• Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

        Meer informatie

 

Gerarduskalender 2024

Wilt u voor 2024 een Gerarduskalender maar weet u niet hoe u daar aan kunt komen? U kunt de kalender bij mij, Willie Koerhuis, bestellen. Ik ben de contactpersoon van Vilsteren voor het bestellen van de kalenders. De kalender voor 2024 kost € 9,75 incl. schild.
De bestelde kalender(s) kan t.z.t. afgehaald worden op jullie parochiesecretariaat aan de Posthoornweg op de maandag of donderdag van 9:15 tot 11:30 uur. U kunt daar dan ook de kalender(s) betalen (wel graag gepast).

Lees meer...

Uitnodiging deelname Bedevaart Kevelaer

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de eendaagse bedevaart naar Kevelaer. Deze vindt plaats op 1 september a.s. Pastores uit de Emmanuelparochie gaan mee, zo ook pastor G. de Bekker. Er is contact gelegd met Pastor Lonneke. Met Zorggroep Raalte (6 locaties) en Brinkgreven Deventer.

Deelnamekosten: € 30,00 Gezamenlijke maaltijd: +/- €20,00
Opgave graag vóór 16 augustus, week 33!!! Bij dhr A. van Middelaar, Vennenbergweg 2, Dalfsen
Telefoon: 0529-467964 of 06-30926902 of het secretariaat H. Hart Parochie Lemelerveld

Lees voor het Progamma het artikel 'Jaarlijkse Bedevaart Kevelaer vrijdag 1 september.'

Jaarlijkse Bedevaart Kevelaer vrijdag 1 september

Vanuit het Bisdom Utrecht wordt ook de Bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. 
De broedermeesters van de Emmanuelparochie en H. Kruis parochie organiseren deze op vrijdag 1 september 2023. 
Deze dag heeft als thema 'Houd moed! Ik ben het.' Hierbij alvast een beknopt programma van deze dag. 
We hopen dat deze dag zal voldoen aan uw verwachting. En dat deze dag naast veel plezier, u ook inspiratie zal geven.

Lees meer...

Mededeling Parochiebestuur aftreden locatieraad Dalfsen

Recent heeft de locatieraad Dalfsen het parochiebestuur laten weten per direct af te treden. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan. Het parochiebestuur respecteert het besluit van de locatieraad Dalfsen en wil hen op de eerste plaats bedanken voor de jarenlange inzet en betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap Dalfsen. De lopende zaken kunnen nog worden waargenomen door de aftredende locatieraadsleden. Het pastoraat zal op de gebruikelijke manier ingevuld blijven. Zo nodig kunt u zich ook direct tot het secretariaat van het parochiebestuur wenden. Op de website en in het parochieblad of achter in de kerk vindt u de contactgegevens.

Lees meer...

Overleden

Op woensdag 28 juni is na een periode van afnemende gezondheid overleden onze parochiaan Maria Alida Sibbela Brandwacht-Huis in’t Veld. Marietje is 93 jaar geworden en woonde in verzorgingshuis Schuilenburg, Landrechtweg 16, 8103 RB, Raalte. Op dinsdag 4 juli is er van 19.30-20.00 uur aan huis, Strenkhaarsweg 3, gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren. Op woensdag 5 juli is de uitvaartviering in besloten kring, om 10.30 uur in onze kerk en aansluitend de begrafenis op ons parochiekerkhof. Voorafgaand aan de uitvaartviering is er van 10.15 tot 10.25 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
De uitvaart is te volgen via livestream.
Voorganger: Angela Jansen

Huldiging veertig jaar lid van Voices

Afgelopen zondag, twee juli, werd een compleet verraste Ingrid Brok tijdens de Eucharistieviering onderscheiden met de welverdiende gouden St. Gregorius ere medaille, vanwege veertig jaar lidmaatschap van het koor Voices.

In bijzijn van familie en vrienden en al haar zangmoat’n van haar geliefde koor, kreeg Ingrid de versierselen opgespeld door de pastoor. Zowel de voorzitter van Voices, als de pastoor, spraken lovende woorden en woorden van dank voor haar jarenlange, trouwe inzet als koorlid en voor de vele taken die zij voor de parochie verricht.

Lees meer...

Diocesane Gezinsdag 24 september 2023 ‘Thuis in je geloof’


Op zondag 24 september organiseert het Aartsbisdom Utrecht een diocesane Gezinsdag in Nijverdal.
Het thema voor deze dag is 'Thuis in je geloof'.

Klik hier voor meer info en hier voor de flyer.

Verklaring bisschoppen bij herdenking afschaffen slavernij

Dit jaar wordt herdacht dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft, de bisschoppen hebben een verklaring geschreven ter gelegenheid van deze herdenking.
Klik hier voor de verklaring van de bisschoppen.

Op de website van het Aartsbisdom Utrecht is ook een nieuwsbericht geplaatst n.a.v. de verklaring van de bisschoppen.

Emmanuel Korendag in de St. Vitusgeloofsgemeenschap

Op zaterdag 23 september 2023 zal er door de ‘korencommissie’ een korendag worden georganiseerd. Deze dag zullen er zes koren deelnemen uit de Emmanuelparochie, die van allerlei liederen ten gehore zullen brengen.

Naast het luisteren naar de koren is er dit jaar de mogelijkheid om mee te doen aan een gelegenheidskoor, van 12.00 uur - 13.00 uur, dat de Lourdesmis gaat instuderen voor het 12½-bestaan van de Emmanuelparochie op 5 november 2023.

Lees meer...

Overleden

Na een periode van afnemende gezondheid is op 27 juni overleden onze parochiaan Aleida Petronella Maria Niens-Giesen.
Leida woonde aan de Schoolstraat 31 in Lemelerveld en is 90 jaar geworden.
Op zondag 2 juli is er van 19.30 uur tot 20.00 uur, thuis aan de Schoolstraat 31, gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
De afscheidsbijeenkomst zal maandag 3 juli in besloten kring plaatsvinden in het Uitvaartcentrum Nijverdal te Nijverdal.

Oudste inwoner Lemelerveld Mieke Jansen-Herbrink 100 jaar!


Vandaag 27 juni viert Mieke Jansen-Herbrink haar 100e verjaardag, Ankerstraat 33! 
En speciaal voor haar komt de Dalfser Burgemeester van Lente bij haar op bezoek.
Ze zal mevrouw Jansen feliciteren namens alle inwoners van de hele gemeente Dalfsen. 

Mieke, ook namens onze geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd met uw 100e verjaardag!

 

 

Pastor Butti bereikt in september pensioengerechtigde leeftijd

Beste parochianen,

Zoals jullie allen weten, zal pastor Butti in september 2023 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dit betekent dat hij die maand zijn werkzaamheden in onze parochie zal beëindigen. Het afscheid van pastor Butti zal niet op de gebruikelijke manier zijn: pastor Butti heeft er de voorkeur aan gegeven dat er geen uitgebreide aandacht wordt besteed aan zijn afscheid. Er zal daarom ook geen afscheidsviering worden georganiseerd. 

Lees meer...