• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Parochiële Eucharistieviering Online

In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie.

 

Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten plaatsvinden. 
Wel sporen onze bisschoppen ons als pastores, maar ook u parochianen aan, om onze christelijke roeping gestalte te blijven geven en er voor elkaar te blijven zijn. 
We worden hierbij aangespoord om zo creatief mogelijk te zijn.

 

Dat brengt ons bij de aanleiding voor dit bericht.

Want achter de schermen is er deze week door verschillende pastores, bestuursleden en parochianen in Ommen gewerkt om het mogelijk te maken dat we de Eucharistievieringen voortaan live kunnen uitzenden via internet. 
We beginnen hier komende zondag 22 maart al mee.