• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Secretariaat gesloten

Het secretariaat is gesloten van 15 juli tot en met 27 augustus.

Kleine rectificatie parochieblad

In het parochieblad staat dat op zondag 22 augustus om 9.00 uur het dameskoor zal zingen.
Er heeft een wisseling plaats gevonden tussen de koren.
Voices zal dan de zang verzorgen. 

Op zaterdag 28 augustus om 19.00 zal dan het dameskoor de zang verzorgen. 

Eucharistieviering dinsdag 13 juli 9.00 uur

In het parochieblad staat vermeld dat er dinsdagmorgen 13 juli om 9.00 uur een gebedsviering is.
Dit zal een eucharistieviering worden met pastoor Monninkhof.

 

 

 

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021


Klik hier voor het volgen van enkele bijstellingen voor de liturgie op locatie ingaande vanaf 26 juni 2021.

Restauratie kerktoren voltooid

Met de slogan “waardeer het, repareer het” startte de actie voor het restaureren van de kerktoren.
De waardering kwam er vanuit de bevolking van Lemelerveld in de vorm van een flinke financiële bijdrage.
Daarmee kon de reparatie van het voegwerk, de glas in lood ramen, het uurwerk en de galmgaten in werking worden gesteld.

Begin maart werden de steigers geplaatst en vorige week donderdag werden de laatste voorzetramen voor de glas-in-lood vensters geplaatst en daarmee is de restauratie van de kerktoren afgerond.

Het gehele traject is voortvarend verlopen, ondanks een paar koude winderige weken aan het begin en de beperkingen die de coronaregels met zich mee brachten.
Door deze regels moest het aantal personen op de bouw goed worden geregeld.
Toch waren er op één moment zes broers op de bouw aanwezig. 

Lees meer...

Doopviering zondag 18 juli


Op zondag 18 juli om 14.00 uur wordt gedoopt: Fem Josefien van der Vegte.
Dochter van Linda en Wouter van der Vegte en zusje van Suus.

Vervolg geluid- en filmopnames kerkklokken

Zaterdag 9 januari zijn door Niels van der Giessen uit Nunspeet geluid- en filmopnames van de kerkklokken van Lemelerveld gemaakt.
Het resultaat van zijn opnames is nu te zien op https://youtu.be/NNawi6N1CWk
Het is een filmpje geworden van 10 minuten en begint met drone opnames van de toren. 

Lees meer...

Nieuws van de bezoekersgroep

Het gezicht van de bezoekersgroep, Anja Holterman is na 31 jaar i.v.m. gezondheidsproblemen, gestopt bij de bezoekersgroep.
Velen van u hebben rondom de verjaardag bezoek gehad van Anja of tijdens het ziekzijn een kaart ontvangen of bezoek gehad van Anja.
We zijn haar veel dank verschuldigd, ze heeft zich voor 100% ingezet voor de bezoekersgroep en was een zeer gewaardeerd lid en tevens contactpersoon van de bezoekersgroep.
We hebben tijdens een vergadering haar bedankt en afscheid van haar genomen.

Lees meer...

Eucharistieviering dinsdag 22 juni 9.00 uur verplaatst

De eucharistieviering van dinsdagmorgen 22 juni 9.00 uur word i.v.m. een uitvaartviering verplaatst naar dinsdagavond 19.00 uur.

Communiqué 11 juni 2021

Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden.
Andere maatregelen gelden nog steeds.
Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij.
Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.
Lees hier het communiqué.

Geen eucharistieviering op dinsdag 15 juni a.s.

De eucharistieviering van dinsdag 15 juni a.s. om 09.00 uur is komen te vervallen i.v.m. de uitvaart van Diny Kogelman-Boerkamp.

Priesterstudent James Keuben


Lees hier de brief van James Keuben. Hij is priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht.
Komende zomer is hij in augustus twee weken in ons midden als stagiair.