• 150 jaar

Nieuwsbrief juni Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Hoogfeest Heilig Hart geloofsgemeenschap 9 juni 2024

In een prachtige en kleurrijk versierde kerk werd afgelopen zondag, 9 juni, het honderdvijftig jarig jubileum van de Heilig Hart geloofsgemeenschap gevierd, tijdens het patroonsfeest van de Heilig Hart van Jezus kerk. Vele genodigden, zoals Burgemeester & Wethouders van de gemeente Dalfsen, alle geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie, de Raad van Kerken, de Bisdom staf, en priesters en pastoraal werkers die verbonden zijn geweest met de parochie, hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het thema van de viering is ‘Vanuit het Hart’. Niet verwonderlijk dat een groot rood hart het altaar siert.

Lees meer...

Verslag Heilig Vormsel 1 juni 2024

Dit jaar waren er vanuit de Emmanuelparochie 12 kinderen die het Heilig Vormsel hebben ontvangen. Zes kinderen uit Ommen en zes uit Lemelerveld. De voorbereidingen vonden plaats in Ommen door René Pillen die dit in Ommen al jaren doet. Een aantal maandagen gingen de kinderen vanuit Lemelerveld naar Ommen voor de voorbereiding. De ouderavond en de toediening van het Heilig Vormsel vonden plaats in Lemelerveld. Zaterdag 1 juni was het dan zover. Om 16.00 uur kwam Bisschop Herman Woorts vanuit Utrecht en Pastoraal werkster Ria Doornbusch van de Emmanuelparochie, om kennis te maken met de kinderen en de laatste dingen door te nemen voor het H. Vormsel. 

Lees meer...

Felicitatie bestuur Emmanuelparochie

Op zondag 9 juni 2024 werd ons 150 jarig jubileum gevierd.
Irma Viskaal feliciteerde onze locatie namens het bestuur van de Emmanuelparochie. 

Klik hier voor de woorden van Irma Viskaal.

 

Zondag 9 juni, 150 jaar vanuit ons hart

Op zondag 9 juni vieren we ons jaarlijks patroonsfeest van onze geloofsgemeenschap. Ons Heilig Hart feest. Dit feest staat dit jaar in het teken van ons 150 jarig bestaan, “150 jaar vanuit ons hart”. Na de viering, die om 10.00 uur begint, is er een receptie die ook in het teken zal staan van onze jubilerende vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor onze geloofsgemeenschap.
De jubilerende vrijwilligers die dit jaar een oorkonde krijgen zijn...

Lees meer...

Je leven in het spel brengen


Klik hier voor het artikel van pastoor Monninkhof.

Restauratie Mariabeeld

Misschien bent u inmiddels al gewend aan de foto van het Mariabeeld in de kapel of u mist het beeld en vindt het maar lang duren. Het Mariabeeld is immers op Valentijnsdag al opgehaald, bijna vier maanden terug. Dan heb ik goed nieuws voor u want vandaag 6 juni is het gerestaureerde Maria beeld terug geplaatst in de kapel.

De restauratie is uitgevoerd door Patricia Kruitbosch. Het is specialistisch werk dat bestaat uit verschillende fases en daar gaat nou eenmaal tijd overheen. 

Lees meer...

Pastoraal artikel juni: Hoe zit het met jouw zoutgehalte?


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor Doornbusch.

Emmanuelparochie op bedevaart naar Lourdes

De Emmanuelparochie gaat met de bus op bedevaart naar Lourdes. Van 14 t/m 22 september 2024. Zoals u al eerder kon lezen in uw parochieblad gaan we in september weer naar Lourdes. En we hebben nog enkele plaatsen vrij. Even weer in dit prachtige bedevaartsoord zijn en tot rust komen, inspiratie opdoen en vooral ook de onderlinge saamhorigheid ervaren. De plek waar de hemel en aarde dichter bij elkaar komen. 

Lees meer...

Vooraankondiging Bedevaart Kevelaer vrijdag 6 september 2024

Op vrijdag 6 september gaat de Emmanuelparochie samen met de Broederschap van Raalte en omgeving weer op bedevaart naar Kevelaer.
Al eeuwen is dit Duitse stadje een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria.
Klik hier om de vooraankondiging te lezen. 

Lees meer...

Mariaviering in de tuin

Zondagmorgen 26 mei om 9.00 uur was er een Mariaviering in de pastorietuin met als thema: 'Maria’s Levensweg, Mijn Levensweg.' De weergoden waren ons goedgezind. Onder de eerste zonnestralen van de morgen, werd Maria in het licht gezet samen met de kaarsjes die een ieder bij haar beeld plaatste. We hebben in stilte en in tekst stilgestaan bij Maria als aardse vrouw. Een vrouw die een kind baart, het op ziet groeien tot een tiener, tot een volwassen man, die ze los moet laten en die ze tenslotte moet verliezen. De Bijbelse teksten hebben we geplaatst in ons eigen leven. 

Lees meer...

Mariaviering zondag 26 mei in de parochietuin

Zondag 26 mei om 9.00 uur bij de RK kerk is er een Mariaviering in de parochietuin. Mei is de maand van Maria. Geen andere Bijbelse vrouw heeft zoveel tot de verbeelding gesproken als de moeder van Jezus. Ze heeft door de eeuwen heen, steeds tussen spanning gestaan tussen 'Hemel en Aarde' tussen 'Moeder en Maagd.' 26 Mei willen we in stilte en tekst en zang van Con Amore stilstaan bij Maria als aardse vrouw. 

Lees meer...