• 150 jaar

Vrijwilligersavond verzet naar 16 april

Beste mensen, De meesten  van u hebben waarschijnlijk al gehoord dat de verlichte optocht
alsnog doorgaat en wel op zaterdagavond 5 maart om 19.30 uur. Velen willen hier graag naar toe en daarom heeft de commissie voor de vrijwilligersavond (Lyda, Willy en Martin) besloten om de vrijwilligersavond van 5 maart af te gelasten. De nieuwe data voor de vrijwilligersavond wordt zaterdagavond 16 april 2016. Houdt deze avond alvast vrij, nadere info volgt. Namens de commissie vrijwilligersavond.

Kerkbalans 2016

Als er nog mensen zijn die mee (willen) doen aan kerkbalans ,maar waar de enveloppe niet is opgehaald door de wijkvertegenwoordiger omdat men niet thuis was op dat moment, ......

Lees meer...

Aalmoezenier bij tienerclub

Vrijdag avond 12 februari was Jean Pierre Thoni als aalmoezenier te gast, bij groep 2 van de tienerclub. Ruim een uur lang heeft hij de tieners boeiend verteld over zijn werk als aalmoezenier. 

Lees meer...

27-2 speciale vastenviering

In deze viering willen wij ons bezinnen op wat het betekent om te geloven in een God die van zichzelf zegt: ‘Ik ben die er is’. Dat willen we doen in het kader van Vastenactie en van het Vastenactieproject van Socadido in Oeganda. De bisdommelijke organisatie Socadido wil boeren in de regio Teso leren omgaan met de veranderende klimaatomstandigheden, lees: de opwarming van de aarde. Vooral de omgang met water is een probleem.

Lees meer...

Brief voor de Veertigdagentijd 2016 door kardinaal Eijk

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
Politici in de 21ste eeuw lijken wel wat op bergbeklimmers: ze reizen van de ene top naar de                             andere.

Lees meer...

Vastenactie 2016: Oeganda

Even minderen voor een ander”, een bekende slogan die Vastenactie al jaren gebruikt.

Vroeger dacht je dan al snel aan minder eten, drinken of snoepen. Niks mis mee maar                                       tegenwoordig betekent vasten ook vooral minder met onszelf bezig zijn, met ons alledaagse                               drukke bestaan om zo ruimte te krijgen voor de ander.

Lees meer...

Tienerclub, groep 3, bezoekt moskee.

Op zondag 24 januari zijn we met groep 3 van de tienerclub naar de moskee Medine in Raalte geweest.
We zijn hier ontvangen door de meneer die de rondleiding deed.

Lees meer...

Opbrengst kerkbalans 2016

Beste parochianen, Een weekje later dan we gewoon waren maak ik u de opbrengst bekend van de actie Kerkbalans 2016. De opbrengst tot nu toe komt op €71.822,-. Vorig jaar kwamen we uit op €71.987,-.

Lees meer...

De viering van aswoensdag

Met Aswoensdag breekt traditioneel de Veertigdagentijd aan. Op deze dag wordt in de liturgie de as gezegend en vervolgens opgelegd. Het gebruik van de as als teken van persoonlijke boetedoening is een eeuwenoud gebruik dat we al in de Bijbel kunnen vinden. Met Aswoensdag begint de 40-daagse vastentijd; een periode van bezinning, boete en verzoening......

Lees meer...

Creatieve mensen gezocht.

Ook dit jaar willen we als Raad van Kerken weer meedoen met de “Open tuinendagen” op 25 en 26 juni in Lemelerveld. Gezamenlijk met de overige kerkgenootschappen willen we op één locatie weer iets moois laten zien. Tijdens de laatste “Open tuinendagen” in 2014 was het thema : “Verbondenheid”. Voor de ingang van de Brugkerk werden de bezoekers al verwelkomd met........

Lees meer...

Eerste bekendmaking opbrengst Kerkbalans nog even uitgesteld.

Afgelopen maandag heeft de werkgroep kerkbalans de enveloppen van de actie geopend en een telling gemaakt. Daar echter nog  een wijk ontbrak door ziekte van de wijkvertegenwoordiger in de voorafgaande week, zijn er een behoorlijk aantal enveloppen nog niet binnen.

Lees meer...

Veertigdagenkalender 2016

Achter in de kerk ligt een Veertigdagenkalender 2016 ter inzage.

Mocht u belang hebben bij deze kalender dan kunt u die via het secretariaat bestellen voor € 3,--.

 

De pastoraatsgroep.