• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld.

Op zaterdag 9 april van 09.00 tot 12.00 uur vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Heilig Hart kerk. Huishoudtextiel mag u ook inleveren maar .........

Lees meer...

Overleden

Dinsdagmorgen 29 maart is na een kortstondige ziekte overleden Gerardus Hendrikus Maria Velthuis. Gerrit woonde samen met zijn vrouw aan de Waterinkweg 5B. Gerrit werd 82 jaar.
Er is geen avondwake. De gezongen uitvaartviering zal worden gehouden op maandag 4 april om 10.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof. Voor aanvang van de dienst is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om de familie te condoleren en afscheid van Gerrit te nemen.

 

Voorganger: Nolly Holterman

Opnieuw reparatie van de klokken

Zoals menigeen al opgemerkt had liep het uurwerk van de toren niet gelijk. Naar wat uitzoekwerk over de oorzaak hiervan en eventuele reparatie, kwam er ook nog een probleem bij. Bij het luiden van de kerkklokken was het geluid niet goed en onregelmatig. Bij inspectie door de koster op de klokkenzolder, bleek de klepel van de eerste klok te zijn afgebroken.

Lees meer...

MIEN zorg breidt uit in Lemelerveld e.o

Vanaf heden kunnen ook zelfstandig wonende senioren in Lemelerveld en omstreken voor zorg, hulp en ondersteuning terecht bij Mien, onderdeel van Zorggroep Raalte.
Wijkverpleegkundige Heidi Eghuizen, zelf woonachtig in Lemelerveld, neemt de coördinatie van de uitbreiding op zich.

Lees meer...

Overleden

Dinsdagavond 22 maart is na een kortstondige ziekte toch nog vrij onverwacht overleden Johanna Maria (Annie) Kouwen-Boerkamp. Annie was getrouwd met Jan Kouwen en weduwe van Anton van den Berg. Samen met Jan woonde ze aan de Klipperstraat 24 in Lemelerveld. Annie was bijna 83 jaar.
Voor haar is de avondwake op maandag 28 maart (2e Paasdag) om 19.00 uur, waarna er in het parochiecentrum gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren. De gezongen uitvaartviering is op dinsdag 29 maart om 10.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden                op ons parochiekerkhof.

 Voorganger: Gerard Koenjer

Synagoge

Wij gingen met de kinderen die het vormsel doen naar de synagoge in Zwolle. De jongens moesten een keppeltje op en toen kregen we uitleg wat het Jodendom allemaal is en wat daar bij hoort, bijvoorbeeld de Torahrol dat is te vergelijken met onze bijbel en wat je wel en niet mag eten.

Lees meer...

Belastingdienst & Schenkingsovereenkomst (RISN nummer)

Beste parochianen,

 

De belastingdienst heeft de systemen steeds preciezer gemaakt hoor ik wel.

Heeft u een schenkingsovereenkomst en moet u het RSIN nummer invullen is hieronder het juiste nummer te vinden.

Lees meer...

Vuurproef

Op zaterdag 20 februari hebben wij de vuurproef voor het vormsel gedaan. We begonnen in de kerk in Dedemsvaart. Hier kregen we uitleg over de dag. We werden in groepen verdeeld en hebben deelgenomen aan drie onderdelen nl: Tiffany, Oeganda en het vluchtelingenspel.

Lees meer...

Palmpasenviering 20 maart 2016

Het was een mooie viering, afgelopen zondag in de Heilig Hartkerk.

Leden van de Brugkerk en de Emmanuelparochie vierden samen het feest van Palmpasen.

Het was een feestelijke dienst, waaraan het koor Voices meewerkte, en waarin bijna 70 kinderen in een prachtige optocht met een versierde Palmpasenstokken de kerk binnenkwamen, achter de ezel met één van de kinderen.

Lees meer...

Chrismamis

Van harte nodig ik u allen uit voor de Chrismamis die elk jaar in de Goede Week voor heel ons Aartsbisdom Utrecht wordt gevierd. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren.

Lees meer...

Dinsdagavondviering

In het weekend van 26/27 maart gaan we weer over naar de zomertijd. Dit betekent dat de dinsdagavondvieringen met ingang van 5 april weer in de kerk plaatsvinden.

 

Monseigneur Liesen geeft radioretraite

Tijdens de Goede Week geeft monseigneur Liesen, bisschop van Breda, een radioretraite bij het katholieke radiostation Radio Maria Nederland. 

 

Lees meer...