• Meer informatie
 
   Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen  

Kerkbalans 2021

De kerst is nog niet voorbij, maar desondanks moeten we al weer vooruitkijken naar de kerkbalans voor 2021.
Met de werkgroep Kerkbalans hebben we gekeken hoe we de actie komend jaar zodanig kunnen opzetten, zodat het ook veilig kan voor onze wijkvertegenwoordigers en hun vrijwilligers.
Wij vragen u om uw toezeggingen zoveel mogelijk zelf door te geven per e-mail of naar het parochiecentrum te brengen.
Dan hoeven onze vrijwilligers niet bij u aan de deur te komen en dat scheelt werk en is veiliger voor ieders gezondheid. 
U zult in januari nog wel de envelop ontvangen via uw brievenbus, maar dat willen we in de toekomst proberen meer per e-mail te doen. 

Om dat te realiseren vragen we u, uw e-mailadres door te geven.
Dat bespaart niet alleen kosten, maar ook veel arbeid van vrijwilligers die over het algemeen meer op leeftijd raken en waarvoor we helaas geen vervanging kunnen krijgen.
Ook dat is een realiteit waardoor we genoodzaakt worden anders te gaan werken met de mogelijkheden die er zijn. 
Met begrip voor elkaar en goede samenwerking kunnen we heel veel zaken realiseren. 
Hopelijk kunnen we ook rekenen op uw medewerking.


Werkgroep kerkbalans