• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Overlegstructuren

Pastoraal

Pastoraal team

Het pastororaal team heeft wekelijks overleg. Notulen worden verspreid onder het team en het bestuur.

Pastoraatgroep

De pastoraatgroep vergadert in principe maandelijks. Notulen worden gedeeld met de locatieraad van de geloofsgemeenschap waartoe de pastoraatgroep behoort en het pastoraalteam.

Pastoraal team – Pastoraatgroep

Vier keer per jaar komen de profieldragers van de pastoraatgroepen met de profielhouder bijeen. Twee keer per jaar komen de pastoraatgroepen en het pastoraal team bijeen. Notulen worden verspreid onder de pastoraatgroepen, het pastoraal team en het bestuur.

Bestuurlijk

Parochiebestuur

Het bestuur vergadert maandelijks. Notulen worden gedeeld met het pastoraal team en de geloofsgemeenschappen: locatieraden en pastooraatgroepen.

Locatieraden

De locatieraad vergadert in principe maandelijks. Notulen worden gedeeld met de pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap waartoe de locatieraad behoort en het bestuur.

Parochiebestuur - Locatieraden

Tweemaal per jaar komen het bestuur en de locatieraden bijeen in het voorjaars- en najaarsoverleg. Notulen worden verspreid onder het pastoraal team, het bestuur en de geloofsgemeenschappen: locatieraden en pastooraatgroepen.

Werkgroepen

De werkgroep financiën, met als deelnemers de penningmeester van het bestuur en de financiële beheerders van de locatieraden, komt elk kwartaal bij elkaar om de financiële zaken van de parochie te bespreken. Notulen worden verspreid onder de leden van de werkgroep, het pastoraal team, het bestuur en de geloofsgemeenschappen: locatieraden en pastoraatgroepen.

De werkgroep organisatie, met als deelnemers de vicevoorzitter van het bestuur en de voorzitters van de locatieraden, de werkgroep gebouwen, met als deelnemers de portefeuillehouders gebouwen van het bestuur en de locatieraden, en de werkgroep secretarissen, met als deelnemers de secretarissen van het bestuur en de locatieraden komen regelmatig bijeen. De frequentie verschilt per werkgroep en wordt afgestemd op de lopende zaken. Notulen worden verspreid onder de leden van de werkgroep, het pastoraal team, het parochiebestuur en de geloofsgemeenschappen: locatieraden en pastoraatgroepen.

Geloofsgemeenschap

Indien een geloofsgemeenschap om redenen van praktisch functioneren het wenselijk acht kunnen locatieraad en pastoraatgroep als één orgaan binnen de betreffende geloofsgemeenschap optreden met dien verstande dat de leden van de pastoraatgroep binnen het geheel direct aanspreekbaar zijn voor het pastoraal team en de leden van de locatieraad binnen het geheel direct aanspreekbaar zijn voor het bestuur.

De pastoraatgroep hoeft geen verantwoording af te leggen aan de locatieraad en vice versa. Ze zijn wel verplicht elkaar te informeren en samen zijn ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap ieder binnen hun eigen verantwoordelijkheid.