• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Een jaartje erbij, dankbaar terugkijken

Kortgeleden mocht ik 80 jaar worden.
Dankbaar heb ik met mijn tweelingzus en familie dit feestje gevierd.
Verrast door de vele hartelijke gelukwensen en attenties willen we daarvoor eenieder bedanken.
Je mag dan de leeftijd van de sterken bereiken zoals men dat wel eens zegt.
Het is ook de leeftijd waarop ik mij had voorgenomen om te stoppen met de vieringen in de parochiekerk.
Samen voorbereiden en uitvoering geven aan woordcommunie vieringen, aan jubileum vieringen
alweer wat langer geleden, oecumenische vieringen en avondwake en afscheidsvieringen.
Wat zijn het voor mij waardevolle en mooie herinneringen om op terug te kijken.
Voorbereiden in de werkgroepen, maar ook met u mede parochianen in dankbaarheid terugkijken
op een geleefd leven van een dierbare en daar woorden en inhoud aan geven.
Samen er voor gaan was en blijft de drijfveer, samen er iets moois, iets goeds van maken.
Wat waren er velen met wie ik in dat vertrouwen mocht delen.
Soms kwamen er zomaar teksten voorbij in een opengeslagen boek die zo toepasbaar waren.
Die mag je dan zomaar op dat moment voorbij zien komen.
Wat is toeval, dan dacht ik wel eens, zou God hierin een rol kunnen spelen?
In dat Godsvertrouwen heb ik mij altijd heel goed kunnen vinden en heb ik dat prachtige werk in de kerk
kunnen en mogen doen.
Het is goed geweest, werkgroep leden blijven, anderen volgen weer en hen allen wens ik precies hetzelfde
als dat ik eraan beleefd heb.
Laten we elkaar blijven zegenen met hart en handen iedere dag weer opnieuw,
ik besloot daar menige viering mee en ik wens het iedereen van harte toe.
Aan de vieringen in Brugstede en het Anker wil ik nog graag mijn steentje blijven bijdragen.
 
Een hartelijke groet aan allen, Riky Harink.