• Meer informatie
 
  

                     Meer informatie

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Overleden

Na een ziekte van enkele dagen overleed vrijdagavond 16 oktober na een liefdevolle verzorging in Brugstede
onze parochiaan Gerardus Johannes Maria Reimink.
Sinds 20 november 2017 weduwnaar van Marietje Reimink-Tielbeke.
Gerard werd 84 jaar.

Vanwege de huidige omstandigheden zal de begrafenis op woensdag 21 oktober in besloten kring plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Mededeling voorzorgen tegen corona

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen.
Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Klik hier voor het hele artikel.

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast

Beste mensen, vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot 1 november afgelast.
We hopen dat de ontwikkelingen in de komende weken het mogelijk maken dat alle activiteiten in november weer kunnen doorgaan.
We houden U via deze website op de hoogte.

Dringende oproep!

Voor de dinsdagmorgen zijn we direct een vervangende koster nodig, die de voorbereidende werkzaamheden wil doen voor de ochtend viering in de kerk.
Doordat Jan Groote Bromhaar vanwege zijn ziekte geen weerstand kan opbouwen tegen ziektes, neemt hij in deze tijd redelijke risico's om door te gaan.
Daarnaast voelt het voor hem niet goed om dan toch er op uit te gaan naar samenkomsten ook al is het niet zo groot.
Wie heeft er tijd om deze functie tijdelijk op zich te nemen???
Moeilijk is het niet en een korte introductie is wel mogelijk.
De mogelijke consequentie is dat, als er niemand hier wil inspringen, de ochtend viering zal komen te vervallen. 

Lees meer...

Nieuwe afzettingslinten van de kerkbanken

De aanpassing van de kerk door de voorschriften van de RIVM is 2 maand terug vrij snel gebeurt met materiaal wat we nog hadden liggen.
De plastic afzetlinten van zwart/gele kleur was op dat moment het beste alternatief om aan de eisen te voldoen en het was duidelijk te zien.
Nu het nog een poos duurt, voordat de crisis voorbij is, hebben we gekozen om een wat meer passende kleur en minder omvangrijke lint te gebruiken.

Lees meer...

Pastoraal woord van kardinaal Eijk


Bijgaand ontvangen jullie een pastoraal woord van kardinaal Eijk.
Aanleiding voor dit schrijven is de opleving van het coronavirus in de afgelopen periode.

Klik hier voor het pastoraal woord.

Dankjewel van pastor Noordink


Lees hier het dankjewel artikel van pastor Noordink.

Nieuwsbrief oktober Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Overleden

Woensdag 7 oktober is overleden Henricus Alphonsus Maria Veltien.
Hennie is 74 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Ria aan de Buurtweg 10.

Dinsdag 13 oktober is er van 19.30 uur tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van Hennie te nemen en de familie te condoleren in het Rouwcentrum aan de Pr. Margietstraat te Lemelerveld.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal in besloten kring plaatsvinden op woensdag 14 oktober in crematorium Kranenburg te Zwolle. 

Lees meer...

Activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht november 2020

Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie.
Klik hier voor het activiteitenprogramma.

Afscheid Henk Heerink van de locatieraad

Al weer vier jaar geleden is Henk de locatieraad komen versterken en hij neemt nu afscheid.
Henk heeft zich bijzonder ingezet om een weg uit te stippelen naar een kerk in Lemelerveld die vroeg of laat aan de eredienst onttrokken zal zijn en die zich toch zelfstandig kan redden.
Daartoe heeft hij veel inzet laten zien en de rest van locatieraad en pastoraatsgroep meegenomen naar een mogelijk toekomstbeeld.
Zeker gezien de laatste ontwikkelingen in de buurtparochies is dit geen ondenkbaar scenario.
Over de vervolgaanpak, de kerk vroeg of laat aan de eredienst onttrekken, lopen de meningen nu teveel uiteen.

Lees meer...

Allerzielen 2020

Binnenkort is het weer Allerzielen.
We gaan onze overledenen gedenken.
We staan stil bij hen die ons lief en dierbaar waren, zijn en zullen blijven. We bidden voor hun zielenrust en dat zij in Gods vrede mogen zijn.
Ook vragen wij zelf om troost, kracht en moed om het verlies van hen, die wij zo node te missen, te kunnen dragen.
Dit jaar krijgt deze gedachtenis een bijzonder accent vanwege de coronacrisis. 

Klik hier voor het hele artikel van Pastoor Monninkhof.