• Meer informatie
 
  

                     Meer informatie

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Kerstgroet Pastor Thomas

Beste mensen van de Emmanuel parochie, hartelijke groeten van pastor Thomas vanuit India.
Kerstmis komt dichtbij. Ik wil u allen een zalig kerstfeest toewensen.
Vanwege de verspreiding van het coronavirus zal kerstmis dit jaar anders zijn in de hele wereld, anders als dat wij gewend waren.

Klik hier voor de kerstgroet van pastor Thomas.

Regiofoon uit de tijd

Misschien nooit van gehoord, maar gedurende meer dan twintig jaar heeft de regiofoon dienst gedaan, vóór en tijdens het parochieverband en ook na de fusie van onze elf parochies tot de Emmanuelparochie.
De regiofoon was een klein, maar onverwoestbaar Nokia mobieltje dat van hand tot hand ging en voor de zondag en de maandag aan een dienstdoende pastor werd toevertrouwd.
Zo zou er in het weekend altijd een pastor bereikbaar moeten zijn.
Het was nog in de tijd dat mobieltjes nog geen algemeen goed waren en de meesten draaiden telefoonnummers nog met de draaischijf.
Best modern toen de regiofoon in gebruik werd genomen.
Tegenwoordig werd er weinig gebruik meer van gemaakt.

Lees meer...

Adventsdienst Raad van Kerken Lemele / Lemelerveld

“Kiemkracht is onstuitbaar ! “

Drie voorgangers, Marga klein Overmeen, Georg Naber en Leon Eigenhuis vertelden deze adventsboodschap in de Heilig Hart Kerk aan het kanaal.
De lezingen, de muziek en zang van Voices, de preek en de gebeden kwamen allemaal bij elkaar: Gods bedoeling met ons mensen is onstuitbaar, het nieuwe begin van kerst groeit in het donker en komt aan het licht.
Bij het uitgaan van de kerk kregen de (max 30) bezoekers een bloembol met die boodschap mee naar huis.

De viering is terug te kijken via de knop Kerk-Tv. Vanaf 16.20 minuten is het geluid wel goed. (verkeerde klik gemaakt bij de start)

Lees meer...

Overleden

Op 28 november is overleden Joannes Josephus Kampman.
Jan is 79 jaar geworden en woonde samen met zijn vrouw Annie aan de Nijverheidstraat 64.
Donderdag 3 december is er in het parochiecentrum van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.
De afscheidsbijeenkomst is te beluisteren en te zien op vrijdag 4 december vanaf 14.00 uur via: www.uitvaartnijverdal.nl
Contact: Meekijken & meeluisteren afscheidsbijeenkomst

 

Voorganger Nolly Holterman

Vrijwilligers gezocht!!!

Momenteel ben ik de enige die de livestream bediend.
Deze situatie kan en moet niet blijvend zijn.
Daarom zoeken we nog één of twee personen die straks dit ook willen gaan doen.

Een beetje gevoel voor computerwerk is wel handig, maar is altijd te leren!
Ook voor het kosterwerk is dringend versterking nodig.
Marinus zal om het risico van coronaperikelen thuis te voorkomen eerst niet inzetbaar zijn.
Onze Jan heeft een operatie ondergaan en zal het ook rustig aan moeten doen.
Ans heeft de dinsdagochtend viering al overgenomen van Jan.
Inzet bij uitvaarten wordt nu een probleem.

Lees meer...

Adventsactie 2020


Klik hier voor meer info over de Adventsactie 2020.

Vrijwilligersnieuws

Wonderen bestaan nog steeds.
We kunnen u verheugd mededelen dat de tuin- en kerkhofploeg versterking hebben gekregen.
Jan Hulsman en Jos Groote Stroek hebben zich spontaan aangemeld om te helpen schoffelen, harken en wat er al niet meer bij komt kijken om de tuin en het kerkhof er netjes bij te hebben liggen.
Daar zijn we heel blij mee. Wie volgt?

Livestream

De laatste paar keren was de livestream niet altijd perfect.
Dit had verschillende oorzaken.
Deels is het een leerproces voor mij dat ik bepaalde instellingen voor het opstarten van de stream niet goed deed.
Ook de plek van de bediening is veranderd naar de sacristie, waardoor de opstart handelingen ook weer veranderde.
Daarnaast heeft de livestream een keer storing gehad.
Daar was dan een technische hulp nodig om dat weer te omzeilen. 

Lees meer...

Collecte Jongerenwerk weekend 21 en 22 november

Beste mensen, hierbij een aanbeveling voor de jaarlijkse landelijke jongerencollecte die het komende weekend van 21 en 22 november zal worden gehouden.
Deze collecte is vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen Aartsbisdom.
Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse kinder- en jongerenkamp, dichtbij in Haarle (zie het nieuwsbericht hieronder), waar altijd veel belangstelling voor is en de voorbereiding van de Wereldjongerendagen die in 2023 in Lissabon, Portugal zullen plaatsvinden. 

Lees meer...

Zomerkampen: Spel, catechese en feesten

Veel activiteiten in het Aartsbisdom Utrecht konden de afgelopen maanden vanwege de coronacrisis niet doorgaan, maar de zomerkampen (1-6 augustus) in Haarle gelukkig wel.
Het kinderkamp (7-12 jaar) had als thema ‘Beloofd is beloofd’, het tienerkamp (13-16 jaar) stond in het teken van de christelijke feesten.
Vicaris Hans Pauw (Jeugd en Jongeren) kijkt tevreden terug: “Het was een mooie week vol met spel maar ook met inhoud.” 

Lees meer...

Overleden

Zondagmorgen 15 november is overleden onze parochiaan Johannes Franciscus Gregorius Zwakenberg, weduwnaar van Riky Offenberg.
Jan woonde in het Anker en werd 83 jaar.
Donderdagavond 19 november is er van 19.30 uur tot 20.00 uur in het parochiecentrum gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.
De uitvaartviering is vrijdagmorgen 20 november om half 11 in besloten kring, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
De dienst is te volgen via live-stream.

Voorgangers: Angela Jansen en Nolly Holterman

Nieuwsbrief november Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.