• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Helpen bij kinderwoorddienst

Zo’n 8 keer per jaar organiseren wij bij ons in de Heilig Hart Kerk een kinderwoorddienst. Dit wordt gedaan door de onderstaande 8 personen, in groepjes. Dus we zijn maar 2 of 3 keer per jaar aan de beurt. Een kinderwoorddienst is simpel opgebouwd: we lezen het evangelie dat ook in de kerk gelezen wordt, bespreken dit met de kinderen en gaan daarna iets knutselen.

Lees meer...

Jubilerende koorleden

Tijdens een feestelijke viering in de H.Hartkerk, ter ere van het feest van Christus Koning en het Caeciliafeest van het dames- en herenkoor, zijn afgelopen zaterdag twee koorleden gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Johan Huijsmans, al 50 jaar lid van het herenkoor en Willemien Smeenk-Logtenberg voor 25 jaar lidmaatschap van het dameskoor.

Lees meer...

Penningmeester gevraagd!

Medio 2016 is het tien jaar geleden dat ik ben aangetreden als penningmeester van de Heilig Hart parochie destijds. Door de overgang naar de Emmanuelparochie is mijn termijn wat langer geweest dan gebruikelijk . Ik ben statutair aftredend en op zoek naar een opvolger.

Lees meer...

Aankondiging vertrek Clazien

Het valt ons niet mee om kort na het afscheid van pastor Lonneke Gunnink, u nu weer het vertrek van één van onze pastores te moeten aankondigen, maar het is niet anders.Het betreft onze jongerenpastor Clazien Broekhoff. Zij werkt nu voor 2 parochies samen voor 80%, de H. Lebuinusparochie en de Emmanuelparochie.

Lees meer...

Overleden

Dinsdagavond 3 november is na een periode van afnemende gezondheid overleden Maria Johanna Wilhelmina Ellenbroek-Schuurman. Ria woonde samen met haar man Kees in woonzorgcentrum Schuilenburg, Landrechtweg 86 in Raalte. Zij is 78 jaar geworden.

Voor haar is de avondwake op zondag 8 november om 19.30 uur in onze kerk, waarna er in het parochiecentrum gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal in besloten kring plaatsvinden in crematorium Kranenburg te Zwolle.
 

Begeleiding: Riky Harink

Kerkbalans november

Komende maand zal de kerkbalans incasso plaatsvinden op 15 november. In december zal ik deze dan voor de laatste keer van dit jaar op 15 december laten plaatsvinden. Zo is er meer spreiding tussen de incasso’s en kan ik in december op tijd bekijken welke ....

Lees meer...

Verlies, hoe verder?

Rouwen om verlies van een dierbare doet pijn en is hard werken. Het leven is dan niet meer zoals het was en soms herken je jezelf niet meer. Je wordt geconfronteerd met vragen die je jezelf stelt: waarom overkomt mij dit, wat gebeurt er met me, wie ben ik nu eigenlijk en hoe moet ik verder?

Lees meer...

Agenda parochieavond 2015

De locatieraad  van de Heilig Hart van Jezus kerk in Lemelerveld nodigt alle parochianen uit voor de parochieavond op donderdag 26  november om 19.30 uur in het parochiecentrum.
De agenda ziet er als volgt uit......

Lees meer...

Doe-middag kinderpastoraat

 

Op woensdagmiddag 25 november van 14:00 uur tot 15:30 uur is er een doe-middag voor kinderen uit groep 3 t/m 8 in het parochiecentrum. De inhoud van deze middag heeft betrekking op de advent. De middag is kosteloos en voor............

Lees meer...

Boerderijviering 25 oktober

Zondag 25 oktober werd er een oogstdank/boerderijviering gehouden op het bedrijf van Annemarie en Herbert Noordman in Lemelerveld. De viering werd georganiseerd door Kerk In Platteland. In een schoongemaakte afdeling, waar alleen nog een paar..........

Lees meer...

Aankondiging parochieavond

     

Op 26 november a.s. vindt de jaarlijkse parochieavond van onze geloofsgemeenschap plaats. In het volgende parochieblad vindt u daarover meer informatie, zoals de agenda van deze avond....

Lees meer...

29-10 parochiesecretariaat gesloten

Donderdag 29 oktober is het parochie-secretariaat gesloten.
Eventuele intenties kunt u in een gesloten envelop met gepast geld (€ 7,-- per intentie) in de
brievenbus doen.