• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Locatieraad

De locatieraad is verantwoordelijk voor het algemene beleid, de financiën en het beheer. In de regel komt men maandelijks bijeen.

De locatieraad organiseert binnen het kader van het huishoudelijk reglement van de parochie Emmanuel en in goede afstemming met het bestuur, de pastoraatgroep en het pastoraal team alle praktische zaken binnen de geloofsgemeenschap.

De locatieraad is dienend aan en voorwaardenscheppend voor de uitvoering van het pastoraal beleid binnen de geloofsgemeenschap.

Binnen de afspraken met het bestuur en de door het bestuur toegekende budgetten is de locatieraad verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van de (kerk)gebouwen binnen de geloofsgemeenschap, de financiële administratie binnen de geloofgemeenschap, de administratie van de geloofsgemeenschap en de werkgroepen binnen de geloofsgemeenschap die verbonden zijn aan de werkzaamheden van de locatieraad.

Een locatieraad bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 5 functionarissen. De locatieraad kent de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Financieel beheerder
  • Lid gebouwen (optioneel)
  • Algemeen lid (optioneel)

De locatieraad valt hiërarchisch onder het bestuur en heeft een functionele lijn met de pastoraatgroep.