• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Parochieavond Dalfsen voor Thomas schoolfonds

De Locatieraad van de Heilige Cyriacuskerk Dalfsen houdt op DINSDAG 10 JANUARI in het parochiehuis aan de Emmastraat,  aanvang half acht, een parochieavond ten bate van het Pastoor Thomas Schoolfonds in India.

Lees meer...

Overhandiging collecte tentviering

Ieder jaar wordt er in de feestweek in Lemelerveld door de Brugkerk en de H.Hartkerk een gezamenlijke tentviering gehouden. Dit jaar voor de achttiende keer. In die viering is, naast een collecte voor de onkosten, ook altijd een collecte voor een goed doel.

Lees meer...

100% NL koor van start

In maart stond er een oproep in de media om je  aan te melden voor een nieuw te vormen koor. Nu zijn we enkele maanden verder en wordt er volop gerepeteerd. Het koor bestaat uit 90 mensen, die het erg leuk vinden om samen te zingen voor deze gelegenheid.

Lees meer...

Eucharistieviering in parochiecentrum

Zondag 13 november de Eucharistie viering in het parochiecentrum! In het parochieblad staat niet vermeld, dat de Eucharistieviering van zondag 13 november in het parochiecentrum gehouden wordt vanwege de apparatuur opstelling van het projectkoor 100%NL. Deze hebben zaterdag en zondagavond een optreden in de kerk en daarvoor staan er schermen en attributen opgesteld die niet makkelijk terzijde zijn te zetten.We rekenen op uw begrip voor deze noodgedwongen aanpassing.

De locatieraad.

Overleden

Woensdagmiddag 2 november is na een ernstige ziekte overleden Elisabeth Antonia Maria Kiekebosch-de Ruiter. Liesbeth is 50 jaar geworden en woonde met haar man René aan de Binnenweg 3a.
Er is geen avondwake. Dinsdag 8 november is er van 19.30 tot 20.30 uur thuis aan de Binnenweg 3a gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren. Woensdag 9 november om 13.00 uur zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium Kranenburg te Zwolle.

Begeleiding: Riky Harink

Kerkhof

De werkgroep die enkele jaren geleden is begonnen met de inventarisatie van ons kerkhof heeft grotendeels in kaart wie waar begraven ligt en wie de contactpersonen zijn. Dit na een intensieve periode van doorzoeken van registers en navraag bij verschillende families. Dit alles is nu gedocumenteerd.

Lees meer...

Overleden

Vrijdagmorgen 28 oktober is na een lange periode van afnemende gezondheid in het ziekenhuis te Zwolle overleden Johannes Remigius Maria Viskaal. Johan is 71 jaar geworden en woonde samen met zijn vrouw Riky aan de Weerdhuisweg 3. Er is géén avondwake. Dinsdagavond 1 november is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren, thuis aan de Weerdhuisweg 3. Woensdagmorgen 2 november is de uitvaartviering, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

 

Voorganger: pastoor H. Hermens

Uitnodiging afscheid Riet Mulder-Borg

Na 5 jaar in onze Emmanuelparochie werkzaam te zijn geweest, zal onze pastoraal werkster Riet Mulder-Borg in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd haar werkzaamheden in onze parochie beëindigen.

 

Lees meer...

Overleden

Maandagmorgen 24 oktober is onverwacht in het ziekenhuis te Zwolle overleden Maria Johanna Kogelman-van Dam, Kerkstraat 21. Marietje Kogelman is 80 jaar geworden en woonde vele jaren, samen met haar man Bertus, aan de Dwarsweg. Er is géén avondwake. Vrijdagavond is er van 19.30 tot 20.00 uur thuis aan de Kerkstraat gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren. Zaterdagmorgen om 10.30 uur is de uitvaartviering, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

 

Voorganger: Gerard Koenjer

Boerderijviering Kerk in Platteland (KIP)

Zondagmorgen 23 oktober gingen kerkgangers van de H.Hart parochie al in de dauw op pad naar de Kortersweg. Daar werd namelijk om 9.15 uur, de boerderijviering gehouden bij het biologische pluimveebedrijf van André, Ina en Timo Neplenbroek.

Lees meer...

Herhaalde oproep

Sinds een paar maanden is onze diaken Johan Rutgers , als diaken en kandidaat priester in onze parochie aan het werk. Op zaterdag 12 november  om 10.30 uur, zal hij door Kardinaal Eijk tot priester worden gewijd. Dit is voor hem, maar ook voor onze parochie een feestelijk gebeuren. 

Lees meer...

Uitnodiging filmavond 25+

Dinsdag 22 november om 20.00 uur

Voor degene die de vorige film niet gezien heeft een  gemiste kans.

Voor de andere mensen opnieuw een film, die een discussie op gang kan brengen.

Lees meer...