• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Kindje wiegen

1e kerstdag,  11.00 uur Heilig hartkerk.

Dit jaar wordt het kerstverhaal gespeeld door én voor kinderen. Ook zingen we samen voor het kindje in de kribbe. Het wordt een gezellig samenzijn voor groot en klein.

Lees meer...

Gezinsviering op kerstavond

Een kerst  gezinsviering zo gewoon, maar in deze moderne tijd toch nog steeds bijzonder. Want wat als er geen kerstmis meer zou zijn …. Wij nodigen de kinderen, hun ouders, en  andere parochianen van harte uit om op kerstavond om 17.00 uur  dit samen met ons in een woordcommunie viering  te vieren  in de Heilig Hart kerk.

Lees meer...

Adventsactie 2015

Jong geleerd is oud gedaan, een bekende uitspraak die zeker opgaat voor het zorgen voor jezelf, je lichaam, je gebit en wat je eet. Maar hoe leer je dat, als je ouders en leerkrachten er nauwelijks iets over geleerd hebben? De meeste mensen in het Afrikaanse Togo weten maar weinig over gezondheid. Van de zes miljoen inwoners heeft ongeveer de helft minder dan een dollar per dag te besteden.......

Lees meer...

Sirkelslag

De voorbereidingen voor de 19 vormelingen, die 23 april 2016 het Heilig Vormsel van bisschop Woorts zullen gaan ontvangen, zijn begonnen en wel met Sirkelslag. Sirkelslag (www.sirkelslag.nl) is een spel met een wedstrijdelement dat jaarlijks gespeeld wordt door meerdere groepen kinderen in heel Nederland. Dit jaar deden er 225 groepen mee en werd het spel op vrijdagavond 6 november gespeeld.

Lees meer...

Adventsknutselen.

Het was weer een gezellige middag voor de 18 kinderen die aan het knutselen zijn geweest tijdens de adventsknutselmiddag woensdag 26 november in het parochiecentrum.

Nadat een modern adventsverhaal: “Drie meneertjes in de winter” was voorgelezen, mochten de kinderen aan de slag met.........

Lees meer...

Loting obligaties R.K.parochiecentrum.

Bij de jaarlijkse uitloting van de obligaties 2004 t.b.v. het parochiecentrum op de parochieavond van 26 november 2015 zijn de certificaatnummers eindigend op  -53, -63, -73, - 83, -93 betaalbaar gesteld.
Inlevering en uitbetaling van de uitgelote obligaties kan plaatsvinden bij het secretariaat (371253). Deze is geopend op maandag en donderdagmorgen van 9.15 tot 11.30 uur of bij de financieel beheerder van de kerk, L.Broeks, Dalmsholterweg 8, tel 0572-373270.

Helpen bij kinderwoorddienst

Zo’n 8 keer per jaar organiseren wij bij ons in de Heilig Hart Kerk een kinderwoorddienst. Dit wordt gedaan door de onderstaande 8 personen, in groepjes. Dus we zijn maar 2 of 3 keer per jaar aan de beurt. Een kinderwoorddienst is simpel opgebouwd: we lezen het evangelie dat ook in de kerk gelezen wordt, bespreken dit met de kinderen en gaan daarna iets knutselen.

Lees meer...

Jubilerende koorleden

Tijdens een feestelijke viering in de H.Hartkerk, ter ere van het feest van Christus Koning en het Caeciliafeest van het dames- en herenkoor, zijn afgelopen zaterdag twee koorleden gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Johan Huijsmans, al 50 jaar lid van het herenkoor en Willemien Smeenk-Logtenberg voor 25 jaar lidmaatschap van het dameskoor.

Lees meer...

Penningmeester gevraagd!

Medio 2016 is het tien jaar geleden dat ik ben aangetreden als penningmeester van de Heilig Hart parochie destijds. Door de overgang naar de Emmanuelparochie is mijn termijn wat langer geweest dan gebruikelijk . Ik ben statutair aftredend en op zoek naar een opvolger.

Lees meer...

Aankondiging vertrek Clazien

Het valt ons niet mee om kort na het afscheid van pastor Lonneke Gunnink, u nu weer het vertrek van één van onze pastores te moeten aankondigen, maar het is niet anders.Het betreft onze jongerenpastor Clazien Broekhoff. Zij werkt nu voor 2 parochies samen voor 80%, de H. Lebuinusparochie en de Emmanuelparochie.

Lees meer...

Overleden

Dinsdagavond 3 november is na een periode van afnemende gezondheid overleden Maria Johanna Wilhelmina Ellenbroek-Schuurman. Ria woonde samen met haar man Kees in woonzorgcentrum Schuilenburg, Landrechtweg 86 in Raalte. Zij is 78 jaar geworden.

Voor haar is de avondwake op zondag 8 november om 19.30 uur in onze kerk, waarna er in het parochiecentrum gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal in besloten kring plaatsvinden in crematorium Kranenburg te Zwolle.
 

Begeleiding: Riky Harink

Kerkbalans november

Komende maand zal de kerkbalans incasso plaatsvinden op 15 november. In december zal ik deze dan voor de laatste keer van dit jaar op 15 december laten plaatsvinden. Zo is er meer spreiding tussen de incasso’s en kan ik in december op tijd bekijken welke ....

Lees meer...