• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Aantal activiteiten gecanceld programma Inzicht & Uitzicht


Omdat er te weinig aanmeldingen zijn, zijn de volgende activiteiten van het programma I&U gecanceld:
- De spiritualiteit van de pastor (26/1, 23/2 en 23/3)
- Spiritualiteit met de benen op de grond (9/3)
- Groene theologie (29/3)
- Devotie aan de IJssel (27/4)

Overleden

Op maandag 27 februari is na een korte periode van ziek zijn overleden onze parochiaan Johannes Gerhardus Ellenbroek. Hans woonde op de Hooilanden 47 te Lemelerveld en is 73 jaar geworden. Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Hans en de familie te condoleren op zondag 5 maart van 13.00 tot 14.00 uur in ’t Hofje van Buisman, Kerkstraat 22, 8151 AR te Lemelerveld. De afscheidsbijeenkomst zal dinsdag 7 maart in besloten kring plaatsvinden in Crematorium ‘Kranenburg’ te Zwolle.

Voorganger: Nolly Holterman

Wat is Pasen? Een aantal begrippen uitgelegd

Voor een ieder die meer wil weten over Pasen, klik dan hier.

Ontmoetingsdag Caritas 9 maart 2023

Lees hier alles over de ontmoetingsdag Caritas op 9 maart 2023 as.

Paus wijst op een grotere rol voor leken binnen de Kerk

Klik hier en lees de volledige toespraak van de Paus op 20 februari 2023.

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

Klik hier voor alle informatie over de vastenactie 2023.

Bekendmaking opbrengst kerkbalans 2023

Beste parochianen,

Ik mag u nu de eerste tussenstand bekend maken van onze actie Kerkbalans 2023. De opbrengst vanuit de toezeggingen tot op dit moment komt op € 57.719,-. Vorig jaar kwamen we toen uit op € 57.135,-. 
Dat is dus  € 584,-  meer dan vorig jaar. De opbrengst is voor het eerst na jaren stabiel gebleven. We mogen dan ook zeer tevreden zijn met dit resultaat.
Ik wil, namens pastoraatgroep en locatieraad, iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze kerkbalans. Speciaal ook de wijkvertegenwoordigers met de helpers voor hun fysieke inspanningen van deze actie. En u als parochiaan die ondanks de moeilijke tijden onze kerk blijft steunen. Immers, de locatieraad en pastoraatgroep kunnen het namelijk niet alleen. Daar zijn we elkaar bij nodig. Samen de schouders eronder om onze Heilig Hart kerk een levendig middelpunt in Lemelerveld te laten zijn.

Leo Broeks, werkgroep kerkbalans

Afscheid Ben Schrijver van werkgroep Kerkbalans

Afgelopen donderavond was de werkgroep Kerkbalans weer bijeen om de telling te doen van alle binnengekomen formulieren. Het is een van de taken van de werkgroep om de jaarlijkse actie goed te laten verlopen. Aan het eind van deze taak hebben we als werkgroep afscheid genomen van Ben Schrijver. Hij had aangegeven dat het dit jaar de laatste keer zou zijn dat hij meehelpt met de kerkbalans. Binnen de werkgroep was Ben dé taalkenner om een goede brief te schrijven. Heel vaak was hij diegene die een conceptbrief redigeerde tot een korte en bondige boodschap. De werkgroep kerkbalans is opgericht in 2002 om de penningmeester bij te staan in de organisatie van de kerkbalans. Ben is er vanaf de oprichting bij geweest en heeft dus ruim twintig keer het proces doorlopen. We hebben hem daar dan ook hartelijk voor bedankt met de speciale bedankkaars van onze locatie en een bloemetje. Ben, bedankt voor al je inzet!

Werkgroep kerkbalans

Nieuwsbrief februari 2023 Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Overleden

Na een kort ziekbed is in Denekamp op 2 februari 2023 overleden, onze oud parochiaan,  Zr. Therèse Neppelenbroek in de leeftijd van 90 jaar. In Lemelerveld kennen we haar beter als Manny. Ze werd als zesde kind, van de dertien, geboren in het gezin van Johan Neppelenbroek en Grada Tielbeke. Destijds woonden ze in de Dorpsstraat. Ze groeide op in Lemelerveld en in 1963 vertrok zij naar Zenderen waar zij intrad in het Carmelitessenklooster. Vele jaren is zij daar Mater geweest. Het klooster werd drie jaar geleden gesloten en de laatste 3 jaar woonde zij, met nog 2 medezusters, in Denekamp.

Kleurrijke Carnavalsviering

Alvorens de scepter over te dragen aan de nieuwe prins, mocht Prins Pé van ’t Café, samen met zijn gevolg, nog eenmaal zijn opwachting maken in de traditiegetrouwe carnavalsviering in de Heilig Hartkerk, voorafgaand aan de gala-avond. Het was een buitengewoon kleurrijke viering, waarin Pastoor Monnikhof , alias Tjerk van de Kerk, voorging. ......

Lees meer...

Deeltijdontslag pastor Butti

Wijziging benoeming pastor Butti.

Op 7 september a.s. bereikt pastor Butti de pensioengerechtigde leeftijd. Voor een pastoraal werker betekent dit dat hij niet langer 'als pastor' actief kan zijn in de parochie.

Lees hier het hele artikel.