• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Nieuwsbrief September Emmanuelparochie

 

 Klik hier voor de nieuwsbrief.

Plechtig Lof H. Kruisverheffing Raalte zondag 6 oktober 2019

In de Broederschapskerk H. Kruisverheffing te Raalte is op zondag 6 Oktober een Plechtig Lof.
Dit Lof wordt gehouden als afsluiting van de jaarlijkse Processiebedevaart in Kevelaer
De titel van deze bedevaart was: “ Heer, naar wie zouden wij gaan”. (zie het vorige parochieblad)

Lees meer...

Sam’s kledingactie Lemelerveld september 2019

 

 

Klik hier voor info over Sam's kledingactie.

Overleden

Dinsdagmorgen 3 september is plotseling overleden Maria Wilhelmina Mulder-Kiekebosch, echtgenote van Gé Mulder.
Marietje werd 86 jaar.
Ze woonde in Angeli Custodes.
Zondagavond 8 september is er in Angeli Custodes van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid de familie te condoleren en afscheid van haar te nemen.
De gezongen uitvaart zal plaatsvinden op maandag 9 september om 10.30 uur in onze kerk, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het Uitvaartcentrum te Nijverdal.
Voorganger: Riky Harink 

 

Uitnodiging startviering zaterdag 14 september 2019

Graag willen wij jong en oud uitnodigen voor de startviering van het nieuwe schooljaar in de Heilig Hart Kerk van Lemelerveld.
Deze viering is op zaterdag 14 september a.s. om 19.00 uur en wordt begeleidt door Voices.

Lees meer...

Boerderijviering 29 september 2019

Op zondag 29 september houden we een bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk.
Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Koggel, Oude Dijk 7 te Dalmsholte.

Lees meer...

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 20 oktober 2019

 Klik hier voor info over de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel op 20 oktober 2019.

Onze kerk is over 10 jaar nog open, maar...

Tijdens het Heilig Hartfeest op 30 juni is het al gemeld: onze katholieke kerk wil over 10 jaar nog steeds open zijn.
Dit terwijl we toch te maken hebben met teruglopende inkomsten, een dalend kerkbezoek en minder priesters.
Hoe gaat dat lukken?

Lees meer...

Vincentiuszondag 22 september 2019

 

Klik hier voor het opgaveformulier van de Vincentiuszondag op 22 september 2019.

Bedevaart naar Kevelaer zaterdag 7 september

'Heer, naar wie zouden wij gaan'
Dit is het thema dit jaar van de jaarlijkse processie naar Kevelaer die plaatsvind op zaterdag 7 september a.s.
Elk jaar bezoeken honderdduizenden mensen de Maria-bedevaartsplaats Kevelaer.
Uit heel Europa, met name uit Duitsland, Nederland, België en Luxemburg.

Lees meer...

Géén koffiedrinken na de viering van zondag 8 september

In tegenstelling tot wat er in het parochieblad staat vermeld, is er zondag 8 september na de viering van 9 uur géén koffiedrinken in het parochiecentrum.

Overleden

Woensdagmiddag 24 juli is toch nog onverwacht in het ziekenhuis te Utrecht overleden Johannes Antonius Boerkamp.
Antoon is 80 jaar geworden en woonde samen met zijn vrouw Rienie aan de Graslanden 49a.
Voor hem is er op zondagavond 28 juli om 19.30 uur een avondwake en aansluitend is er in het parochiecentrum gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
De uitvaartviering zal worden gehouden op maandag 29 juli om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
Voorganger: Nolly Holterman