• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Overleden

Dinsdag 21 juli is onze parochiaan Leo Schrijver, na een heel kort ziekbed overleden.
Leo is 55 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Marianne en dochters Claudia en Laura aan de Hagedoornstraat 1.

 

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 18 oktober 2020

 

Klik hier voor info over de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel op 18 oktober 2020.

Restauratie kerktoren gaat door!

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de kogel door de kerk is.
Afgelopen week hebben we de definitieve toestemming van het Bisdom ontvangen voor de restauratie van onze kerktoren.
Het was de bedoeling om komend najaar met de uitvoering van dit omvangrijke project te starten, maar vanwege het wachten op diverse goedkeuringen zal dit waarschijnlijk uitgesteld moeten worden tot volgend voorjaar.
Na de zomer hopen wij u hierover concreet te kunnen berichten.

Dan zal ook bekend gemaakt worden, hoe en op welk moment de toegezegde donaties geïnd zullen worden.
In Bouwbedrijf Salbam uit Vilsteren hopen wij de ideale partij te hebben gevonden voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden.
Naast het voegwerk, zullen ook de glas-in-loodramen en het klokwerk onder handen worden genomen.
We gaan met de tijd mee en dankzij de nieuwste technieken (o.a. LED-verlichting) is iedereen weer bij de tijd.
Dat de actie “Restauratie Kerktoren” zo breed gedragen en gesteund is, stemt ons dankbaar en doet ons reikhalzend uitkijken naar de volgende stap.
MoDi

Aanmelden voor bezoek vieringen hoeft niet meer!

Vanaf nu hoeft men zich niet meer voortijdig aan te melden bij een viering.
We kunnen circa 80 mensen in de kerk plaatsen bij de 1,5 meter richtlijn.
Registratie bij binnenkomst en handontsmetting is wel verplicht.
Mocht er onverhoopt toch iets aan de hand zijn dan kan men de bezoekers benaderen voor onderzoek.
Deze gegevens worden 3 weken bewaard.

Misintenties

Veel misintenties worden vaak al in het begin van het jaar vastgelegd.
Doordat er tijdens de sluiting van de kerk geen vieringen zijn geweest, wil pastoor Monninkhof extra aandacht hieraan geven tijdens de viering van zondag 26 juli as om 9 uur.
Het is een gebaar om recht te doen aan de intenties die in deze periode niet gelezen konden worden.

Dinsdagochtend viering vanaf 4 augustus

Vanaf 4 augustus kan men weer wekelijks naar de dinsdagochtend viering.
De 1,5 meter afstand moet gerespecteerd worden, dus het zal even wennen zijn.
Er moet wel een naamregistratie plaatsvinden, zodat altijd kan worden nagegaan wie er aanwezig waren indien er zich een ziektegeval zou voordoen.
Dit is een voorwaarde voor de openstelling van de kerk door het RIVM.
Tot nader orde zal er nog geen koffie na de viering worden geschonken.

Maria viering 15 augustus

Op 15 augustus is het feest van de Maria ten Hemelopneming.
Indien het weer op deze dag mee werkt zijn we voornemens een viering in de parochietuin te houden.
Eventueel met kleine processie door de tuin naar de Mariakapel.
Bij slecht weer is de viering in de kerk.

Heggen scheren begraafplaats

Afgelopen zaterdag is er een verlate voorjaarsschoonmaak van het parochiecentrum gehouden.
De dakgoten zijn weer schoongemaakt van de kerk en ook het platte dak is van allerlei rommel ontdaan die een goede waterafvoer in de weg kunnen staan.
Op ons verzoek voor hulp voor het knippen van de heggen op de begraafplaats hebben een paar mensen gereageerd.
Het is gelukt om de heggen te kortwieken. Gedeeltelijk was het al twee jaar geleden dat dit gebeurd was.
Dank voor de hulp! 

Lees meer...

Nieuwsbrief juli/ augustus Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Overlijden

Donderdagmorgen 9 juli is overleden Gerhardus Bernardus Harink.
Gerard is 82 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Riky aan de Hooilanden 49.

Dinsdagavond 14 juli is er in het parochiecentrum van 19.30 uur tot 20.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.

Woensdagmiddag 15 juli om 14.00 uur is de uitvaartviering in de kerk, aansluitend vind de crematie plaats in crematorium Nijverdal. Zowel de uitvaartviering als crematie zullen in besloten kring plaatsvinden.

Voorgangers: Arnold Huijsmans en Nolly Holterman.

Bedankje van Pastor Rutgers

Zoals ik ook tijdens mijn afscheidsviering op 28 juni jl. zei, houd ik niet van afscheid nemen.
Ik ga gelukkig niet emigreren, dus daarom schrijf ik ook nu gewoonweg: tot ziens.
Linksom of rechtsom blijven we met elkaar verbonden, in gebed of via Facebook.
Ik wens u, jullie allen alle goeds, veel inspiratie, goede moed en Gods rijkste zegen toe.

En boven alles uit: In Dei Nomine Feliciter.
Weest alsjeblieft, in Gods Naam gelukkig.

Pastor Johan Rutgers, priester 

 

Lees hier het hele artikel van Pastor Rutgers.

SchuldHulpMaatje worden

In Nederland hebben veel huishoudens financiële problemen.
Ook in onze gemeente Dalfsen.
De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en vaak zien ze er tegenop om de post open te maken.
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Dalfsen willen helpen om de problemen op te lossen.
We zijn op zoek naar SchuldHulpMaatjes.
Ben jij ons nieuwe maatje?

 

Klik hier voor het volledige artikel.