• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Vertrek pastor Johan Rutgers

Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons helaas gaan verlaten.
Met ingang van 1 juli heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe benoeming ontvangen en wel om als parochievicaris te gaan werken voor twee parochies: de parochie Sint Maarten (Zeist en de Utrechtse Heuvelrug) en de parochie Sint Lucas (Leusden en omgeving).
Pastor Rutgers wordt de tweede priester van het ene pastoraal team dat voor deze twee parochies is benoemd.
Pastor Rutgers zal gaan wonen in de pastorie van Barneveld.
 
Over een datum en plaats waarop wij als Emmanuelparochie afscheid gaan nemen zult u nog worden geïnformeerd.
Voor onze parochie is het vertrek van pastor Rutgers een verlies.
Voor de ontvangende parochies een verrijking.
Het parochiebestuur en het pastoraal team feliciteren de parochies Sint Lucas en Sint Maarten met deze benoeming alsook pastor Rutgers zelf.
Wij wensen hem van harte nog enkele mooie gezegende maanden in onze parochie en een goede voorbereiding op zijn nieuwe parochie.
 
Het parochiebestuur en pastoraal team