• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Pastoraal Team

Binnen de parochie zijn pastores werkzaam. Zij vormen het pastoraal team, zijn benoemd door de aartsbisschop en in dienst van de parochie. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor het pastoraat en geeft leiding aan de lokale pastoraatgroepen.

Het pastorale team bestaat uit de volgende priesters en pastoraal werk(st)ers:

André Monninkhof, pastoor               teamleider, profielhouder Liturgie

Johan Rutgers parochievicaris          profiel Liturgie

Hans de Vries parochievicaris           profiel Liturgie

Gerard Noordink                                profielhouder Gemeenschapsopbouw

Joop Butti                                          profielhouder Catechese

Marga klein Overmeen

Sleutelwoord voor de taak van de pastoor en het pastoraal team is: geestelijk leiderschap. Het gehele team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van het pastoraal beleid.
De profielhouders zijn in samenspraak met de profieldragers, de werkgroepen en andere betrokkenen in hun profielveld verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid. Alle leden van het pastoraal team hebben de opdracht en de zending om pastorale zorg te verlenen aan eenieder die dat nodig heeft en om aan het geestelijk leiderschap gestalte te geven.