• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Bekendmaking opbrengst kerkbalans 2020

Beste parochianen,

Ik mag u nu de eerste tussenstand bekend maken van onze actie Kerkbalans 2020.

De opbrengst vanuit de toezeggingen tot op dit moment komt op € 68.759,-
Vorig jaar kwamen we toen uit op € 71.320,-

Dat is dus ruim € 2500,- minder dan vorig jaar.
De opbrengst is weliswaar lager dan vorig jaar, maar de goede actie tbv toren zal ook zeker hier een weerslag op hebben gehad.
We mogen zeer tevreden zijn met dit resultaat.

Ik wil, namens pastoraatgroep en locatieraad, iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze kerkbalans.
Speciaal ook de wijkvertegenwoordigers met de helpers voor hun fysieke inspanningen van deze actie.
Telkens maar weer.
Er moest hier en daar wat extra hulp gevraagd worden, maar die is er gelukkig ook gekomen. 
Komende tijd beraden we ons erop hoe we nieuwe manieren kunnen vinden om de actie kerkbalans uit te voeren. 
Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Beste mensen, wij als locatieraad en pastoraatgroep kunnen het namelijk niet alleen.
Daar zijn we elkaar bij nodig.
Samen de schouders eronder om onze Heilig Hart kerk een levendig middelpunt in Lemelerveld te laten zijn.
 
Leo Broeks, penningmeester