• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Parochiebestuur

Het sleutelbegrip voor de taak van het parochiebestuur is: voorwaarden scheppen voor uitvoering van het pastoraal beleid. Op grond van het pastoraal beleidplan stelt het bestuur een beleidsplan op. Jaarlijks wordt door het bestuur een activiteitenplan en een begroting opgesteld en bepaalt daarmee hoe het beleid vorm krijgt binnen de parochie.

Taken van het bestuur worden omschreven in artikel 24 van het AR. Voorts heeft het bestuur samen met de locatieraden en de pastoraatsgroepen de taak de pastoor, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werk(st)er(s) te adviseren over pastoraal beleid.

De pastoor heeft de plicht ervoor te zorgen, dat het bestuur deze taak naar behoren kan uitoefenen en zorgt tijdig voor het verstrekken van de benodigde informatie.

Het bestuur van de parochie Emmanuel, bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen en bevat de volgende functies:

  • Voorzitter (pastoor)
  • Vice-voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • 2e Penningmeester
  • Lid bouwzaken
  • Algemeen lid met o.a. portefeuille Communicatie

Ter ondersteuning van de bestuurlijke taken heeft het bestuur twee stafafdelingen te wetenparochiesecretariaat en financiƫle administratie.