• Meer informatie
Kerk-TV Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Aankondiging vertrek Clazien

Het valt ons niet mee om kort na het afscheid van pastor Lonneke Gunnink, u nu weer het vertrek van één van onze pastores te moeten aankondigen, maar het is niet anders.Het betreft onze jongerenpastor Clazien Broekhoff. Zij werkt nu voor 2 parochies samen voor 80%, de H. Lebuinusparochie en de Emmanuelparochie.

Lees meer...

Overleden

Dinsdagavond 3 november is na een periode van afnemende gezondheid overleden Maria Johanna Wilhelmina Ellenbroek-Schuurman. Ria woonde samen met haar man Kees in woonzorgcentrum Schuilenburg, Landrechtweg 86 in Raalte. Zij is 78 jaar geworden.

Voor haar is de avondwake op zondag 8 november om 19.30 uur in onze kerk, waarna er in het parochiecentrum gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal in besloten kring plaatsvinden in crematorium Kranenburg te Zwolle.
 

Begeleiding: Riky Harink

Kerkbalans november

Komende maand zal de kerkbalans incasso plaatsvinden op 15 november. In december zal ik deze dan voor de laatste keer van dit jaar op 15 december laten plaatsvinden. Zo is er meer spreiding tussen de incasso’s en kan ik in december op tijd bekijken welke ....

Lees meer...

Verlies, hoe verder?

Rouwen om verlies van een dierbare doet pijn en is hard werken. Het leven is dan niet meer zoals het was en soms herken je jezelf niet meer. Je wordt geconfronteerd met vragen die je jezelf stelt: waarom overkomt mij dit, wat gebeurt er met me, wie ben ik nu eigenlijk en hoe moet ik verder?

Lees meer...

Agenda parochieavond 2015

De locatieraad  van de Heilig Hart van Jezus kerk in Lemelerveld nodigt alle parochianen uit voor de parochieavond op donderdag 26  november om 19.30 uur in het parochiecentrum.
De agenda ziet er als volgt uit......

Lees meer...

Doe-middag kinderpastoraat

 

Op woensdagmiddag 25 november van 14:00 uur tot 15:30 uur is er een doe-middag voor kinderen uit groep 3 t/m 8 in het parochiecentrum. De inhoud van deze middag heeft betrekking op de advent. De middag is kosteloos en voor............

Lees meer...

Boerderijviering 25 oktober

Zondag 25 oktober werd er een oogstdank/boerderijviering gehouden op het bedrijf van Annemarie en Herbert Noordman in Lemelerveld. De viering werd georganiseerd door Kerk In Platteland. In een schoongemaakte afdeling, waar alleen nog een paar..........

Lees meer...

Aankondiging parochieavond

     

Op 26 november a.s. vindt de jaarlijkse parochieavond van onze geloofsgemeenschap plaats. In het volgende parochieblad vindt u daarover meer informatie, zoals de agenda van deze avond....

Lees meer...

29-10 parochiesecretariaat gesloten

Donderdag 29 oktober is het parochie-secretariaat gesloten.
Eventuele intenties kunt u in een gesloten envelop met gepast geld (€ 7,-- per intentie) in de
brievenbus doen.

 

 

Afscheid Lonneke

Na negen jaar in onze Emmanuelparochie werkzaam te zijn geweest, zal onze pastoraal werkster Lonneke Gunnink-van den Berg haar werkzaamheden voortzetten in de parochie H. Kruis te Raalte. We nemen als Emmanuelparochie afscheid van Lonneke Gunnink-van den Berg in een speciale viering op ........

Lees meer...

Vertrek Lonneke

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u mede dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, onze pastoraal werkster Lonneke Gunnink – van den Berg, heeft gevraagd een benoeming elders in het bisdom te aanvaarden. Zij heeft hiermee ingestemd...

Lees meer...

Eerste Heilige Communie 2016

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn alweer in volle gang.
Dit jaar zal de Eerste Heilige Communie viering plaatsvinden op zondag 17 april 2016 om 9.00 uur. De presentatieviering is op zaterdagavond 20 februari 2016 om 19.00 uur.

Lees meer...