er een samenwerking gegroeid van deze geloofsgemeenschappen met andere parochies in Noord Oost Salland. Dit resulteerde in 2011 in de oprichting van de Emmanuelparochie, waarin 11 geloofsgemeenschappen zijn samengegaan.
Pastor Gerard Noordink maakt deel uit van het pastoraal team van onze Emmanuelparochie.

 

Lees hier het hele artikel van Pastoor Monninkhof.

Bedevaarten naar Banneux afgelast

Vanwege het coronavirus zijn de bedevaarten naar Banneux afgelast, zowel de tweedaagse (zaterdag 5 tot en met zondag 6 september) als de vijfdaagse (vrijdag 9 oktober tot en met dinsdag 13 oktober).

Met vriendelijke groeten,

Miranda Temmink

Communie uitreiking eucharistievieringen m.i.v. 5 en 6 september

In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande.
De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring wilden opdoen met de toepassing van de voorzorgen tegen de verspreiding van het coronavirus in onze andere kerken.

 

Lees hier het hele artikel van Pastoor Monninkhof.

Viering zondag 23 augustus om 9.00 uur

In de viering van zondag 23 augustus om 9.00 uur zullen enkele leden van het dameskoor o.l.v. Gerda Teelen de zang verzorgen.
Miranda Temmink zal hen begeleiden op het orgel.
We zijn heel blij dat we hiermee weer een beetje sfeer in de viering kunnen brengen.
Het thema van de viering is: Toekomst openen.
Dus kom naar de kerk om elkaar te bemoedigen en te sterken in deze toch ietwat vreemde tijd.
Ook om een toekomst voor onze eigen geloofsgemeenschap en parochiekerk te hebben.

 

Mariaviering in de parochietuin

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
Dit jaar viel 15 augustus op zaterdag en daarom stond de Eucharistieviering in het teken van Maria.
Het was bijzonder mooi weer en daarom werd de viering in onze mooie parochietuin gehouden.
Velen namen deel aan de viering.
I.v.m. de coronamaatregelen was er een registratie voor de brug in de parochietuin waarna men over de brug plaats kon nemen in de “tuinkerk”. 

Lees meer...

Komend weekend extra collecte voor Beiroet

Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet.
Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg.
Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Komend weekend is er in alle vieringen een extra collecte voor de mensen in nood in Beiroet (door de explosie van vorige week).

Lees hier de brief van Pastor Monninkhof.