• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Presentatie nieuwe parochievicaris en lid pastoraal team, pastor Hans de Vries

Komst nieuwe pastor
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie laten wij U het volgende weten.
Onlangs zijn we namens het bisdom benaderd door Vicaris Cornelissen over de beschikbaarheid van een nieuwe pastor.
Dit mede in het perspectief van veranderingen, die binnen enige tijd in het pastoraal team zullen gaan plaatsvinden, waaronder het afscheid volgend najaar van pastoraal werker Gerard Noordink.
We zijn blij U te kunnen meedelen dat het pastoraal team van onze parochie ver-sterkt zal worden met pastor Hans de Vries.
Met ingang van 1 december a.s. zal hij als priester half time (voor de helft van de tijd) in onze parochie en haar geloofsgemeenschappen, komen werken.
Tot voor kort, was pastor Hans de Vries als priester werkzaam in de Marcellinus-parochie in Rijssen/Enter en omgeving.
Maar binnenkort gaat hij dus in onze parochie van start.
Op zondag 1 december aanstaande zal pastor Hans de Vries mee voorgaan in de Eucharistieviering om 11.00 uur in het eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen.
Na afloop van deze viering, kunt U, aan de koffie in het parochiecentrum, nader kennismaken met onze nieuwe pastor.
De officiële presentatie van pastor Hans de Vries zal zijn in het nieuwe jaar, op vrijdagavond 3 januari, om 19.00 uur, in de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Heino.
Ook na afloop van deze presentatieviering, waarvoor U bij deze wordt uitgenodigd, kunt U onze nieuwe pastor ontmoeten.
Als pastoraal team en parochiebestuur verheugen wij ons op de samenwerking met pastor Hans de Vries, en wensen hem Gods zegen en alle goeds in onze Emmanuelparochie