• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Uitnodiging Mariaviering 11 mei

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de MARIAVIERING op woensdag 11 Mei a.s. Locatie: Parochiecentrum. Aanvang: 9.30 uur Voorganger: pastoor Hermens, met zang van het dameskoor. Na de viering gezellig samen zijn tot ongeveer 11.45 uur. Vervoer hoeft geen probleem te zijn, bel Marinus v.d. Vegte tel: 372170

Heitje voor een karweitje

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen die zondag 17 April jl de Eerste Heilige Communie hebben gedaan in de Heilig Hartkerk, een bedrag geschonken aan de Stichting Vluchtelingenwerk afdeling Lemelerveld. Dit bedrag hebben ze onder de noemer”heitje voor een karweitje”bij elkaar “geklust”.

Lees meer...

Dinsdag avond 3 mei geen eucharistieviering

Dinsdagavond 3 mei a.s. is er GEEN eucharistieviering om 19.00 uur i.v.m. de avondwake voor Mien Tielbeke.

Er is daarom in het Anker om 19:00 uur een Communie viering met communie uitreiking. Hier zal G. Koenjer voorgaan.

Overleden

Zaterdagmorgen 30 april is overleden Wilhelmina Berendina Tielbeke-Broekman.
Mien is 82 jaar geworden en gehuwd met Jo Tielbeke. Zij woonden aan de Parallelweg 16b te Lemelerveld.
De avondwake is op dinsdag 3 mei om 19.30 uur in onze kerk, waarna er thuis aan de Parallelweg 16b gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.
Woensdag 4 mei om 10.30 uur is in onze kerk de gezongen Uitvaartviering, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Voorganger: Arnold Huijsmans

Overleden

Zaterdagmorgen 23 april is overleden Gerharda Maria Theresia Herbrink-de Graaf. Grada woonde in zorgcentrum Rosengaerde te Dalfsen en is bijna 90 jaar geworden. Ze was sedert 5 augustus 2012 weduwe van Gé Herbrink. De avondwake is donderdagavond 28 april om 19.30 uur in onze kerk, aansluitend is er gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren in het parochiecentrum. Vrijdagmorgen 29 april om 10.30 uur is in onze kerk de gezongen Uitvaartviering, waarna de begrafenis op ons parochiekerkhof zal plaatsvinden.

Voorganger: Riky Harink

Geslaagde vrijwilligersavond

Afgelopen zaterdag 16 april werd onze vrijwilligersavond gehouden. Een dankjewel voor de velen die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Om 7 uur was er een eucharistieviering waarin Pastor Thomas voorging. Daarna verzamelden zich ruim 80 vrijwilligers in het parochiecentrum.

Lees meer...

Collecte voor Oekraïne

Paus Franciscus heeft  parochies wereldwijd opgeroepen om zondag 24 april aanstaande te collecteren voor slachtoffers en gedupeerden van de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse Bisschoppen geven gehoor aan deze oproep en vragen de parochies op deze zondag een collecte te houden voor dit doel.

Lees meer...

Pastor Thomas gaat voor in de  zaterdagavondviering!

Pastor Thomas uit India is momenteel op bezoek in onze parochie.
Op zijn verzoek wil  hij de concelebratie verzorgen in de zaterdagavondviering op 16 april in onze kerk.
Graag zal hij aan het eind van deze viering ook wat vertellen over zijn werk en ontwikkelingen van zijn Pastor Thomas Fonds in India.

Lees meer...

Benoemingen

Beste parochianen,
In de afgelopen maanden zijn de pastoraal werksters Lonneke Gunnink en Clazien Broekhof als leden van ons pastoraal team vertrokken naar andere parochies.

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop, Willem Jacobus kardinaal Eijk,                         twee nieuwe leden voor ons pastoraal team heeft benoemd!

Lees meer...

Stichting tienerclub Lemelerveld

Wij willen graag uw aandacht vragen voor : Stichting tienerclub Lemelerveld

Deze tienerclub bestaat uit 4 groepen en elke groep heeft ongeveer 30 kinderen . Deze worden geleid door ouders. We hebben elk jaar 6 activiteiten ,sociaal. maatschappelijk. cultureel en sport activiteiten.

Lees meer...

Waken en wandelen in paasnacht

Dit jaar hebben de jeugdwerkers en de jongeren van de kerken van Lemele en Lemelerveld voor het eerst een hele nacht lopen én stilstaan bij het Paasverhaal georganiseerd. We vertrokken halverwege de Paasnachtdienst vanuit de Brugkerk. Door het aansteken van de paaskaars buiten aan de vuurton en het verspreiden van de vlam voor de kaarsen in de donkere kerk, kwamen we al aardig in de stemming.

Lees meer...

Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond

Jij, zet je altijd belangeloos in voor onze geloofsgemeenschap, daarom nodigen we jou, samen met je partner uit voor een feestje met een hapje en een drankje op: ........

Lees meer...