• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Communiqué 1 december 2021, versie 4

Hierbij een 4e versie van een nieuw communiqué van pastoor Monninkhof.
Lees hier het communiqué, versie 4.

 

Kerstboodschap Pastor Thomas

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,

Hier een bericht van Pastor Thomas vanuit India. Allereerst mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal. Ik wil jullie allen in deze adventstijd een Zalig Kerstfeest wensen. Het kind in de stal bracht nieuw leven en licht voor vele mensen. Dat het kerstfeest ons nieuwe inspiratie mag geven om ons leven op anderen gericht te maken. Vooral in deze tijd van corona, om licht te schenken voor diegene die in het donker zijn.

Klik hier voor de kerstgroet van pastor Thomas.

Adventsviering Raad van Kerken Lemele & Lemelerveld zondag 28 november

Tekens van hoop!
Dat was het thema van de oecumenische adventsviering van de Raad van Kerken, afgelopen zondag in de H.Hartkerk.
Waar zie jij, ondanks alle maatregelen rondom corona en zorgen om het klimaat, tekens van hoop. Ondanks de sombere tijd en weersomstandigheden, zijn er toch altijd wel weer sporen van hoop te vinden. Kinderen worden geboren, de bomen werken aan de knoppen voor een nieuw bloeiseizoen en er zijn zoveel mensen die zich inzetten voor het welzijn en geluk van een ander. Blijf hopen en uitzien naar Het Kind dat met Kerstmis geboren zal worden.

Lees meer...

Overleden

Zondag 28 november is overleden onze parochiaan Johanna Antonia Maria van der Vlugt-Zwakenberg, weduwe van Piet van der Vlugt.
Ans is 87 jaar geworden en woonde aan de Weerdhuisweg 12.
De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdagmorgen 4 december om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
Voorafgaande aan de uitvaartviering is er gelegenheid om te condoleren en afscheid te nemen van 10.00 uur tot 10.20 uur.
De uitvaart is te volgen via livestream.

Voorganger: Angela Jansen

VierKerstmis.nl

VierKerstmis.nl ook dit jaar online: zie hieronder wanneer u in onze kerk Kerstmis kunt vieren:

Lees meer...

Mededeling Caritas

Door de toegenomen besmettingen en de aangescherpte maatregelen zal er helaas ook dit jaar geen kerstdiner zijn op 19 december a.s. voor ouderen en alleenstaanden.

Werkgroep Caritas.

Adventsactie 2021


Klik hier voor meer info over de Adventsactie 2021.

Adventsviering Raad van Kerken Lemele & Lemelerveld zondag 28 november

Tekens van hoop!

Dat is het thema van de jaarlijkse adventsviering van de Raad van Kerken Lemele & Lemelerveld. Waar zie je die tekens? En waar kunnen we nog op hopen? Soms denk je dat alles hopeloos mis loopt; met corona, met het klimaat, met de politiek… Nu denken we dat, ook 2000 jaar geleden was er veel reden voor somberheid. Maar toch: ze zijn er telkens weer, die tekens van hoop. Wat? Waar, hoe dan?

Lees meer...

Doneren

Vanaf heden kunt u een gift - donatie - óf collectegeld overmaken via de bank.
Zo gaat dit in zijn werk:
In de menubalk op de website www.parochielemelerveld.nl kunt u klikken op Doneren. U komt dan automatisch op de pagina van de Rabobank, waarin u een betaalverzoek vindt. Vul het bedrag in wat u wilt schenken. Kies uw bank en scan dan de QR-code om geld over te maken voor een gift - donatie - óf collectegeld. Gebruik hiervoor de 'Rabo app; QR code app óf Camera App' op je telefoon. 
U kunt het bedrag wat u schenkt ook aanpassen.

Lukt het niet met de 'Rabo app; QR code app óf Camera App,' klik dan hier om een gift - donatie - óf collectegeld over te maken. U komt dan automatisch op de pagina van de Rabobank, waar u het betaalverzoek vindt. 

De QR-code is geldig tot 8 november 2023.

 

 

 

 

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. 

Lees meer...

Nieuwsbrief november Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Voorstellen diaken kandidaat Richard Meijer

In dit artikel stelt Richard Meijer uit Hoonhorst zich aan U voor. Afgelopen jaren heeft hij de opleiding van ons Aartsbisdom gevolgd tot diaken. Deze opleiding heeft hij nu voltooid. Binnenkort volgt zijn wijding tot permanent diaken. Na zijn wijding zal hij als onbezoldigd diaken het pastoraal team ondersteunen en dienstbaar zijn aan onze Emmanuelparochie.
Pastoor André Monninkhof