• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

29-10 parochiesecretariaat gesloten

Donderdag 29 oktober is het parochie-secretariaat gesloten.
Eventuele intenties kunt u in een gesloten envelop met gepast geld (€ 7,-- per intentie) in de
brievenbus doen.

 

 

Afscheid Lonneke

Na negen jaar in onze Emmanuelparochie werkzaam te zijn geweest, zal onze pastoraal werkster Lonneke Gunnink-van den Berg haar werkzaamheden voortzetten in de parochie H. Kruis te Raalte. We nemen als Emmanuelparochie afscheid van Lonneke Gunnink-van den Berg in een speciale viering op ........

Lees meer...

Vertrek Lonneke

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u mede dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, onze pastoraal werkster Lonneke Gunnink – van den Berg, heeft gevraagd een benoeming elders in het bisdom te aanvaarden. Zij heeft hiermee ingestemd...

Lees meer...

Eerste Heilige Communie 2016

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn alweer in volle gang.
Dit jaar zal de Eerste Heilige Communie viering plaatsvinden op zondag 17 april 2016 om 9.00 uur. De presentatieviering is op zaterdagavond 20 februari 2016 om 19.00 uur.

Lees meer...

Boek beeldverslag RK erfgoed

Met groot genoegen kunnen wij u mededelen dat in het najaar (november) een bijzonder boek zal uitkomen onder de titel “Beeldverslag van het Rooms Katholieke erfgoed”. De naam Frans Pluijmaekers is een begrip in het Zuid-Limburgse land en staat bekend als een verwoed verzamelaar van devotieprentjes.....

Lees meer...

Ziekenzalving

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING  TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERING

OP DONDERDAG 29 OKTOBER OM 10.00 UUR IN DE H.HARTKERK  LEMELERVELD

Lees meer...

Rectificatie viering zaterdag 24-10

In de Lemelervelder is abusievelijk vermeld dat er zaterdagavond a.s. geen viering is in onze kerk.... Toch wel, dus. Dit staat ook in het parochieblad en we hebben als werkgroep de viering ook voorbereid. Komt dus allen om 19.00 uur naar de woord/communieviering.

Onderhoud klokken

Vorige week is Klokkenmaker Van der Kerkhof geweest om de klokken te bekijken. De klepel van de grote klok hing er scheef in en beschadigde de klok aan de binnenzijde. Dit hebben we verholpen, evenals de bouten van de andere klokklepels die loszaten of er niet inzaten.

Lees meer...

Concert VOICES in de Brugkerk te Lemelerveld

Zaterdag 10 oktober heeft het publiek in de Brugkerk in Lemelerveld genoten van een prachtig jubileum concert van VOICES.
Voor veel van de deelnemende zangeressen loopt VOICES als een rode draad.......

 

Lees meer...

Mariaviering 17 oktober

               Op zaterdagavond 17 oktober is er in de R.K  kerk in Lemelerveld om 19.00 uur een Maria viering met als thema "Omgaan met gast vrijheid'.De zang wordt verzorgd door Voices , die mooie Maria liedjes zingen. Ook nodigingen we de jongeren onder ons uit om samen met papa of mama een kaarsje bij Maria op te steken.Die avond is er ook een kinderwoord dienst. Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Pelgrimage

We gingen op pelgrimage, we zijn het zoeken niet moe,we blijven onderweg. Dit keer naar Ommen voor een terugkom middag als vervolg op onze pelgrimage naar Drachten en Dokkum. Allereerst was er een bezinning rondom de Kruisweg.

Lees meer...

Afsluiting Bedevaart Kevelaer

Na een mooie bedevaartsdag op de eerste zaterdag van September j.l. is er ter afsluiting een lof.

Dit Kevelaerlof wordt gehouden op zondag  4 oktober a.s. in de Basiliek van de H. Kruisverheffing te Raalte. Aanvang 19.00 uur.

Lees meer...