• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Restauratie kerktoren voltooid

Met de slogan “waardeer het, repareer het” startte de actie voor het restaureren van de kerktoren.
De waardering kwam er vanuit de bevolking van Lemelerveld in de vorm van een flinke financiële bijdrage.
Daarmee kon de reparatie van het voegwerk, de glas in lood ramen, het uurwerk en de galmgaten in werking worden gesteld.

Begin maart werden de steigers geplaatst en vorige week donderdag werden de laatste voorzetramen voor de glas-in-lood vensters geplaatst en daarmee is de restauratie van de kerktoren afgerond.

Het gehele traject is voortvarend verlopen, ondanks een paar koude winderige weken aan het begin en de beperkingen die de coronaregels met zich mee brachten.
Door deze regels moest het aantal personen op de bouw goed worden geregeld.
Toch waren er op één moment zes broers op de bouw aanwezig. 

Lees meer...

Doopviering zondag 18 juli


Op zondag 18 juli om 14.00 uur wordt gedoopt: Fem Josefien van der Vegte.
Dochter van Linda en Wouter van der Vegte en zusje van Suus.

Vervolg geluid- en filmopnames kerkklokken

Zaterdag 9 januari zijn door Niels van der Giessen uit Nunspeet geluid- en filmopnames van de kerkklokken van Lemelerveld gemaakt.
Het resultaat van zijn opnames is nu te zien op https://youtu.be/NNawi6N1CWk
Het is een filmpje geworden van 10 minuten en begint met drone opnames van de toren. 

Lees meer...

Nieuws van de bezoekersgroep

Het gezicht van de bezoekersgroep, Anja Holterman is na 31 jaar i.v.m. gezondheidsproblemen, gestopt bij de bezoekersgroep.
Velen van u hebben rondom de verjaardag bezoek gehad van Anja of tijdens het ziekzijn een kaart ontvangen of bezoek gehad van Anja.
We zijn haar veel dank verschuldigd, ze heeft zich voor 100% ingezet voor de bezoekersgroep en was een zeer gewaardeerd lid en tevens contactpersoon van de bezoekersgroep.
We hebben tijdens een vergadering haar bedankt en afscheid van haar genomen.

Lees meer...

Eucharistieviering dinsdag 22 juni 9.00 uur verplaatst

De eucharistieviering van dinsdagmorgen 22 juni 9.00 uur word i.v.m. een uitvaartviering verplaatst naar dinsdagavond 19.00 uur.

Communiqué 11 juni 2021

Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden.
Andere maatregelen gelden nog steeds.
Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij.
Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.
Lees hier het communiqué.

Geen eucharistieviering op dinsdag 15 juni a.s.

De eucharistieviering van dinsdag 15 juni a.s. om 09.00 uur is komen te vervallen i.v.m. de uitvaart van Diny Kogelman-Boerkamp.

Priesterstudent James Keuben


Lees hier de brief van James Keuben. Hij is priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht.
Komende zomer is hij in augustus twee weken in ons midden als stagiair. 

Nieuwsbrief juni Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Overleden

Woensdagmiddag 9 juni is overleden onze parochiaan Diny Kogelman-Boerkamp.
Diny is 84 jaar geworden en woonde samen met haar man Jan aan de Dwarsweg 5.

Maandagavond 14 juni is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het parochiecentrum.
Dinsdagmorgen 15 juni om 10.30 uur zal de uitvaartviering plaatsvinden in onze kerk.
Aansluitend is de crematieplechtigheid in het crematorium te Nijverdal.
De uitvaartviering en crematie zullen in besloten kring plaatsvinden.

Voorganger: Nolly Holterman

Versoepeling coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door.
De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk.
De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
U leest hierover meer in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/

Cantorcursus binnen ons bisdom

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen.
Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen.
Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Lees meer...