• 150 jaar

Overleden

Zondag 4 februari is overleden Henrica Maria Hollegien, zij woonde de laatste jaren in de Leemhorst in Almelo.
Daar werd zij liefdevol verzorgd en begeleid.
Rikie werd 86 jaar.
Het afscheid zal op vrijdag 9 februari in besloten kring plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.

Katinka Bedankt

Onlangs heeft Katinka Haas besloten om met de voorbereidingen van de Eerste H. Communie te stoppen. Haar besluit heeft ook te maken met de clustervorming rondom de sacramenten binnen de Emmanuëlparochie. In de toekomst zal het er allemaal anders uit zien, gezien de terugloop in kerkbezoek alsmede de deelname aan de sacramenten. Er zullen vanaf oktober gezinszondagen worden georganiseerd, daarover leest u t.z.t meer.

Afgelopen week hebben we Katinka Haas bedankt voor haar jarenlange inzet voor de Eerste Communie.

Lees meer...

Herinnering: enquête toekomst van ons kerkgebouw

O ja, dat had ik nog willen doen!

Vergeten om de enquête in te vullen over de toekomst van het RK kerkgebouw aan de Posthoornweg? Dat kan iedereen gebeuren, maar het kan alsnog, tot 1 maart. Scan dus de QR-code in de brief en beantwoord daarna de vragen. Het kost je hooguit een paar minuten.

Klik hier voor meer info.

Pastoraal artikel februari: Stof zijt Gij, en tot stof zult Gij wederkeren


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor Doornbusch.

Logo 150 jarig bestaan

Dat wij dit jaar in onze parochie/locatie ons 150 jarig bestaan met elkaar gaan vieren weten de meesten van jullie wel. Dat is al eerder genoemd. Voor de voorkant van ons parochieblad hebben we een nieuw logo ontworpen. In kleur en in het zwart-wit. Dit zullen we dit jaar volop gaan gebruiken. Niet alleen voor het parochieblad maar ook voor andere feestelijke momenten. Wat en welke momenten wij dit jaar met elkaar gaan vieren, daarover schrijf ik graag een andere keer. Het ontwerp voor het parochieblad willen we nu al graag met jullie delen.

Lees meer...

Concerten in Vilsteren

Diverse partijen organiseren concerten in Vilsteren.
Door de mooie akoestiek van de kerk komen koren graag naar Vilsteren om te zingen.
Klik hier voor meer info.

Overleden

Dinsdagmorgen 30 januari overleed totaal onverwachts onze parochiaan Raymundus Romualdus Antonius Maria Akkermans. Samen met zijn vrouw Lies woonde hij aan de Ds. C. Keerstraat 22. Remond werd 72 jaar. Op dinsdag 6 februari is er van 19.00 uur tot 20.00 uur thuis gelegenheid om Remond een laatste groet te brengen en de familie te condoleren. De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op woensdag 7 februari om 14.00 uur in het Uitvaartcentrum te Nijverdal.

Meubels gevraagd voor Posthoornweg 4

Zoals de meesten al wel gehoord zullen hebben, komen op Posthoornweg 4 (oude winkel Habers) ongeveer 12 Oekraïense vluchtelingen te wonen. Het gaat hierbij om een aantal gezinnen. De gemeente heeft het pand voor 2 jaar gehuurd, en aan het Sociaal Steunpunt gevraagd om te helpen met het inrichten van de woning. Een aantal zaken zijn al geregeld, maar we zijn nog op zoek naar een aantal tweepersoons bedden en stapelbedden. Ook zoeken we een paar kledingkasten en enkele tv-kastjes en smalle buffetkasten.

Lees meer...

Verloop actie Kerkbalans 2024

We zijn nu twee weken op weg met de actie Kerkbalans. Dit jaar hebben we meer vertrouwd op onze ledenadministratie met de emailadressen. Naar aanvankelijk nog een verassend technisch probleem, welke door Salland ICT gelukkig is opgelost, konden we, een paar dagen later dan gepland, de Kerkbalans alsnog versturen. Toen was het een half uurtje werk om ze te verzenden. Ruim een derde van de adressen hebben via email bericht van de Kerkbalans gekregen dat zijn er ruim 400. 

Lees meer...

Nieuwe acties Sociaal Steunpunt Kerken

Het Sociaal Steunpunt wil iedereen bedanken voor de hulp in welke vorm dan ook, die is gegeven om de aktie met de kerst een succes te maken. Er zijn 64 pakketten met goederen en waardebonnen en 12 bloemetjes weggebracht. In het nieuwe jaar will SSK beginnen met het inzamelen van Douwe Egberts koffie punten. Iedereen kan DE punten inleveren in de speciale doos in de Plus winkel.

Lees meer...

Oecumenische gebedsdienst raakt (bijna) alle zintuigen…

In de Brugkerk kwamen mensen van de vier kerken van Lemele en Lemelerveld samen voor de Week van gebed voor de eenheid. Binnenkomend werd ieder hartelijk welkom geheten met een drankje. Je moest kiezen: vertrouwd of spannend?

Later in de viering werd uitgelegd dat dit een gewoonte is in het Afrikaanse land Burkina Faso, van waaruit dit jaar het thema wereldwijd was voorbereid, “Heb God lief en je naast als jezelf. Dat was het eerst zintuig: smaak.

Lees meer...

De stille omgang 2024

Op dagpelgrimage naar de Stille Omgang in Amsterdam.
Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd; de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar mochten we met dertien parochianen de Stille Omgang lopen. Ook dit jaar is ons voornemen om met vele parochianen naar deze Omgang te gaan. Deze Stille Omgang gaan we lopen voor de plechtige eucharistieviering van 20.00 uur, zodat we met de trein weer huiswaarts kunnen keren. 

Lees meer...