• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Renovatie kerktoren gaat van start!

Na de nodige voorbereidingstijd is het dan eindelijk zover.
We gaan van start met de renovatie van de kerktoren.
In de eerste week van maart zal de kerktoren in de steigers worden gezet.
Vanaf 8 maart wordt er gestart met het restaureren van de voegen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden, denkt men hier zo’n acht weken mee bezig te zijn.
Gedurende deze twee maanden zullen ook andere onderdelen van de toren onder handen worden genomen. 

Lees meer...

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

Klik hier voor meer info over de vastenactie.

Brief voor de Veertigdagentijd 2021

 

 

Klik hier voor de brief van kardinaal van Eijk over de Veertigdagentijd.

Jaaroverzicht bezoekers website 2020

Deze week moest het abonnement van de website weer verlengd worden en daarom heb ik ook eens gekeken naar het aantal bezoekers.
In het bijgaande plaatje is te zien dat de site 120.000 keer bezocht is het afgelopen jaar.
Dat is tov van voorgaande jaren 20.000 keer vaker.
Corona heeft daar veel invloed op gehad, want het laatste nieuws kon het snelst via de site bekend gemaakt worden en er was behoorlijk minder kerkbezoek mogelijk.
Daarnaast is er in november de livestream bij gekomen.
Ook die voorziet in een behoefte getuige het aantal keren dat deze gezien en of terug gekeken wordt.

Lees meer...

Kerkbalans 2021 nu toch van start!

Met hulp van de tienerclub kunnen uw wijkvertegenwoordigers nu toch de kerkbalansbrieven gaan bezorgen.
Dit jaar is het anders dan vorige jaren.
We willen u vragen om de antwoordformulieren zo veel mogelijk digitaal (bv scannen) naar ons toe zenden of naar ons parochiecentrum te brengen.
Dit jaar is heel duidelijk geworden hoe kwetsbaar we zijn.
Nu email bij velen al heel gewoon is om berichten te versturen, willen wij dat in de toekomst ook graag gaan doen.

Lees meer...

Tienerclub Helpt Heilig Hart kerk met de kerkbalans

Op zaterdag 13 februari heeft een grote groep kinderen van de Tienerclub, geholpen met het klaarmaken van de kerkbalansbrieven.
Waar het risico voor de wijkvertegenwoordigers om samen te komen groot is, is dit voor de jonge jeugd klein.
In kader van een maatschappelijke taak te verrichten, bood de leiding aan de kerkbalansbrieven in te vouwen met de jeugdclub. 

Lees meer...

Overleden

Vrijdagavond 12 februari is na een langdurige ziekte gesterkt door de Ziekenzalving overleden onze parochiaan Willemina Martha Grote Ganseij-Paalman.
Zij was weduwe van Gerard Grote Ganseij.

Mini woonde aan de Heide 24 en werd 70 jaar.

De afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op donderdag 18 februari om 10.30 uur in het crematorium te Nijverdal.

Vanaf 10.00 uur is daar gelegenheid de familie te condoleren.

 

Aswoensdag 17 februari


Klik hier voor een gebedskaart voor Aswoensdag.
Deze gebedskaart kan de vieringen voor Aswoensdag, die gelivestreamd worden, ondersteunen.


Aanvangstijd eucharistieviering zondag 14 februari gewijzigd

Aanvangstijd eucharistieviering zondag 14 februari gewijzigd
Door omstandigheden zijn er voor de komende weken enkele verschuivingen binnen het pastorale team.

Doordat Mgr. H.Woorts komend weekend niet zal voorgaan in de viering in Ommen, zal Pastoor Monninkhof daar om 11.00 uur moeten zijn.
Hierdoor is de eucharistieviering waarin Pastoor Monninkhof zal voorgaan op zondag 14 februari in onze kerk niet om 11.00 uur maar om 9.00 uur
Uiteraard is deze viering uitsluitend online te volgen. 

Lees meer...

AANVULLEND COMMUNIQUE dinsdag 9 februari 2021 over tijdelijk stoppen met publieke vieringen

Beste parochianen,

Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken, die na vandaag, dinsdag 9 februari, zullen plaatsvinden.

Zoals gemeld in ons communiqué van 28 januari jl., hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie op genoemde datum besloten, dat de vieringen in onze parochiekerken, in ieder geval tot vandaag, 9 februari, zouden plaatsvinden zonder kerkgangers erbij; maar – waar mogelijk – wel zouden worden gelivestreamed.

 

Klik hier voor de brief van pastoor Monninkhof.

Nieuwsbrief februari Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Op veler verzoek: Meditatieve Kwartiertjes starten nieuw op!

’t Is weer 40-dagentijd voor Pasen; in kerkenland een tijd van eenvoud en bezinning, maar ook van oecumene (=eenheid) en samenwerking.
De vier kerken in Lemele/ Lemelerveld doen dat online: de RK Heilig Hart Kerk, de prot. Brugkerk en de Ichthuskerk en de geref. kerk “De Lichtbron”.
De vier kerken zenden Meditatieve Kwartiertjes uit; korte vieringen met iets van bezinning, die maar een kwartiertje, half uurtje duren.
Afgelopen zomer waren deze vieringen een groot succes, veel mensen stemden eropaf!
Er worden nu vier vieringen per week uitgezonden, startend op 22 februari 2021, telkens om 19.00 uur.

Lees meer...