• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

12,5 jarig bestaan Emmanuelparochie: Feest vier je samen

Met ingang van 1 januari 2011 mogen wij, de elf geloofsgemeenschap die samenwerken, de naam Emmanuelparochie dragen. En als je daar 12½ jaar bij optelt, dan kom je uit op 1 juli 2023 waar we ons 12½ jarig bestaan van de parochie mochten vieren. Nee, u heeft het feest niet gemist, het gaat nog komen. We gaan met elkaar feestvieren en stil staan bij dit heugelijk moment van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. U allen bent van harte uitgenodigd op zondag 5 november a.s. om 10.00 uur om gezamenlijk de eucharistie te vieren in de St. Vitus-geloofsgemeenschap te Dedemsvaart. Een gelegenheidskoor uit de Emmanuel-parochie zal de liturgie ondersteunen, met daarbij vele misdienaars en lectoren uit alle geloofsgemeenschappen.

Lees meer...

Dag van het Gregoriaans, 7 oktober 2023

Op zaterdag 7 oktober 2023 houdt de stichting Amici Cantus Gregoriani haar jaarlijkse Dag van het Gregoriaans in het bezinningscentrum Nieuw Sion te Diepenveen. Het thema van de dag is: Welke invloed hadden de verschillende kloosterorden op het gregoriaans? Waarin verschilt Kartuizergregoriaans bijv. van dat van de Cisterciënzers?

Het belooft een afwisselende dag te worden waarin ruimte is voor verdieping, inspiratie en bezinning en waar u ook zelf actief kunt meezingen.

Lees meer...

Overleden

Op zondagavond 27 augustus is na een periode van afnemende gezondheid overleden onze parochiaan Hendrika Hagen-Eilert, weduwe van Harrie Hagen.
Riek is 83 jaar geworden en verbleef in zorgcentrum Humanitas te Deventer.

Vrijdag 1 september is er van 19.00-19.30 uur, thuis aan de Waterinkweg 23a, gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
Zaterdag 2 september zal de crematie plaatsvinden in besloten kring in crematorium “Kranenburg” te Zwolle.

Voorganger: Angela Jansen

Laatste oproep voor najaarsbedevaart naar Banneux

Allicht heeft u gelezen dat er in het najaar een bedevaart naar Banneux wordt georganiseerd. De opgavetermijn is inmiddels verstreken, maar er zijn helaas nog onvoldoende aanmeldingen. Dus u kunt zich nog opgeven voor deze vijfdaagse bedevaart van vrijdag 6 tot en met 10 oktober aanstaande. Misschien denkt u: “Ik wil niemand tot last zijn” of “Ik kan niet zo goed meer; ik heb veel hulp nodig”. Juist dan is deze bedevaart wat voor u! Er gaan vele vrijwilligers mee en een groot deel daarvan is werkzaam in de zorg.

Lees meer...

Nieuwsbrief augustus RKK


Klik hier voor de nieuwsbrief van de Rooms-Katholieke Kerk.

Emmanuel Korendag met een gelegenheidskoor in Dedemsvaart

Op zaterdag 23 september 2023 zal er door de ‘korencommissie’ een korendag worden georganiseerd in onze Emmanuelparochie. Zes koren uit de parochie gaan hun eigen repertoire ten gehore brengen voor de vele gasten en overige koorleden.


Naast het luisteren naar de koren is er dit jaar ook de mogelijkheid om mee te doen aan een gelegenheidskoor, van 12.30 uur - 13.30 uur. Dit gelegenheidskoor gaat de Lourdesmis instuderen voor het 12½-bestaan van de Emmanuelparochie op 5 November 2023.

Lees meer...

Carlo Acutis Lezingen

Een nieuw initiatief vanuit de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuinus is de Carlo Acutis Lezingen. Deze lezingen hebben een verdiepend karakter over kerk, spiritualiteit en theologie. We hebben het genoegen u de eerste twee lezingen aan te kondigen.
De eerste lezing is op dinsdag 5 september om 19:30 in Raalte in of nabij de kerk. De lezing zal gaan over Kunst in de Kerk en zal gegeven worden door mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van het bisdom Utrecht. Hij heeft kerkelijke kunst gestudeerd in Rome en is in zijn dagelijkse werk verantwoordelijk voor de kerkelijke kunst en relieken binnen het Aartsbisdom Utrecht.

Lees meer...

Pastoraal artikel september: Avondzon of Morgenster?

 


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor Marga klein Overmeen.

 

De tentviering

Op zondag 13 augustus kwamen ongeveer 450 mensen naar de tentdienst op het feestterrein. Het thema van deze viering was Time-Out! Alsmaar doorgaan in je leven is voor niemand goed. Soms is het beter een time-out te nemen, een pauze in te lassen, een rustmoment of tijd voor iets anders dat ook van waarde is! Ooit schiep God de rustdag, vast niet voor niets! Hier hebben we met elkaar over nagedacht. Tess en Roos Cuppen hebben tijdens deze dienst prachtige liederen gezongen en een gelegenheidskoortje onder leiding van Wim Pardoen zorgde ervoor dat een ieder in de tent meezong met de bekende liederen. Joop Butti en Georg Naber gingen in de viering voor en hadden een mooie sketch in elkaar gezet waarin de time out op komische wijze werd weer gegeven.

Lees meer...

Overleden

Na een periode van afnemende gezondheid is op 15 augustus overleden onze parochiaan Gerritdina Maria Habers. Na een verblijf van enkele weken in de Hartkamp te Raalte is Dia daar na een liefdevolle verzorging temidden van haar dierbaren overleden. Dia mocht 91 jaar worden. Maandag 21 augustus is er van 19.30 uur tot 20.00 uur in de aula aan de Prinses Margrietstraat gelegenheid de familie te condoleren. De crematieplechtigheid zal op dinsdag 22 augustus in besloten kring plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.

 

Voorganger: Nolly Holterman

 

Van de bestuurstafel

Er zijn momenteel veel veranderingen gaande in onze parochie.
U merkt dat aan de vieringen, die steeds meer door “eigen mensen” voorgegaan worden.
Uitvaarten zonder een eucharistieviering of die niet meer in de kerk plaatsvinden. Bijna geen doopvieringen meer, kleinere aantallen communicanten en vormelingen.

Lees hier het hele artikel.

Zilveren priesterfeest pastor Oscar Swijnenberg

Op 10 oktober 2023 is het 25 jaar geleden dat pastor Oscar Swijnenberg in de Catharinakathedraal door Adrianus kardinaal Simonis tot priester werd gewijd. Met dankbaarheid vervuld hoopt hij dit jubileum te vieren. Parochianen die dat wensen en allen die hem kennen, wil hij graag in de gelegenheid stellen hieraan deel te nemen. Het feest zal beginnen met een plechtige Eucharistieviering op:

Zondag 8 oktober 2023 om 15.00 uur in de kerk waar zijn wijding plaatsvond:
de Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36, 3512 PH Utrecht.

Lees meer...