• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Synodaal proces in onze Emmanuelparochie

Enige weken geleden beloofde ik U in mijn parochiebladartikel: “Waar gaat het heen?“ een kort verslag van het ‘synodaal proces’ in onze Emmanuelparochie. Dit verslag geef ik U in dit artikel.

Het ‘synodaal proces’ betreft een kerkvergadering, die door onze paus Franciscus in gang is gezet in alle katholieke kerken over de hele wereld. Paus Franciscus wil weten, hoe wij als gelovigen, en ook anderen buiten onze geloofsgemeenschappen, aan kijken tegen de toekomst van onze katholieke kerk. Hiertoe houdt hij een raadpleging in alle parochies en hun geloofsgemeenschappen. 

Lees meer...

Vieren met lijf en leden

In mijn recente parochieblad artikel “Waar gaat het heen?“ beloofde ik U nog een standpunt van ons als pastoraal team over de lichaamshoudingen tijdens vieringen: knielen, staan en zitten.

Over dit onderwerp is – nog niet zo lang geleden – een vraag gesteld in één van onze locaties. Een groep parochianen vraagt zich af: tijdens vieringen blijven we alsmaar zitten. Kunnen we niet wat vaker gaan staan of knielen, op momenten, waarop dit past bij het moment van de viering? 

Lees meer...

Voorgaan bij uitvaarten

Riky Harink is enkele jaren geleden gestopt met het voorgaan in uitvaarten. Angela Jansen heeft haar opgevolgd. Na de cursus voorgaan bij uitvaarten gaat ze sinds twee jaar mee voor in uitvaarten en nu is ze zover dat ze het prima alleen kan. Angela is een vertrouwd gezicht bij ons voor in de kerk. Jaren heeft ze avondwake’s gedaan en ze is lectrice in de weekendvieringen. Aan ervaring geen gebrek dus. Ook zingt ze bij Con Amore. Wat dat betreft is ze helemaal ingeburgerd op het priesterkoor. Samen met Nolly Holterman vormt zij de uitgeleidegroep en ze gaan voor op basis van beschikbaarheid. 

Lees meer...

Vier Pinksteren 2022

Met de landelijke campagne Vierpinksteren.nl willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (één van) de pinkstervieringen in de parochies te komen, ook in onze parochie. Vierpinksteren.nl biedt inspiratie voor en over het samen vieren van Pinksteren, maar ook voor de voorbereiding daarop in de paastijd. 

Lees meer...

Mededeling: St. Brigitta kerk Ommen

Drie maand niet meer uitzenden van vieringen op zondag in Ommen!

Ná de Pinksteren worden in juni, juli en augustus de vieringen op zondag in de 'St. Brigitta kerk in Ommen' niet uitgezonden.

Bij een gemeenschap hoort elkaar ontmoeten.
Wij kunnen nu weer naar de kerk, dus kom naar de kerk.
Na iedere viering is er koffie.
Na deze drie maanden wordt er geëvalueerd.

Overleden

Zondagavond 22 mei is na een noodlottig ongeval overleden onze parochiaan Johanna Gezina Maria Hekkink-Droste.
Ruim 50 jaar was zij getrouwd met Henk Hekkink. Zij woonden aan de Waterinkweg 12.
Ans werd bijna 74 jaar. Zondagavond 29 mei is er van 19.00 tot 20.00 uur thuis gelegenheid om afscheid te nemen van Ans en de familie te condoleren.
De crematieplechtigheid zal op maandag 30 mei in besloten kring plaatsvinden in het crematorium in Nijverdal.

Voorganger: Angela Jansen

Grote voorjaarsschoonmaak parochiecentrum

Op zaterdag 14 mei was de grote voorjaarsschoonmaak gepland. Na de interne kerkschoonmaak was nu de buitenkant aan de beurt. Een grote groep vrijwilligers kwam opdraven om alles rondom het parochiecentrum weer spik en span erbij te zetten. De daken en goten werden schoongemaakt van blad en takjes, zodat wateroverlast door verstoppingen van afvoeren wordt voorkomen. Boeien werden gepoetst en ontdaan van het stof. De Mariakapel is van binnen en buiten gereinigd. En tussendoor was er natuurlijk koffie met krentenbrood. 

Lees meer...

Vrijwilligersnieuws

Het hele jaar door is er van alles te melden over wisselingen op het gebied van de vrijwilligers. Zo stoppen er mensen en mogen we gelukkig ook nieuwe mensen begroeten, zoals pas geleden bij de kerkversiering en de Caritas gebeurde. U kunt dat in hun eigen stukje lezen.
In dit artikel willen we Herman Ogink noemen. Hij heeft aangegeven om na 25 jaar te stoppen met zijn werkzaamheden op ons kerkhof. Hij heeft vele graven geholpen te graven en was wekelijks aktief om de begraafplaats er netjes bij te laten liggen. Hij vindt het nu welletjes geweest. Herman, bedankt voor je inzet en dat je nog lang met plezier op dit werk terug mag kijken.

Lees meer...

Mededeling: zondag 29 mei zingt Herfstklanken
A.s. zondag 29 mei wordt de zang tijdens de woord/communieviering verzorgd door de Herfstklanken.

 

Radio Maria lanceert nieuwe website

Opgetogen presenteert Radio Maria Nederland haar nieuwe website op het vertrouwde adres www.radiomaria.nl! Daarmee is de wens naar een sterk verbeterde professionele website in vervulling gegaan! Door deze nieuwe website hoopt het radiostation de Blijde Boodschap van het katholieke geloof nog beter te kunnen uitdragen.

Klik hier voor het persbericht van Radio Maria. 

Lees meer...

Dubbele diakenwijding in Utrechtse kathedraal 7 mei 2022

Kardinaal Eijk heeft op 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht Antoon van Gaans en Richard Meijer tot diaken gewijd. “In september 2018 startte het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe opleiding voor permanente diakens,” zo riep kardinaal Eijk tijdens zijn welkomstwoord in herinnering. “We zijn verheugd dat vandaag de eerste kandidaten van deze opleiding de diakenwijding gaan ontvangen.”

Lees meer...

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris 28 mei t/m 5 juni


Klik hier voor meer over de pinksteractie van de WNM.