• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Nieuwsbrief juni Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Overleden

Woensdagmiddag 9 juni is overleden onze parochiaan Diny Kogelman-Boerkamp.
Diny is 84 jaar geworden en woonde samen met haar man Jan aan de Dwarsweg 5.

Maandagavond 14 juni is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het parochiecentrum.
Dinsdagmorgen 15 juni om 10.30 uur zal de uitvaartviering plaatsvinden in onze kerk.
Aansluitend is de crematieplechtigheid in het crematorium te Nijverdal.
De uitvaartviering en crematie zullen in besloten kring plaatsvinden.

Voorganger: Nolly Holterman

Versoepeling coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door.
De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk.
De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
U leest hierover meer in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/

Cantorcursus binnen ons bisdom

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen.
Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen.
Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Lees meer...

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”.
Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom.
Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk.
En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.

Lees meer...

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht.
De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar, docent is Ronald de Haan.
De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige, koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. 

Lees meer...

Presentatie Eerste Heilige Communie 29 mei

Zaterdagavond 29 mei is de presentatie Eerste Heilige Communie communicanten in onze kerk.
Omdat we niet graag over onze maximum aantal bezoekers willen gaan, willen we u verzoeken zoveel mogelijk via de livestream de viering te volgen.
Bij voorbaat dank voor uw begrip.

De locatieraad

Vorderingen restauratie kerktoren week 19 en 20

De laatste twee weken is het onderste deel van de toren onder handen genomen.
Dit deel van de toren heeft in verhouding de meeste vorstschade opgelopen.
De vorstschade is ontstaan doordat in het verleden bij reparaties aan het metselwerk gevoegd is met voegsel dat teveel cement bevatte.
Als je dat doet worden voegen veel te hard en laten onvoldoende water door.
Daardoor blijft er vocht in de steen achter, waardoor er bij vorst schilfers van de stenen afspringen of los gaan zitten.
Er is op de hele toren 3 m² inboetwerk uitgevoerd, waarbij het door vorst beschadigde deel van het metselwerk wordt uitgehakt en opnieuw wordt ingemetseld met waalformaatstenen (de Maasbruin Reno VB van de fabriek Rijswaard).

Lees meer...

Vrijwilligersnieuws

Zaterdagavond 22 mei is Evelien Marsman na 4 jaar gestopt als lectrice in de weekend vieringen.
Eerder was ze 10 jaar vrijwilliger bij het kinderpastoraat.
Na afloop van de viering deed ze zelf een afscheidswoord, waarin ze aangaf, waarom ze stopt.
Naast het vrijwilligerswerk voor de kerk, zit ze in het bestuur van sportvereniging VZOD.
Ook haar werk, 20 uur in het ziekenhuis, groot huis met tuin en kinderen en zelf sporten kost haar de nodige tijd.
Al met al is het gewoon te veel.

Lees meer...

Incasso kerkbalans 2021

Eind mei wordt de incasso uitgevoerd voor de kerkbalansactie 2021.
Bij deze eerste incasso wordt het eerste kwartaal, het eerste halfjaar en de jaarbijdrages afgeschreven voor zover men dit had aangegeven.
Eind juni zal vervolgens het tweede kwartaal worden afgeboekt.
Vorig jaar hadden we nog een maandelijkse incasso, maar door de verlate uitvoering van de kerkbalansactie is dat dit jaar niet het geval.

Lees meer...

Heilig Vormsel op 5 juni

H. Vormsel.

Op zaterdagavond 5 juni zal Carlijn Tielbeke in de viering van 19.00 uur het H. Vormsel ontvangen.
Het dameskoor zingt in deze viering.

 

 

Overleden

Maandag 10 mei is na een periode van afnemende gezondheid in alle rust overleden onze parochiaan Johannes Lambertus Boerdijk.
Hans is 65 jaar geworden en echtgenoot van Ria Boerdijk-Damman.

Hans is tot het afscheid thuis aan de Punterstraat 28 te Lemelerveld.
Op zaterdag 15 mei zullen om 11.00 uur de klokken worden geluid.
Het afscheid van Hans zal in besloten kring plaatsvinden.