• Meer informatie
Kerk-TV Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Boerderijviering op locatie

Op zondag 29 september was er weer een bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk.
Dit jaar waren we te gast op de boomkwekerij van Gerrit en Rita Koggel, Oude Dijk 7 te Dalmsholte.
De boerderij-viering had als thema “Geworteld zijn”.
Een boom moet stevig in de aarde staan om alle (weers)omstandigheden te doorstaan en ons zo voorzien van al het moois wat ze ons te bieden heeft.
Hoe zijn wij geworteld en hoe houden wij ons staande bij ons leven(swerk).
De landbouw moet zich voortdurend aanpassen aan wat de markt en maatschappij vraagt.
Momenteel voelen boeren dat de vaste grond onder hun voeten niet zo vast meer is. 
 
De dienst begon om 10.00 uur met koffie.
De werkgroep Kerk in Platteland (KIP) van de H. Hart Kerk organiseerde deze viering voor de 6de keer, weer samen met de Willibrordus Kerk  uit Vilsteren.
De dienst werd geleid door pastoraal werkster Marga Kleinovermeen en muzikaal ondersteund door het koor Voices uit Lemelerveld.
Tijdens de overweging vertelden Gerrit en Rita over hun levenswerk en hoe ze daarvan kunnen genieten ondanks alle regels en weersomstandigheden waarmee je om moet gaan.
De opkomst was weer groot en terwijl de regen hoorbaar viel zaten we comfortabel droog in de mooi versierde loods.
Na de dienst was er onder het genot van koffie en krentenbrood, gelegenheid om na te praten met elkaar en was het fijn de waardering voor de landbouw op deze wijze te kunnen delen.