• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Creatieve mensen gezocht.

Ook dit jaar willen we als Raad van Kerken weer meedoen met de “Open tuinendagen” op 25 en 26 juni in Lemelerveld. Gezamenlijk met de overige kerkgenootschappen willen we op één locatie weer iets moois laten zien. Tijdens de laatste “Open tuinendagen” in 2014 was het thema : “Verbondenheid”. Voor de ingang van de Brugkerk werden de bezoekers al verwelkomd met........

Lees meer...

Eerste bekendmaking opbrengst Kerkbalans nog even uitgesteld.

Afgelopen maandag heeft de werkgroep kerkbalans de enveloppen van de actie geopend en een telling gemaakt. Daar echter nog  een wijk ontbrak door ziekte van de wijkvertegenwoordiger in de voorafgaande week, zijn er een behoorlijk aantal enveloppen nog niet binnen.

Lees meer...

Veertigdagenkalender 2016

Achter in de kerk ligt een Veertigdagenkalender 2016 ter inzage.

Mocht u belang hebben bij deze kalender dan kunt u die via het secretariaat bestellen voor € 3,--.

 

De pastoraatsgroep.

Besteding collectegeld gebedsdienst

Tijdens de Gebedsdienst , gehouden in de Brugkerk op 17 januari, werd er gecollecteerd voor Thuis. Thuis is een woonvorm met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.  Het huis staat aan de Knuvendijk in Lemelerveld. De collecte heeft €275,-                                       opgebracht.

Lees meer...

Kerkbalans 2016

De kerk is van blijvende waarde. Voor veel mensen in ons land is dit absoluut waar. Het geloof speelt een belangrijke rol in hun leven. In de Kerk vinden ze steun, kracht, rust, houvast, contact met God, inspiratie en nog veel meer waardevolle zaken.

Lees meer...

Oplossing puzzel kinderpagina

De beginletters maken samen het woord: BARMHARTIGHEID. 

Boom, Appel, Regen, Muis, Hart, Aap, Robot, Tulp, Iejoor, Gitaar, Hond, Ei, Inkt, Duif

 

Kerkbalans 2016 van start!

Geachte parochianen,

Vanaf vandaag gaan uw wijkvertegenwoordigers op pad om de kerkbalansenveloppen rond te brengen. Het is de belangrijkste actie van het jaar voor onze kerk om de financiën op orde te houden. Volgende week komen ze de antwoordenveloppe weer op halen.

Lees meer...

2 leden Voices gehuldigd.

Op zaterdag 9 januari aan het eind van de viering in de katholieke kerk hebben wij 2 leden van Voices gehuldigd.
Ine Gerritzen en Jolanda Huisman zijn gehuldigd voor hun 12 ½ jaar lidmaatschap van Voices.
Beiden kregen een bos bloemen en een oorkonde.

Lees meer...

Oplossing puzzel kinderpagina parochieblad januari 2016

 

Klik hier voor de oplossing van de puzzel op de kinderpagina uit het parochieblad van januari 2016.

Uitreiking doopschelpjes

Op de dag waarop de kerk de doop van Jezus in de Jordaan viert, worden traditiegetrouw,
de doopschelpjes meegegeven aan de ouders van de kinderen die in het afgelopen jaar hier in de kerk zijn gedoopt. Dit jaar is dat op zaterdag 9 januari tijdens de viering van 19.00 uur........

Lees meer...

Afscheid pastor Broekhoff

15 januari 2016 neemt de Emmanuel parochie afscheid van pastor Broekhoff.

Klik hier om de uitnodiging te bekijken.

Het Jaar van de Barmhartigheid. (1)

Iedere maand zal er een artikel van een van de pastores verschijnen over de werken van Barmhartigheid. Klik hier om het artikel te lezen.