• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Nieuws van de bezoekersgroep

Het gezicht van de bezoekersgroep, Anja Holterman is na 31 jaar i.v.m. gezondheidsproblemen, gestopt bij de bezoekersgroep.
Velen van u hebben rondom de verjaardag bezoek gehad van Anja of tijdens het ziekzijn een kaart ontvangen of bezoek gehad van Anja.
We zijn haar veel dank verschuldigd, ze heeft zich voor 100% ingezet voor de bezoekersgroep en was een zeer gewaardeerd lid en tevens contactpersoon van de bezoekersgroep.
We hebben tijdens een vergadering haar bedankt en afscheid van haar genomen.

Lees meer...

Eucharistieviering dinsdag 22 juni 9.00 uur verplaatst

De eucharistieviering van dinsdagmorgen 22 juni 9.00 uur word i.v.m. een uitvaartviering verplaatst naar dinsdagavond 19.00 uur.

Communiqué 11 juni 2021

Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden.
Andere maatregelen gelden nog steeds.
Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij.
Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.
Lees hier het communiqué.

Geen eucharistieviering op dinsdag 15 juni a.s.

De eucharistieviering van dinsdag 15 juni a.s. om 09.00 uur is komen te vervallen i.v.m. de uitvaart van Diny Kogelman-Boerkamp.

Priesterstudent James Keuben


Lees hier de brief van James Keuben. Hij is priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht.
Komende zomer is hij in augustus twee weken in ons midden als stagiair. 

Nieuwsbrief juni Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Overleden

Woensdagmiddag 9 juni is overleden onze parochiaan Diny Kogelman-Boerkamp.
Diny is 84 jaar geworden en woonde samen met haar man Jan aan de Dwarsweg 5.

Maandagavond 14 juni is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het parochiecentrum.
Dinsdagmorgen 15 juni om 10.30 uur zal de uitvaartviering plaatsvinden in onze kerk.
Aansluitend is de crematieplechtigheid in het crematorium te Nijverdal.
De uitvaartviering en crematie zullen in besloten kring plaatsvinden.

Voorganger: Nolly Holterman

Versoepeling coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door.
De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk.
De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
U leest hierover meer in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/

Cantorcursus binnen ons bisdom

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen.
Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen.
Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Lees meer...

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”.
Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom.
Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk.
En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.

Lees meer...

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht.
De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar, docent is Ronald de Haan.
De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige, koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. 

Lees meer...

Presentatie Eerste Heilige Communie 29 mei

Zaterdagavond 29 mei is de presentatie Eerste Heilige Communie communicanten in onze kerk.
Omdat we niet graag over onze maximum aantal bezoekers willen gaan, willen we u verzoeken zoveel mogelijk via de livestream de viering te volgen.
Bij voorbaat dank voor uw begrip.

De locatieraad