• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Pakketten actie voor de minima in de 40 dagen tijd

Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) wil ook dit jaar in ons dorp bij de minima een pakket bezorgen voor de paasdagen. Om deze pakketten gevuld te krijgen willen wij een beroep op u doen. Tijdens de veertigdagen tijd willen wij u vragen om houdbare (minimaal nog 4 weken houdbaar) producten aan te leveren. Van deze producten zal SSK dan de pakketten maken en voor de paasdagen bezorgen bij de minima.

Lees meer...

Vastenactieviering zondag 31 maart

Op zondagmorgen 31 maart om 09:00 uur is er een speciale viering over de Vastenactie.
Deze viering is per abuis niet vermeld in het parochieblad en zal gehouden worden in de zaal van het parochiecentrum.

Lees meer...

Drie actuele publicaties voor vastentijd

 

Klik hier voor drie actuele publicaties voor vastentijd van Adveniat.

Bid 4 april en 20 februari de rozenkrans voor de vrede

In 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de herderskinderen Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste sterfdag van de heilige herdertjes Francisco Marto (4 april 2019) en Jacinta Marto (20 februari 2020), nodigt de parochie van Fatima de hele wereld uit om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘rozenkrans voor de vrede’ mee te bidden.

Lees meer...

Overleden

 

Woensdag 13 maart is na een periode van afnemende gezondheid overleden Henrica Maria van ’t Erve-Holterman, echtgenote van Jan van ’t Erve, eerder weduwe van Gerrit Arends.

Riek werd 90 jaar en woonde samen met haar man Jan in Woonzorgcentrum Brugstede.
Overeenkomstig de wens van Riek zal de uitvaartplechtigheid in besloten familiekring plaatsvinden op dinsdag 19 maart in de Kapel van de R.K. begraafplaats aan de Bisschop Willebrandlaan 62 te Zwolle en aansluitend is de begrafenis op het R.K. Kerkhof in Zwolle.
Voorganger: Pastoor Monninkhof

Voorjaars opruiming parochietuin

Afgelopen maand is de tuinploeg druk geweest om het nodige snoeiwerk te doen. Dit jaar is ook de rododendron die vlak voor de keuken in de tuin staat gesnoeid. Dat dit een kaal aanzien geeft is wel duidelijk en de meningen hierover zijn dan ook verdeeld. Toch heeft de tuinploeg gemeend dat het tijd werd voor een radicale snoei. Van binnenuit zakte de rododendron al uit en zat er weinig leven meer in. Maar het komt weer allemaal goed. Een 5 tal jaar geleden is de eerste struik al aangepakt en deze staat..............

Lees meer...

Nieuwsbrief maart Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de nieuwsbrief.

 

 

Vastenbrief van kardinaal Eijk

 

Klik hier voor de vastenbrief van kardinaal Eijk.

Dinsdagochten vieringen

Met ingang van de zomertijd zal de eucharistieviering vanaf dinsdagmorgen  2 april weer in de kerk zijn.
Uiteraard is er na afloop gelegenheid met elkaar koffie te drinken in het parochiecentrum.

Grafruiming op ons kerkhof

Eind februari heeft de locatieraad op de site en in het parochieblad aangekondigd dat de volgende ruiming op ons kerkhof in april plaats zal vinden. Omdat het bedrijf ReGraTec in april een personeelstekort verwacht, zal al in de eerste week van maart begonnen worden met de voorbereiding. Verwacht wordt dat bij droog weer de hele klus nog vóór Pasen gereed is. Om ongestoord te kunnen werken, wordt eerst begonnen met het spannen van zeilen rondom het kerkhof. Daarna worden de grafmonumenten verwijderd en uiteindelijk worden de graven leeggehaald en wordt de grond gezeefd. De resten zullen in het al bestaande verzamelgraf worden toegevoegd. Als alles is voltooid, zal op een later moment het oude gedeelte van het kerkhof opnieuw worden ingedeeld. Er zal meer ruimte tussen de graven komen zodat er in de toekomst mechanisch gegraven kan worden. Tijdens ruimingwerkzaamheden is het kerkhof gesloten voor bezoekers. In het weekend is het kerkhof wel toegankelijk. Onze excuses voor het ongemak. 

 

Werkgroep beheer kerkhof

De grote wedstrijd "Lemelerveld - Dalfsen"

 

Lees hier het verslag van de grote wedstrijd tussen Lemelerveld en Dalfsen.

Gezien door de bril van pastoor A. Monninkhof.

Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles!

Klik hier voor meer info over de vastenactie 2019.