• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”.
Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom.
Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk.
En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.

Lees meer...

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht.
De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar, docent is Ronald de Haan.
De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige, koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. 

Lees meer...

Presentatie Eerste Heilige Communie 29 mei

Zaterdagavond 29 mei is de presentatie Eerste Heilige Communie communicanten in onze kerk.
Omdat we niet graag over onze maximum aantal bezoekers willen gaan, willen we u verzoeken zoveel mogelijk via de livestream de viering te volgen.
Bij voorbaat dank voor uw begrip.

De locatieraad

Vorderingen restauratie kerktoren week 19 en 20

De laatste twee weken is het onderste deel van de toren onder handen genomen.
Dit deel van de toren heeft in verhouding de meeste vorstschade opgelopen.
De vorstschade is ontstaan doordat in het verleden bij reparaties aan het metselwerk gevoegd is met voegsel dat teveel cement bevatte.
Als je dat doet worden voegen veel te hard en laten onvoldoende water door.
Daardoor blijft er vocht in de steen achter, waardoor er bij vorst schilfers van de stenen afspringen of los gaan zitten.
Er is op de hele toren 3 m² inboetwerk uitgevoerd, waarbij het door vorst beschadigde deel van het metselwerk wordt uitgehakt en opnieuw wordt ingemetseld met waalformaatstenen (de Maasbruin Reno VB van de fabriek Rijswaard).

Lees meer...

Vrijwilligersnieuws

Zaterdagavond 22 mei is Evelien Marsman na 4 jaar gestopt als lectrice in de weekend vieringen.
Eerder was ze 10 jaar vrijwilliger bij het kinderpastoraat.
Na afloop van de viering deed ze zelf een afscheidswoord, waarin ze aangaf, waarom ze stopt.
Naast het vrijwilligerswerk voor de kerk, zit ze in het bestuur van sportvereniging VZOD.
Ook haar werk, 20 uur in het ziekenhuis, groot huis met tuin en kinderen en zelf sporten kost haar de nodige tijd.
Al met al is het gewoon te veel.

Lees meer...

Incasso kerkbalans 2021

Eind mei wordt de incasso uitgevoerd voor de kerkbalansactie 2021.
Bij deze eerste incasso wordt het eerste kwartaal, het eerste halfjaar en de jaarbijdrages afgeschreven voor zover men dit had aangegeven.
Eind juni zal vervolgens het tweede kwartaal worden afgeboekt.
Vorig jaar hadden we nog een maandelijkse incasso, maar door de verlate uitvoering van de kerkbalansactie is dat dit jaar niet het geval.

Lees meer...

Heilig Vormsel op 5 juni

H. Vormsel.

Op zaterdagavond 5 juni zal Carlijn Tielbeke in de viering van 19.00 uur het H. Vormsel ontvangen.
Het dameskoor zingt in deze viering.

 

 

Overleden

Maandag 10 mei is na een periode van afnemende gezondheid in alle rust overleden onze parochiaan Johannes Lambertus Boerdijk.
Hans is 65 jaar geworden en echtgenoot van Ria Boerdijk-Damman.

Hans is tot het afscheid thuis aan de Punterstraat 28 te Lemelerveld.
Op zaterdag 15 mei zullen om 11.00 uur de klokken worden geluid.
Het afscheid van Hans zal in besloten kring plaatsvinden.

Nieuwsbrief mei Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Communie thuis ontvangen met Pinksteren

Ook met Pinksteren kunnen parochianen die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, de H. Communie thuis ontvangen.
Wilt u hiervan gebruik maken dan vragen wij u om een familielid of mantelzorger de communie te laten halen op zaterdag 22 mei in de viering van 19.00 uur.
Neem een doosje mee om de hostie in te doen.
Mocht er niemand zijn die de hostie kan gaan halen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (tel. 371253) of met Angela Jansen (tel.371840) of met Nolly Holterman (tel. 372592).
Dan zal iemand vanuit de parochie de hostie komen brengen.
Voor de parochianen die in Het Anker of Brugstede wonen, zal worden geregeld dat zij daar de communie kunnen ontvangen.

 

Vrijwilligersnieuws 

Na 15 jaar geholpen te hebben bij het schoonhouden van ons kerkgebouw heeft Tonnie Elsman er een punt achter gezet.
Ze zou het nog zo graag willen doen “want het was altijd zo gezellig”, zei ze, “maar het lichaam werkt niet meer mee”.
Ze heeft er heel wat afgepoetst, zowel in het kerkgebouw als in de toenmalige pastorie en later het parochiecentrum.
Tonnie, bedankt voor je trouwe inzet en we hopen dat je nog vele jaren mag genieten van je “vrijwilligerspensioen”.

Vorderingen restauratie kerktoren week 18

Vorige week zijn de steigers rondom de kerktoren afgebroken zodat iedereen het prachtige resultaat kan bewonderen dat al die vaklieden met elkaar tot stand hebben gebracht (foto 4).
Daarvoor moest men eerst het hekwerk om de bouw verwijderen en de werkvloeren van de steiger schoonmaken.
Toen was er nog even gelegenheid om de laatste foto’s van grote hoogte te maken.
Dinsdag zijn de steigerbouwers, met zes man sterk, begonnen met het afbreken van de steiger (foto 1).
Na het verwijderen van de steigers heeft men de ondersteuning op de nok van het

Lees meer...