• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Boerderijviering 29 september 2019

Op zondag 29 september houden we een bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk.
Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Koggel, Oude Dijk 7 te Dalmsholte.
Dit jaar heeft de boerderij-viering als thema “geworteld zijn”.
In de agrarische sector ben je met je werkzaamheden letterlijk en figuurlijk gebonden aan de plek.
Gebonden aan de grond en de bedrijfsgebouwen en daardoor ook sterk verbonden met de omgeving, waar families vaak al generaties lang “geworteld zijn”.
De dienst begint om 10.00 uur met koffie.
De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering, die geleid wordt door pastoraal werkster Marga Kleinovermeen.
De zang wordt verzorgd door Voices.
Na de dienst is er gelegenheid om de boomkwekerij van de familie Koggel te bezichtigen.
Zij kweken een zeer uitgebreid assortiment bomen en heesters, algemeen voorkomende soorten maar ook zeldzamere.
Ook adviseren ze u graag over de juiste plek voor uw boom of heester met als devies: "De kracht van de boom zit niet in de takken maar in de wortels".
De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.