• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Beheer

Werkgroepen Locatieraad


Beheer gebouwen

Voor het onderhoud van de kerk, het parochiecentrum en de bijgebouwen zorgt de werkgroep beheer voor de aansturing. Ook het grote onderhoud, zoals het vervangen van de leien, wordt door deze groep begeleid.

Beheer Parochiecentrum

Met het parochiecentrum beschikken we over een functionele en gastvrije huisvesting die met de kerk verbonden is.
Een onderkomen voor al onze werkgroepen, koren en andere groepen, die nauw met de onze geloofsgemeenschap verbonden zijn.
Een bibliotheek, een jongerenruimte, drie vergaderzaaltjes, een ruime keuken en de grote tuinzaal kunnen voor allerlei bijeenkomsten worden gebruikt.
Het secretariaat beschikt over een professionele ruimte.
Tevens is er een aula voor de opbaring van de overledene gedurende de avondwake en de nacht voorafgaand aan de uitvaart.
Twee vrijwilligers dragen zorg voor het dagelijkse beheer.

Kerkschoonmaak

Elke twee weken wordt de schoonmaak van de kerk met al zijn beelden, koper, banken en gangpaden door een aantal vrijwilligers uit de parochie voor hun rekening genomen. Bij gelegenheid van een huwelijk of jubileum wordt het een keertje extra gedaan, zodat de kerk er altijd schoon en verzorgd uitziet. Eén keer per jaar houden we een grote schoonmaak.

Beheer begraafplaats

Op ons parochiële kerkhof kunnen overleden parochianen ten ruste worden gelegd. Het kerkhof is vrij toegankelijk voor iedereen die een bezoek wil brengen aan het graf van een overledene. Het kerkhof is een plaats waar men troost en aanvaarding tracht te vinden na het overlijden van een dierbare, een plaats waar men zich één kan voelen met de overledene en dankbaar kan zijn voor hetgeen die persoon in het leven heeft betekend. Het beheer van het kerkhof is de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur, zij kunnen ook zorgdragen voor de levering van grafmonumenten.

Vele zaken rond het kerkhof worden in het kerkhofreglement van onze parochie genoemd. Naast de algemene bepaling kunt u in dit reglement alles lezen over de grafrechten, grafmonumenten, begrafenis op het kerkhof en enkele algemene regels.
Dit reglement is te verkrijgen op het secretariaat.

Onderhoud begraafplaatsEen vaste groep vrijwilligers is iedere week te vinden op het kerkhof.

Zij zorgen er voor dat alles er altijd weer piekfijn bij ligt.
Onderhoud tuin

Naast de kerk ligt een fraaie pastorietuin met een grote vijver en talrijke bomen. Het onderhoud van deze tuin wordt iedere donderdag door een aantal vrijwilligers uitgevoerd. Daardoor ligt deze tuin er altijd keurig verzorgd bij.

Aktie Kerkbalans

Onder de naam 'Kerkbalans' doen de drie kerkgenootschappen in ons dorp ieder jaar een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de eigen parochie of gemeente. Het doel van de actie kerkbalans is de financiële medeverantwoordelijkheid voor de kerken bij de mensen bewust te maken om aldus de kerk ‘in balans’ te houden.

 

Van de kerkbalansopbrengst in onze geloofsgemeenschap, de Heilig Hart van Jezus , moeten alle kosten betaald worden. Zoals de, naar rato,  persoonskosten en de bisdom afdrachten van de Emanuel parochie en daarnaast de beheers- en onderhoudskosten van onze kerk. Binnen de parochie zijn de verschillende geloofsgemeenschappen zelf verantwoordelijk voor de  eigen vitaliteit.

Met veel inzet van de vrijwilligers lukt het ons om hier aan te voldoen. De bijdrage van de parochianen is wel onontbeerlijk, omdat er geen andere financiële ondersteuning is.

Kerkradio

De kerkradio is een verbinding vanuit een zender in de kerk naar huis, zodat het kerkgebeuren thuis gevolgd kan worden via een eigen ontvanger. Dit betekent dat de weekenddiensten kunnen worden ontvangen, maar ook de vieringen door de week, zoals uitvaart-, huwelijk-, school- en boeteviering. Het is tot stand gekomen om aan de wens van degenen die aan huis gebonden zijn (bejaarden, zieken, gehandicapten) of met moeite naar de kerk kunnen gaan te voldoen.

Stencilwerk parochie

Twee vrijwilligers zijn  verantwoordelijk voor al het stencilwerk van de kerk. Van parochieblad tot misboekjes. Ze hebben een eigen werkruimte in de kopieerkamer.

Website parochie

De parochie beschikt over een eigen website.
Op www.parochielemelerveld.nl kunt u vele wetenswaardigheden  vinden. Het plaatsen van nieuws uit onze geloofsgemeenschap wordt  op deze site door de webmaster verzorgd.
De werkgroep is het klankbord voor de webmaster en de technische webbeheerder. Jaarlijks wordt een evaluatie gehouden en bekeken hoe de site verbetert kan worden. Het nieuws zelf wordt door alle werkgroepen aangeleverd.