• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Organisatie

Op deze pagina willen wij ons nader aan u voorstellen, waarbij we in gaan op de volgende onderwerpen:

  • Parochiestructuur
  • Pastoraal Team
  • Pastoraatgroep
  • Parochiebestuur
  • Locatieraad
  • Overlegstructuren
  • Vestiging

Rechts staat het submenu met de titel "Organisatie", hierin kunt u de verschillende niveau's van onze organsatie selecteren en dan bekijken.

 

Inleiding

De Emmanuelparochie is ontstaan uit een fusie van elf rooms-katholieke parochies die tot aan de fusie in het Parochieverband Noord - Oost Salland samenwerkten. Deze elf parochies gaan  nu verder als elf geloofsgemeenschappen met elk een eigen locatie en elk een eigen kerkgebouw of kerkzaal. De naam van elke geloofgemeenschap is gelijk aan de naam die de geloofgemeenschap had voor de fusie toen zij als zelfstandige parochie fungeerde.
De Heilig Hart van Jezus kerk is een geloofsgemeenschap van de Emmanuelparochie.

Pastoor

Aan het hoofd van de Emmanuelparochie staat de pastoor. De pastoor is zowel de geestelijke leider, hoofd van het pastoraal team, als de bestuurlijke leider, voorzitter van het parochiebestuur, van de parochie. De pastoor draagt de pastorale zorg voor de parochie.
De pastoor heeft de mogelijkheid om taken te delegeren aan leden van het pastorale team en leden van het parochiebestuur.
André Monninkhof sinds 1 september 2018 pastoor Emmanuelparochie.