• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Kerkbalans 2020 van start!

Geachte parochianen,
Evenals voorgaande jaren houden we de actie kerkbalans in januari. Komende week gaan uw wijkvertegenwoordigers op pad om de kerkbalansenveloppen rond te brengen. Het is de belangrijkste actie van het jaar voor onze kerk om de financiën op orde te houden. Het wordt weer een druk jaar met de renovatie van de toren en de urnenmuur. Ook moeten we gaan uitzoeken wat we met de woning van Habers gaan doen, nu Betsy en Dia deze maand gaan verhuizen. In 2018  hadden we eenmalige extra inkomsten uit de verlengingen van de grafrechten en enkele legaten. Vandaar een goed positief resultaat. Afgelopen jaar zijn er veel toezeggingen binnen gekomen voor de toren. Een grote opsteker voor de onze kerk. Zowel financieel als moreel. We zullen dat hard nodig hebben met de op stapel staande werkzaamheden. Nu is het zaak om de “normale gang van zaken” vast te houden. Neem daarom deel aan de actie kerkbalans. In de week van 20 tot 26 januari komen de wijkvertegenwoordigers de enveloppes weer op halen. Probeert u  deze zoveel mogelijk klaar te leggen, het is al een hele inspanning van onze wijkvertegenwoordigers om alles na te lopen. Mocht u ze gemist hebben kunt u de enveloppe bij hen aan huis brengen, maar mag u  deze ook in de brievenbus van het parochiecentrum doen. Ze komen dan vanzelf bij mij terecht. Op de website is via de knop “ informatie” extra informatie  te vinden over giften aan de kerk. Deelname aan kerkbalans is van levensbelang  voor onze geloofsgemeenschap en voor de voortgang van onze activiteiten in en om de kerk.

Van harte aanbevolen!

Leo Broeks, penningmeester.

Oudjaarsavond-viering Heilig Hart Kerk

Oudjaarsavond-viering Heilig Hart Kerk


Thema:  ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’.
Iedereen van harte uitgenodigd op dinsdag 31 december om 19.00 uur.

Klik hier voor meer info over de oudjaarsavond.

Kindje wiegen 2019

Kindje wiegen 2019
 
Vanochtend in de Heilig Hartkerk werd het Kerstverhaal door kinderen gespeeld.
Wat een enthousiasme van de jonge acteurs.
Vele kinderen kwamen samen met ouders, opa’s en oma’s kijken naar het schouwspel.

Lees meer...

Gezinsviering op kerstavond (bedankt)

Gezinsviering op kerstavond (bedankt)
 
Hartelijk dank dat jullie met zo velen naar de gezinsviering op kerstavond zijn gekomen.
Tijdens de viering hebben we geluisterd naar het kerstverhaal: een zwerver die zich koning noemt.

Lees meer...

Kerstconcert Con Amore en Quodlibet in Heilig Hart kerk zondag 22 december 2019

Con Amore en Quodlibet zingen de sterren van de hemel
 
Dit keer viel het mij te beurt in de redactie om een stukje te mogen schrijven over het traditionele kerstconcert in de katholieke kerk op de zondag vóór Kerst.
En ik heb echt genoten van deze muzikale uitvoering.

Lees meer...

Deurcollecte voor de minima

Deurcollecte voor de minima.
Afgelopen week heeft het Sociaal Steunpunt Kerken ruim 50 minima adressen in Lemelerveld verrast met een kerstpakket.
Ook zijn er 12 bloemetjes gebracht naar Lemelervelders die na het afgelopen jaar wel een steuntje in de rug konden gebruiken.
Na de kerstvieringen houdt het Sociaal Steunpunt hiervoor een deurcollecte.
Geeft U ook wat voor de minima deze kerst?

Oproep hulp kerkbalans 2020

Oproep hulp kerkbalans 2020

 

Beste mensen, vrijwilligers,


Hulp gevraagd voor de voorbereiding van Actie Kerkbalans 2020!


Op vrijdag 27 december willen we de kerkbalans-enveloppen weer gaan invouwen voor de actie, die op 12 januari 2020 weer van start gaat. 

Lees meer...

Beste wensen van de locatieraad en nieuwjaarsreceptie

De beste wensen van de locatieraad 
De locatieraad wenst u een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar toe.
Ook in het nieuwe jaar zullen we ons weer gezamenlijk inzetten voor onze locatie.
Dat betekent dat we ons onder andere bezig gaan houden met de toekomst van onze kerk en het overige onroerend goed.
Daarnaast hebben we in het kader van duurzaamheid iets voor alle inwoners van Lemelerveld in petto.
 
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie zal op zondag 12 januari na de viering worden gehouden in het parochiecentrum.
De locatieraad en de pastoraatsgroep willen u graag een goed nieuwjaar toewensen en er een toost op uitbrengen.

Gezinsviering op Kerstavond 24 december 2019

Gezinsviering Kerstavond
 
Met het kerstspel: Een zwerver die zich koning noemt.
“Op een kille dag.. vlak voor kerst gingen ze op pad, de verslaggeefster en een fotograaf, ze hadden een bijzondere opdracht.
Voor dagblad Verre Oorden moesten ze op zoek naar een bijzonder onderwerp, op zoek naar iets wat hen zou bepalen bij de boodschap van Kerst.
Ze keken rond bij het Koninklijk Paleis in de hoop daar een bijzonder mens te treffen.
Terwijl de verslaggeefster en Joris rondlopen en rond kijken zien ze in de verte iets vreemds gebeuren, er komt een wat vies uitziende man aan……” 

Lees meer...

Nieuwsbrief December Emmanuelparochie

emmanuel

 

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Torenteam maakt de balans op

Torenteam maakt de balans op.
 
Reeds voor de zomer is er een enthousiaste club mensen bij elkaar gezocht om zich te formeren tot een heus ‘Torenteam’.
Dit team had tot doel de kerktoren nieuw leven in te blazen, onder de slogan: ‘Waardeer het, Repareer het’.
Vele malen is het team bij elkaar geweest om ideeën, plannen en doelen te vergaren en uit te werken.

Lees meer...

Kindje wiegen 1e Kerstdag om 11.00 uur

Kom jij 1e kerstdag om 11.00 uur in de Heilig Hart Kerk naar het Kerstverhaal luisteren?
 
Het verhaal wordt gespeeld door kinderen.

Lees meer...