• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Dringende oproep!

Voor de dinsdagmorgen zijn we direct een vervangende koster nodig, die de voorbereidende werkzaamheden wil doen voor de ochtend viering in de kerk.
Doordat Jan Groote Bromhaar vanwege zijn ziekte geen weerstand kan opbouwen tegen ziektes, neemt hij in deze tijd redelijke risico's om door te gaan.
Daarnaast voelt het voor hem niet goed om dan toch er op uit te gaan naar samenkomsten ook al is het niet zo groot.
Wie heeft er tijd om deze functie tijdelijk op zich te nemen??? 
Moeilijk is het niet en een korte introductie is wel mogelijk.
De mogelijke consequentie is dat, als er niemand hier wil inspringen, de ochtend viering zal komen te vervallen.
Een 15 tal ouderen zullen u zeer erkentelijk zijn!!

Of er nieuwe maatregelen komen die de kerkgang belemmeren is op dit moment nog niet duidelijk.

De locatieraad