• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Kindje wiegen 1e Kerstdag

Bij deze willen we iedereen uitnodigen, groot of klein, om te komen kijken naar het kerstverhaal gespeeld door kinderen.
De kinderen  die komen kijken mogen zelf een instrumentje meenemen om ook samen muziek te maken.

Lees meer...

Kerkbalans december

Op 15 december wordt de laatste incasso van de kerkbalans 2018 afgeboekt.
Hierna ga ik de gegevens verwerken in de boekhouding en kan ik gaan bekijken welke toezeggingen er nog openstaan. Mocht u nog vergeten zijn uw toegezegde bijdrage over 2018 over te maken, mag ik u dan vragen dat binnenkort te doen? Dit scheelt mij weer extra werk. Bij voorbaat dank!
Voorts zijn we al weer bezig de kerkbalans voor 2019 voor te bereiden.
Op donderdag 27 december om 9.00 uur gaan we de kerkbalansenveloppen klaar maken. Mocht u wat tijd over hebben; u bent  welkom in ons parochiecentrum!

Leo Broeks,financieel beheerder

Kerkgangers meer voorin de kerk

De locatieraad bezint zich erop om in het nieuwe jaar de bezoekers van de kerk bij reguliere vieringen meer naar voren plaats te laten nemen.
We zullen in overleg met de werkgroepbeheer bekijken hoe we de achterste banken het best kunnen afschermen.In meerdere locaties gebeurd dit al en ook tot tevredenheid van bezoekers en voorgangers. Ook hier is het ingegeven door reacties van de kerkgangers bij de vieringen in het parochiecentrum als wel bij de vieringen van de eerste adventszondag.Het zal een flexibel systeem worden zodat snel aangepast kan worden bij grotere aantallen bezoekers. In het nieuwe jaar zullen we u er nader over berichten.

de locatieraad

Nieuwsbrief december Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Gezinsviering op kerstavond

Komen jullie ook luisteren naar het verhaal van de os en de ezel in de stal?
“Na de hele dag buiten gelopen te hebben, krijgen de os en de ezel bezoek in hun knusse stal. De os en de ezel praten nog wat over koetjes en kalfjes, tot plotseling...”

Lees meer...

Nieuwsbrief november Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Witte kerst voor de R.K. Kerk te Lemelerveld

Het binnenschilderwerk in de R.K. Kerk is gereed, ruim een week eerder dan vooraf gepland was. Dit is te danken aan de goede samenwerking tussen schildersbedrijf Lenferink en de groep vrijwilligers, die met allerlei hand- en spandiensten klaarstonden, en door goed overleg vooraf. Ook tijdens de uitvoering liep het allemaal voortvarend. 

Lees meer...

Gaat onze (katholieke) kerk dicht?

Dit was het thema dat afgelopen donderdagavond is besproken tijdens de jaarlijkse parochievergadering. De avond begon zoals altijd eerst met het officiële gedeelte met mededelingen, financiële rapportages en dergelijke. Van de gelegenheid maakte ook onze nieuwe pastoor André Monninkhof gebruik om zich voor te stellen.

Lees meer...

Hulp gevraagd voor kerkbalans 2019!

Wij zoeken naar een tweetal personen, die voor de kerkbalans in de wijk Nieuwe landen willen helpen. Kerkbalans is dé financiële pijler onder onze parochie en daardoor erg belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Lees meer...

Kerkklok luidt voor het klimaat!

 

 

Op meer dan tweehonderdvijftig plaatsen is zaterdag om 2 minuten voor twaalf de noodklok geluid voor het klimaat. Noodklok voor het Klimaat is een idee van Greenpeace in samenwerking met de Groene Kerken, het Klimaatverbond, en andere lokale initiatieven.

Lees meer...

Adventsactie 2018Klik hier voor meer info over de Adventsactie 2018.

Loting obligaties R.K.parochiecentrum.

Bij de jaarlijkse uitloting van de obligaties 2004 tbv het parochiecentrum  op de parochieavond van 29 november 2018 zijn de certificaatnummers eindigend op:  -01, -11, -21, - 31, -41   betaalbaar gesteld.
Inlevering  en uitbetaling van de uitgelote obligaties kan plaatsvinden bij het secretariaat (371253) .Deze is geopend op maandag en donderdagmorgen van 9.15 tot 11.30 uur of bij de financieel beheerder van de kerk, L.Broeks, Dalmsholterweg 8, tel 06-23715454