• Meer informatie
Kerk-TV Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Afspraken Pastoraal team betreffende misintenties

Het pastoraal team heeft onderstaande afspraken gemaakt  betreffende de misintenties, die zijn opgegeven voor Pasen, en ook met de misintenties voor de zondagen erna.

Lees meer...

Lemelerveld bevrijd (vanuit onze kerk) op 10 april 1945

 

Vanuit onze geloofsgemeenschap hebben we ook meegedaan aan de oproep om vanaf vandaag de Nederlandse vlag zoveel mogelijk op te hangen. Hiermee vieren we de bevrijding van Lemelerveld. Wist je dat deze kerk een bijzondere rol heeft vervuld tijdens die bevrijding? Vanuit de toren hebben de Canadezen namelijk de Duitsers beschoten richting de Strenkhaar! Zie ook het nieuwsbericht op Sukerbiet.nl

Nieuwsbrief april Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Een groet van de Aartsbisschop - Paastriduum 2020

Hierbij ontvangt u een groet van de aartsbisschop aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2020.
Een Paastriduum dat door de coronapandemie heel anders zal zijn dan andere jaren, daar gaat deze brief ook op in.

Klik hier om de brief te lezen.

Paasbrief Nederlandse bisschoppen

“Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.”
Zo opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen hebben geschreven.
Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus.
Klik hier om deze brief te lezen.

Vastenactie 2020: Schoon water verandert alles!

Klik hier voor meer info over de vastenactie.

Liturgie voor het Paasweekend

Klik op de link om de liturgie van de betreffende viering te openen:

Witte Donderdag

* Goede Vrijdag

* Paaswake

* 1e en 2e Paasdag

Gebedsviering woensdagavond 8 april in Brugkerk via internet

 

Woensdagavond 8 april is er een gebedsviering vanuit  Brugkerk om 19:00 uur.

De viering kunt u via de kerkradio volgen, maar ook via internet, met beeld. Klik hiervoor op deze link. Werkt het niet, dan kunt u ook naar de website https://www.kerkdienstgemist.nl/ gaan, en in de zoekbalk ‘Lemelerveld’ typen en dan ‘Brugkerk’ aanklikken.  

De vieringen die online vanuit de Brigittakerk in Ommen komen, zijn nu ook via de kerkradio te volgen. Verder zal er iedere zaterdagavond een gebedsviering zijn vanuit de H.Hart kerk die via de kerkradio te volgen is.

Kom niet naar de kerk, vieringen zijn niet toegankelijk voor publiek.

 

De pastoraatsgroep.

Palmtakjes

Zaterdagmiddag 4 april om 14.00 uur worden de palmtakjes gewijd.
Nadien kan een ieder die het wil een Palmtakje komen halen achter in de kerk.
De kerk is dagelijks open tussen 9.00 en 19.00 uur.
De mensen in ’t Anker en de Brugstede krijgen de takjes thuis bezorgd.
Voor de mensen in de thuissituatie die niet in de gelegenheid zijn zelf te komen, kan mogelijk de familie een takje komen halen.
Hebt u niemand die dit kan doen, dan kunt u contact opnemen met Fons Wanink tel: 06 27384404.
Dan wordt het palmtakje bij u in de brievenbus gedaan.

 

Met vriendelijke groet, de pastoraatsgroep

Film 3 over de Kerkenhoek

 

Dit is alweer het 3e filmpje over de Kerkenhoek. Voor de eerste twee, zie de nieuwsberichten op deze site op vrijdag 20 en 27 maart.

Deze katholieke school, waar nu bakkerij Van der Most is gehuisvest, is in 1924 geopend.

Lees meer...

Update voortgang bouw urnen muur

Inmiddels is het timmerwerk van het dak op de urnenmuren ook uitgevoerd.
Nadat de muren ingevoegd waren is eerst de grond rondom de muren aangevuld tot het uiteindelijke maaiveldniveau.
Dit was nodig omdat de steiger anders niet hoog genoeg zou zijn om goed bij het dak te kunnen komen.
Eerst werden de muurbalken aangebracht waarop dan weer de spanten geplaatst werden.

Vervolgens de nokbalk en daarna het plaatwerk.

Lees meer...

Belcontacten voor wie daar behoefte aan heeft

Nu het Corona-virus zo om zich heen grijpt in ons land ziet de wereld er voor een heleboel mensen anders uit.
Tot voor kort konden we als parochianen samen komen in ons kerkgebouw en het parochiecentrum.
Dat kan nu allemaal niet.
Ook de vieringen in Brugstede en Het Anker zijn noodgedwongen stop gezet.
Voor veel parochianen op leeftijd of zij die om andere redenen nu veel aan huis gekluisterd zijn, is het een eenzame tijd.
Om vanuit de parochie iets te kunnen betekenen voor al deze mensen, is er aktie ondernomen.

Klik hier voor meer info.