• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Overleden

 

Op zaterdagavond 20 juli 2019 is overleden Johannes Maria Kiekebosch.
Johan is 92 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Miny aan de Praamstraat 27 te Lemelerveld.
Donderdagavond 25 juli is er in het parochiecentrum van 19.00 uur tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
De uitvaartviering zal worden gehouden op vrijdag 26 juli om 10.30 uur in onze kerk waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
Voorganger: Riky Harink

Vrijwilligersnieuws

Zo tegen de zomer zijn er vaak wisselingen in werkgroepen in onze geloofsgemeenschap.
Dit jaar was geen uitzondering.

Lees meer...

Jubilaris bij het Dameskoor

Maandag na afloop van de repetitie had het dameskoor een verrassing voor Gerda Teelen.
De reden was dat zij 12 ½ jaar dirigent is van het dameskoor.

Lees meer...

Nieuwsbrief Juli Emmanuelparochie

 

 Klik hier voor de nieuwsbrief.

Overleden

Op zondag 7 juli is overleden Johanna Antonia Maria Bruitzman.
Joke is 63 geworden en verbleef in een woonvoorziening van Zozijn in Holten.
De uitvaartviering zal worden gehouden op vrijdag 12 juli om 10.30 uur in onze kerk.
Aansluitend is de begrafenis op het parochiekerkhof in besloten kring.
Voorganger: Nolly Holterman

Vooraankondiging “Op adem komen” in de Tentviering

Het duurt nog even maar dan barst het Sukerbietenfeest in Lemelerveld weer los!
En natuurlijk is er op zondagochtend 18 augustus om 10.30 weer een Tentviering.
Het thema van deze oecumenische viering dit jaar is “Op adem komen”.

Lees meer...

Vooraankondiging boerderijviering 29 september

Op zondag 29 september 2019 om 10.00 uur houden we weer een boerderijviering.
Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Koggel.
De familie Koggel heeft een boomkwekerij aan de Oude Dijk 7 te Dalmsholte.
De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.
Het thema voor deze morgen is; “geworteld zijn”.

Bedevaarten naar Banneux in augustus 2019

 

Klik hier voor meer info over de bedevaart naar Banneux.

 

Parochiesecretariaat maand augustus gesloten

In de vakantieperiode is het parochiesecretariaat de maand augustus gesloten.

Viering H.Hartfeest: Groene Kerk en jubilerende vrijwilligers

Zondag 30 juni werd het jaarlijkse Heilig Hartfeest in de parochiekerk gevierd.

Hierbij werden vrijwilligers die zich al 25 of 40 jaar belangeloos ingezet hebben voor de parochie in het zonnetje gezet. 
En dat was met de huidige weersomstandigheden geen probleem.

Lees meer...

Heilig Hartfeest 30 juni 2019!

Op zondag 30 juni a.s. viert onze geloofsgemeenschap het feest van onze naamheilige, het Heilig Hart van Jezus.
Na de viering van 9.00 uur wordt iedereen uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in het parochiecentrum.
Tijdens dit samenzijn wordt er traditiegetrouw aandacht besteed aan de vrijwilligers die al heel lang actief zijn voor onze geloofsgemeenschap.

Lees meer...

Diny Berghuis bedankt

Eind mei hebben we in de pastoraatsgroep afscheid genomen van Diny Berghuis. 
Binnen de groep had Diny het profiel catechese en onderhield zij de contacten met de basisschool.
Ruim 8 jaar heeft zij zich hiervoor ingezet.....

Lees meer...