• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Gezinsviering op kerstavond (bedankt)

We willen jullie allemaal hartelijk danken voor jullie komst tijdens de gezinsviering op kerstavond in de Heilig Hart kerk.
Tijdens deze viering hebben we samen geluisterd naar het verhaal van de os en de ezel die in hun stal plots bezoek kregen. Er werd een kindje geboren in hun stal.

Lees meer...

Overleden

Bericht over het sterven van de moeder van pastoor Hans Hermens.
Afgelopen zaterdag 22 december jl., is vrij plotseling overleden, de moeder van pastoor Hans Hermens.
Wij bidden voor Hans, zijn vader, broer Wim, overige familieleden en allen die met hen meeleven, om kracht en sterkte in deze moeilijke dagen.
De uitvaart zal zijn op zaterdag 29 december a.s. in Vught.
Correspondentieadres: Pastoor Hans Hermens, Kerklaan 18, 7391 AN Twello.

Kerkversiering kerst 2018

 

Klik op lees meer voor de foto's van de kerkversiering tijdens de kerst dagen.

 

Lees meer...

ZijActief afdeling Lemelerveld viert haar 80-jarig bestaan.

Met een kerkdienst, receptie, diner en een cabaretavond heeft ZijActief haar 80-jarig bestaan gevierd.
Het feest werd geopend op dinsdag 11 december met een viering uit dankbaarheid in de H. Hartkerk. Voorzitster Annie Kelder ontstak na haar openingswoord een kaars voor de zieke leden en ter nagedachtenis aan alle overleden leden, die tachtig jaar geleden de basis hebben gelegd van de jubilerende vrouwenvereniging.

Lees meer...

Overleden

Zondagmorgen 16 december overleed na een periode van afnemende gezondheid toch nog onverwachts Gerardus Antonius Josef Niens.
Geert werd 86 jaar en woonde met zijn vrouw Leida aan de Schoolstraat 31.
Vrijdagavond 21 december is er van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren in het Mortuarium aan de Prinses Margrietstraat.
De crematieplechtigheid zal op zaterdag 22 december in besloten kring plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.

Levendige parochieavond achter de rug

Het was een min of meer vaste opkomst van ongeveer 40 personen, die een wat bijzondere avond meemaakten op 29 november. De parochieavond begon, zoals gewoonlijk, met het formeel gedeelte: notulen van de vorige keer, mededelingen van pastoraatsgroep en locatieraad, financiën en beheer. Van de gelegenheid maakte onze nieuwe pastoor André Monninkhof graag gebruik door kennis te maken met de aanwezige parochianen.

Lees meer...

Overleden

Vrijdagavond 14 december is na een verblijf van slechts 1 dag in het Zonnehuis te Zwolle overleden Bernardus Josephus Kemper.
Bernard werd 89 jaar en woonde samen met zijn vrouw Annie aan de P. Buismanstraat 28.
Woensdag 19 december is er in het Hofje van Buisman van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid om de familie te condoleren en afscheid van hem te nemen.
De gezongen uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 20 december om 14.00 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
Voorganger:  Riky Harink

Overleden

Zaterdagmorgen 15 december is overleden Johanna Theresia Maria Cents-Jorink, sinds 27 mei 2016 weduwe van Herman Cents.
Annie woonde op de Brugstede, Meester Gorisstraat 13b en werd 87 jaar.
De gezongen uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 20 december om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
Voor de viering is er in het parochiecentrum van 10.00 – 10.20 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
Voorganger: Gerard Koenjer

Kindje wiegen 1e Kerstdag

Bij deze willen we iedereen uitnodigen, groot of klein, om te komen kijken naar het kerstverhaal gespeeld door kinderen.
De kinderen  die komen kijken mogen zelf een instrumentje meenemen om ook samen muziek te maken.

Lees meer...

Kerkbalans december

Op 15 december wordt de laatste incasso van de kerkbalans 2018 afgeboekt.
Hierna ga ik de gegevens verwerken in de boekhouding en kan ik gaan bekijken welke toezeggingen er nog openstaan. Mocht u nog vergeten zijn uw toegezegde bijdrage over 2018 over te maken, mag ik u dan vragen dat binnenkort te doen? Dit scheelt mij weer extra werk. Bij voorbaat dank!
Voorts zijn we al weer bezig de kerkbalans voor 2019 voor te bereiden.
Op donderdag 27 december om 9.00 uur gaan we de kerkbalansenveloppen klaar maken. Mocht u wat tijd over hebben; u bent  welkom in ons parochiecentrum!

Leo Broeks,financieel beheerder

Kerkgangers meer voorin de kerk

De locatieraad bezint zich erop om in het nieuwe jaar de bezoekers van de kerk bij reguliere vieringen meer naar voren plaats te laten nemen.
We zullen in overleg met de werkgroepbeheer bekijken hoe we de achterste banken het best kunnen afschermen.In meerdere locaties gebeurd dit al en ook tot tevredenheid van bezoekers en voorgangers. Ook hier is het ingegeven door reacties van de kerkgangers bij de vieringen in het parochiecentrum als wel bij de vieringen van de eerste adventszondag.Het zal een flexibel systeem worden zodat snel aangepast kan worden bij grotere aantallen bezoekers. In het nieuwe jaar zullen we u er nader over berichten.

de locatieraad

Nieuwsbrief december Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de nieuwsbrief.