• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Uitnodiging 25 jaar priester jubileum pastoor Monninkhof

Klik hier voor de uitnodiging t.g.v. het 25-jarig priester jubileum van pastoor Monninkhof. 

Wij willen daar in de Emmanuelparochie bij stil staan in een feestelijke Eucharistieviering op zondag 16 oktober 2022 om 10.00 uur in de St. Brigitta-kerk te Ommen, Nering Bögelstraat 1. U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze viering. 
U kunt ook met ons meevieren via de livestream: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk

Pastoor Monninkhof op lokale radio zondag 9 én 16 oktober

Pastoor André Monninkhof 25 jaar priester. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij!

Onze pastoor is het middelpunt op onze lokale radio VechtdalFM.
Hij spreekt over zijn priesterschap, over vroeger, zijn roeping, de wijding, Maria, de sacramenten en vertelt nog meer…

Wilt u hem ook beter leren kennen?

Lees meer...

Een week lang ‘Meditatieve kwartiertjes’!

Van zondag 18 september tot en met zondag 25 september zenden de kerken van Lemele en Lemelerveld elke avond om 19.00 uur een ‘Meditatief Kwartiertje’ uit. Enthousiaste vertegenwoordigers van de Heilig Hart Kerk, Brugkerk, Ichthuskerk en de Lichtbron gaan in de kwartiertjes voor en belichten steeds een zelfgekozen aspect van het thema ‘Vrede”! De uitzendingen zijn te volgen via de website kerkdienstgemist.nl, afgestemd op de Brugkerk te Lemelerveld. Aanleiding voor het houden van het achttal uitzendingen is de Vredeszondag van 18 september en de Vredesweek die in heel kerkelijk Nederland op een bepaalde manier aandacht krijgt. Met de vieringen willen wij als plaatselijke kerken een tegengeluid laten horen tegen al de onvrede waarvan er op dit moment in ons land sprake is.

Afsluiting Bedevaart

Het jaarlijkse Lof ter afsluiting van de gehouden bedevaart naar Kevelaer vindt plaats op 2 oktober a.s. in de Broederschap kerk H.Kruisverheffing te Raalte. Voorganger is Vicaris Cornelissen. Zang wordt verzorgd door het koor uit Dalfsen en een samengesteld koor uit Raalte.

Aanvang 15.30 uur. Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken.

Nieuwsbrief september Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

 

Heilig Vormsel

Op zondag  18 september komt kardinaal Eijk naar de Brigitta kerk in Ommen voor het toedienen van het heilig Vormsel. De viering begint om 11:00 uur en is ook te volgen via de livestream.

Overleden

In Raalte is na een periode van afnemende gezondheid overleden Gerritdina Maria Boerkamp. Diny werd geboren aan de Berkendijk in Heino en overleed op dinsdag 6 september aan de Landrechtweg in Raalte.

Ze werd 87 jaar. Vele jaren woonde zijn met haar moeder en broer Herman aan de schoolstraat.

Maandag 12 september is er  van 19:30 uur tot 20:00 uur aan de Landrechtweg 38 gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.

Op dinsdag 13 september zal om 14:30 uur de afscheidsplechtigheid voorafgaand aan de crematie worden gehouden in het Crematorium te Nijverdal.

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof

Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.

Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor de jeugd.
Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de Eucharistieviering rijden. Een nieuwe fiets; dat is wat wij hem willen aanbieden als cadeau.

Lees meer...

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd


Klik hier voor het verslag voor een synodale kerk.

Dankwoordje pastor Wenker

Beste mede-parochianen van de Emmanuel Parochie,
Bij deze wil ik graag allen bedanken, die mij op velerlei wijze geluk gewenst hebben en ‘getroost’ op mijn tachtigste verjaardag. Ik heb veel kaarten, brieven en geschenken ontvangen. Vooral wil ik allen bedanken, die met mij de H. Eucharistie gevierd hebben in de kerk in Dedemsvaart en daarna in de zaal van het parochiecentrum meegevierd hebben. 

Lees meer...

Pastoraal artikel september: Een nieuwe manier van leven


Klik hier voor het pastorale artikel van pastoor Monninkhof.

Vrijwilligersnieuws

Vrijwilligers komen en gaan…. Wim Schrijver heeft aangegeven met zijn werkzaamheden voor onze kerk te stoppen. Dit om gezondheidsredenen. Jammer voor hem want hij had er zo’n mooie afleiding aan. Wim heeft jaren onderhouds schilderwerk gedaan, hielp in de tuinploeg en was collectant. Later dit jaar zal afscheid genomen worden bij de jaarlijkse collectanten-vergadering. Wim, hartelijk dank voor je inzet en we hopen dat je samen met Hermien nog de nodige fietstochtjes kan ondernemen en genieten van het leven, zolang als het kan.
De groep die de livestream in de kerk verzorgt heeft versterking gekregen van Cor de Gooijer.

Lees meer...