• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Torenteam maakt de balans op

Torenteam maakt de balans op.
 
Reeds voor de zomer is er een enthousiaste club mensen bij elkaar gezocht om zich te formeren tot een heus ‘Torenteam’.
Dit team had tot doel de kerktoren nieuw leven in te blazen, onder de slogan: ‘Waardeer het, Repareer het’.
Vele malen is het team bij elkaar geweest om ideeën, plannen en doelen te vergaren en uit te werken.
 
En de eerste doelen zijn bereikt!
Parochianen, inwoners en bedrijven zijn benaderd en gevraagd naar een bijdrage tot behoud van de toren.
Het team is zeer verheugd en dankbaar dat er veel respons op deze actie is gekomen.
Zij kunnen u melden dat er momenteel een bedrag van maar liefst  € 55.969,- op de teller staat!
Daarnaast is het team ook bijzonder content met de toezeggingen van kosteloos materiaal in de vorm van puincontainers, schaftketen etc.
Ook voor de tomeloze inzet van vele vrijwilligers, wijkvertegenwoordigers en koren, zoals tijdens de ‘Open Torendag’ op 19 oktober j.l., is het team bijzonder dankbaar. 
Het team kan nu aan de slag met het volgende punt op de planning, namelijk het aanvragen van vergunningen en offertes, zodat er in het najaar van 2020 een begin kan worden gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van de broodnodige torenwerkzaamheden.
Ze houden u op de hoogte.
Nogmaals hartelijk dank voor alle bijdragen, in welke vorm dan ook!
 
Namens het torenteam,   MoDi
 
Hieronder (nogmaals) de foto's van Hans Heerink, van de 'Open Torendag.'