• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Heilig Vormsel op 25 én 30 april

H. Vormsel.

Er zijn weer een paar Vormselvieringen gepland.
(Dit zijn de laatste kinderen die in 2020 de Vormselvoorbereidingen hebben gedaan, de overige kinderen hebben zich teruggetrokken).

Hopelijk kan 1 van de kosters en livestreamers dan ook.
Helaas was de data van 25 april nog niet bekend bij het ter perse gaan van het parochieblad.

Vormselviering:
Op zondagmiddag 25 april om 13.00 uur voor: 

Lees meer...

Overleden

Donderdagmiddag 15 april is overleden onze parochiaan Gerardus Antonius Zwakenberg.
Gerard is 89 jaar geworden en woonde samen met echtgenoot Corrie in Brugstede, Mr. Gorisstraat 3.

Woensdagavond 21 april is er van 19.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het Hofje van Buisman.

De crematieplechtigheid zal op donderdag 22 april in besloten kring plaatsvinden in het crematorium in Nijverdal.

Verslag Heilig Vormsel 9 én 10 april

H. Vormsel.

Vorig jaar hebben kinderen van groep 7 en 8 al de voorbereidingen gedaan voor het H. Vormsel, alleen de kroon op het werk moest nog, de Vormseltoediening.
Corona maakte dat helaas niet mogelijk.
Dan denk je, we stellen het uit, maar ook nu ziet het er naar uit dat het niet mogelijk is om nog voor de zomervakantie in groepsverband het H. Vormsel te ontvangen.
Daarom is er voor gekozen om de Vormelingen in kleine groepjes het H. Vormsel toe te dienen.
Pastoor Monninkhof heeft vanuit het Bisdom toestemming om het H. Vormsel toe te dienen.
Nou mooier kan het niet. 

Lees meer...

Vorderingen restauratie kerktoren

De afgelopen twee weken zijn de werkzaamheden rond de kerktoren grotendeels volgens de planning verlopen.
Het koude gure weer speelt soms parten, maar het voordeel van werken aan een toren is, dat je meestal wel uit het weer kunt werken.

Bij het verwijderen van losse stenen aan de noordzijde van de toren kwam bij het hakken een anker tevoorschijn.
Deze zit ter hoogte van de zolder van de klokkenaandrijving en houdt de balklaag en de muur bij elkaar. 

Lees meer...

Nieuwsbrief april Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Zonsopgang vanaf de kerktoren


Vorige week (week 13; 2021) is er elke morgen om 07.00 uur vanaf de hoogste steiger van de kerktoren een foto gemaakt van de opkomende zon.
De foto van donderdag is om 06.40 uur genomen.
Dit is gedaan omdat het de eerste week is van het verzetten van de tijd, dus eigenlijk foto's van 06.00 uur. 

Lees meer...

Een groet van de Aartsbisschop - Paastriduum 2021

Hierbij ontvangt u een groet van de aartsbisschop aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2021.
Een Paastriduum dat door de coronapandemie wederom heel anders zal zijn dan andere jaren, daar gaat deze brief ook op in.
Klik hier om de brief te lezen.

 

 

Goede Vrijdag viering

Goede Vrijdag, 2 april, denken we om 15.00 uur aan de kruisweg van Jezus.
Enkele dames van het dameskoor zorgen voor begeleiding met zang.
Helaas mag u er niet bij aanwezig zijn, u kunt het wel meeluisteren via de kerktelefoon en ook meekijken via de site van onze parochie www.parochielelemerveld.nl.
We wensen iedereen een goede voorbereiding op de Goede Week en Pasen.

Werkgroep Goede Vrijdag

Heilig Vormsel op 9 én 10 april

H. Vormsel.

Er zijn 6 kinderen die graag het H. Vormsel willen ontvangen.
Door de coranatijd was het lange niet mogelijk.
Alle voorbereidingen waren vorig jaar al afgerond.
Op vrijdagavond 9 april om 19.00 uur zal er een Eucharistieviering zijn, waarin Pastoor Monninkhof het H. Vormsel zal toedienen aan: Sem v/d Sligte, Wesley van Leusen en Manon Simons.
In deze viering zullen een aantal leden van Voices zingen. 

Lees meer...

Raad van Kerken Palmpasenviering

Zondag 28 maart was de palmpasenviering, dit keer in een lege Heilige Hart Kerk, met een livestream.
Zonder optocht met kinderen met versierde palmpasenstokken en een ezel, op weg naar de Brugstede of het Anker.
Maar het alternatief was ook mooi.
Maar liefst 46 pakketjes zijn er opgehaald om zelf een palmpasenstok te maken.
Als verrassing was ezel Sientje daarbij aanwezig.
Natuurlijk hopen we volgend jaar weer op een mooie optocht met heel veel kinderen. 

Lees meer...

Extra oproep voor de paasactie voor de minima

De paaspakket inzamelactie voor de minima door het Sociaal Steunpunt Kerken komt door de maatregelen in deze coronacrisis nog moeilijk op gang.
Doordat kerkdiensten niet openbaar zijn, komt er daar ook niets binnen.
U kunt ook een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL23RABO0120848643 t.n.v. ‘Sociaal Steunpunt Kerken’. Van Uw bijdragen worden dan producten en waardebonnen gekocht.
Laten we vooral in moeilijke tijden een beetje voor elkaar zorgen.

 

Goede week en Pasen

Afgelopen dinsdag heeft pastoor Monninkhof de palmtakken gezegend. Bij de deur van het parochiecentrum staat een mand van waaruit u een palmtakje mee kunt nemen naar huis.
Hierbij zal ook desinfectans staan.
Wij willen u vragen eerst uw handen te desinfecteren voordat u het palmtakje pakt.
Op Goede vrijdag 2 april zal ’s middags in onze kerk om 15.00 uur de kruisweg worden gebeden met zang van het dameskoor.
Deze kunt u volgen via de livestream en de kerkradio. 

Klik hier voor de gehele brief van de pastoraatsgroep.