• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Overleden

Maandagavond 27 augustus is overleden onze parochiaan Catharina Johanna Jansen-Kiekebosch, sinds 12-2-1985 weduwe van Bernard Jansen.
Cato woonde in Brugstede en werd 96 jaar. Vrijdagavond van 19.00 tot 19.30 uur is er in Brugstede gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.
De gezongen uitvaartviering is zaterdagmorgen 1 september om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof.

Voorganger: Riky Harink

Processiebedevaart Kevelaer

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht worden jaarlijks vele bedevaarten naar Kevelaer georganiseerd. Het Duitse plaatsje Kevelaer(vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de “Consolatrix Afflictorum” : de “Troosteres der bedroefden”.

Lees meer...

Pastoor Hermens afscheid

Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om donderdagavond 30 augustus afscheid te nemen van pastoor Hermens in Hoonhorst is er de gelegenheid om hem zondag 26 augustus na de viering van 9.00 uur de hand te schudden achter in de kerk.

 

 

7 augustus geen viering

Mededeling:

Dinsdagmorgen 7 augustus is er geen viering in de kerk. 
Dit in tegenstelling tot wat er in het parochieblad staat vermeld.

Mededeling secretariaat

De dinsdagmorgenviering van 21 augustus is komen te vervallen.

 

Par.secr. Ria Henning

Tentviering tijdens sukerbietenfeest

Al brainstormend over het thema voor de tentviering kwamen bij ons allerlei ideeën boven drijven; schilderijen ophangen, duiven laten vliegen en je fiets op slot zetten. Wat heeft dat nu met elkaar te maken. Kom naar de oecumenische tentviering en het zal je duidelijk worden.

Lees meer...

Uitnodiging afscheid pastoor Hermens

 

Klik hier voor de uitnodiging.

De versiering voor de tentviering is klaar

Met een klein clubje ; 10 in totaal zijn we woensdagmiddag 11 juli heel goed bezig geweest. 
We hebben geluisterd naar het verhaal van Roeksis en alle duiven en slangen die Frans Koerhuis had uitgezaagd zijn mooi van felle kleurtjes voorzien. Frans bracht zelfs een hele grote 3D duif mee, ook die mocht helemaal geverfd worden. 
Met zo’n klein clubje kinderen was.......

Lees meer...

Mededeling secretariaat

Op donderdagmorgen 16, 23 en 30 augustus  is het secretariaat gesloten.

In die 3 weken is het secretariaat alleen geopend op maandagmorgen van 09.15 tot 11.30 uur.

Overleden

Zondagmiddag 8 juli is overleden Sutbartus Antonius Zwienenberg. Ben is 88 jaar geworden en woonde samen met zijn vrouw Annie in Brugstede.
Vrijdag 13 juli is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren in Brugstede.
De uitvaartviering is zaterdag 14 juli om 10.30 uur in onze kerk. Aansluitend zal om 12.30 uur de crematie plaatsvinden in Nijverdal.
Voorganger: Gerard Koenjer

 

Overleden

Donderdagmiddag 5 juli is na een periode van afnemende gezondheid overleden Hermanus Wilhelmus Hulsman, echtgenoot van Annie Hulsman-Blankhorst. Zij woonden aan de Nijverheidstraat 17. De laatste maanden werd Herman liefdevol verzorgd in Rosengaerde te Dalfsen. Herman werd 81 jaar. Dinsdagavond 10 juli is er van 19.30 tot 20.00 uur thuis aan de Nijverheidstraat gelegenheid de familie te condoleren en afscheid van Herman te nemen. De crematieplechtigheid zal woensdag 11 juli in besloten kring plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.

 

Tussenstand project Samen voor elkaar

We hebben op de site op 17 februari een bericht geplaatst over dit project. Zie “Subsidie project Samen voor Elkaar. Het project houdt in dat de locatieraad samen met de pastoraatsgroep een visie gaat ontwikkelen op het toekomstig gebruik van de kerk. Uitgangspunt is het behoud van de kerk, waarbij de kerk voor en door de Lemelervelders gebruikt kan worden.

Lees meer...