• Meer informatie
Kerk-TV Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Overleden

Dinsdagavond 22 maart is na een kortstondige ziekte toch nog vrij onverwacht overleden Johanna Maria (Annie) Kouwen-Boerkamp. Annie was getrouwd met Jan Kouwen en weduwe van Anton van den Berg. Samen met Jan woonde ze aan de Klipperstraat 24 in Lemelerveld. Annie was bijna 83 jaar.
Voor haar is de avondwake op maandag 28 maart (2e Paasdag) om 19.00 uur, waarna er in het parochiecentrum gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren. De gezongen uitvaartviering is op dinsdag 29 maart om 10.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden                op ons parochiekerkhof.

 Voorganger: Gerard Koenjer

Synagoge

Wij gingen met de kinderen die het vormsel doen naar de synagoge in Zwolle. De jongens moesten een keppeltje op en toen kregen we uitleg wat het Jodendom allemaal is en wat daar bij hoort, bijvoorbeeld de Torahrol dat is te vergelijken met onze bijbel en wat je wel en niet mag eten.

Lees meer...

Belastingdienst & Schenkingsovereenkomst (RISN nummer)

Beste parochianen,

 

De belastingdienst heeft de systemen steeds preciezer gemaakt hoor ik wel.

Heeft u een schenkingsovereenkomst en moet u het RSIN nummer invullen is hieronder het juiste nummer te vinden.

Lees meer...

Vuurproef

Op zaterdag 20 februari hebben wij de vuurproef voor het vormsel gedaan. We begonnen in de kerk in Dedemsvaart. Hier kregen we uitleg over de dag. We werden in groepen verdeeld en hebben deelgenomen aan drie onderdelen nl: Tiffany, Oeganda en het vluchtelingenspel.

Lees meer...

Palmpasenviering 20 maart 2016

Het was een mooie viering, afgelopen zondag in de Heilig Hartkerk.

Leden van de Brugkerk en de Emmanuelparochie vierden samen het feest van Palmpasen.

Het was een feestelijke dienst, waaraan het koor Voices meewerkte, en waarin bijna 70 kinderen in een prachtige optocht met een versierde Palmpasenstokken de kerk binnenkwamen, achter de ezel met één van de kinderen.

Lees meer...

Chrismamis

Van harte nodig ik u allen uit voor de Chrismamis die elk jaar in de Goede Week voor heel ons Aartsbisdom Utrecht wordt gevierd. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren.

Lees meer...

Dinsdagavondviering

In het weekend van 26/27 maart gaan we weer over naar de zomertijd. Dit betekent dat de dinsdagavondvieringen met ingang van 5 april weer in de kerk plaatsvinden.

 

Monseigneur Liesen geeft radioretraite

Tijdens de Goede Week geeft monseigneur Liesen, bisschop van Breda, een radioretraite bij het katholieke radiostation Radio Maria Nederland. 

 

Lees meer...

Koorzangers gezocht

In 2013 werd door de Raad van Kerken Lemele-Lemelerveld een U2 dienst ten gehore gebracht. Mede door dit succes zal er opnieuw een gelegenheidskoor samengesteld worden, voor een nieuw project: “100%NL dienst”. Deze uitvoering is gepland op 12 en 13 november 2016. Het koor zingt liederen van Nederlandse artiesten, o.a.  Anouk, Ilse de Lange ,BLØF en Boudewijn de Groot.

Lees meer...

19 maart a.s. eucharistieviering 17.00 uur


Zaterdag 19 maart om 17.00 uur Eucharistieviering waarin de palmwijding zal plaatsvinden en worden uitgereikt. Voorganger pastoor H.Hermens met zang van ons dameskoor.  Helaas is de aanvangstijd van de viering niet goed overgenomen in de Lemelervelder. Het is om 17.00 uur en niet om 19.00 uur, zoals in de Lemelervelder staat vermeld.

Passion Heino

Op Palmzondag wordt de RK kerk in Heino het podium voor de finale van de Passion Heino. Het initiatief hiervoor kwam van de Heinose muz.ver. Ons Genoegen. Zij vroeg enkele lokale koren, Scouting en de PKN en RK kerken of ze er een rol in wilden spelen, en meehelpen organiseren. En óf ze dat wilden!

Lees meer...

Vrijwilligersavond verzet naar 16 april

Beste mensen, De meesten  van u hebben waarschijnlijk al gehoord dat de verlichte optocht
alsnog doorgaat en wel op zaterdagavond 5 maart om 19.30 uur. Velen willen hier graag naar toe en daarom heeft de commissie voor de vrijwilligersavond (Lyda, Willy en Martin) besloten om de vrijwilligersavond van 5 maart af te gelasten. De nieuwe data voor de vrijwilligersavond wordt zaterdagavond 16 april 2016. Houdt deze avond alvast vrij, nadere info volgt. Namens de commissie vrijwilligersavond.