• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Oplossing kinderpagina parochieblad 1

Afwassen voor je vader / moeder.
Samen een sneeuwpop maken, als er sneeuw ligt.
Kaartje maken en sturen naar een vriendje
Boodschap doen voor buurvrouw / buurman
Verhaaltje vertellen aan iemand die alleen is
Spelen met een kind dat vaak niet mee doen mag.
Maak iets moois waar jij samen met anderen om kunt lachen, bijvoorbeeld een tekening of een knutselwerkje

Carnavalsviering 28 januari 2023

Voordat de nieuwe Prins tijdens de Gala avond bij Reimink bekend gemaakt wordt, zal de Raad aanwezig zijn tijdens de carnavalsviering op 28 januari om 19.00 uur in de H. Hartkerk. Pastoor André Monninkhof zal met assistentie van de Raad het thema : “Kleur geven aan het leven”, op een eigen wijze gestalte geven waarin het koor “Voices” het muzikale deel voor hun rekening zal nemen. Het belooft een vrolijke viering te worden waarin tal van onderwerpen de revue zullen passeren. Alle kleuren van de regenboog zullen aan bod komen! De kerk zal anders dan gewoon, versierd  zijn met attributen die de verschillende carnavalsgroepen uit ons dorp vertegenwoordigen. Er zal geen communie uitgereikt worden. Iedereen is welkom!!

Nieuwsbrief januari 2023 Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Pastoraal artikel januari: Niets in de wereld mag ons onverschillig raken


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor Ria Doornbusch.

Aankondiging oecumenische viering en meditatieve kwartiertjes januari 2023

Klik hier voor info over de oecumenische vieringen en meditatieve kwartiertjes in januari 2023.

Tarieven kerkelijke diensten 2023 (rectificatie)


Klik hier voor de tarieven kerkelijke diensten 2023. (Rectificatie per 2-1-2023)

Uitnodiging parochieavond en nieuwjaarsreceptie

Door de “lockdownperiode” hebben we de jaarlijkse parochieavond niet kunnen houden.

In het nieuwe jaar willen we de Parochieavond en Nieuwjaarsreceptie combineren en nodigen U van harte uit op woensdag 11 januari 2023 om 20.00 uur in het Parochiecentrum.

De Locatieraad en Pastoraatsgroep

Oudejaarsviering 31 december 2022 om 16.00 uur!!!


Op zoek naar licht in donkere tijden? Oudejaarsviering (de viering is in de kerk)

Wie herinnert zich nog Kerstmis 2020? Een strenge ‘lockdown’ in Nederland vanwege een gevaarlijke Engelse corona-variant.
Kerstmis, het feest van Christus’ geboorte, in een koude gesloten kerk!

Lees meer...

Overleden

Vannacht (24 december) is overleden Hendrikus Antonius Kemerink.

Hein is 84 jaar geworden en woonde in Brugstede, waar zijn vrouw Janny is opgenomen.  

Op woensdag 28 december is er in Brugstede van 20.00 - 20.30 uur gelegenheid afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.

De afscheidsplechtigheid zal op donderdag 29 december in besloten kring plaatsvinden.

Nieuwsbrief Kerst Emmanuel parochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Bericht aan alle speurneus-kinderen en hun ouders

Het is bijna kerst. Samen naar de kerk en gezellig samen thuis rond de kerstboom. Wij hopen dat er naast de kerstboom ook nog een kerststal staat. DAAROM …. EEN DIGITALE KERSTSTALWANDELING DOOR EMMANUELLAND. Gewoon, thuis, onder de kerstboom samen kijken naar al die elf kerststallen. Maar dat is niet het enige, er zit zelfs een leuke opdracht bij: In elke kerststal staat één ding dat er niet bij hoort. Je kunt dit zien in een filmpje (vanaf week 51) op de Emmanuelwebsite en op de foto`s in de Kersteditie van de Nieuwsbrief. 
Klik hier voor meer info.

 

Kerststal weer gezet


Vandaag (zondag 18 december) is de kerststal, na de viering weer geplaatst door de kosters en een aantal vrijwilligers.
Op 1e én 2e Kerstdag is de kerk open tot 16.00 uur.

Komt u ook om de kerststal te bekijken?