• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Onze kerk is over 10 jaar nog open, maar...

Onze kerk is over 10 jaar nog open, maar …
 
Tijdens het Heilig Hartfeest op 30 juni is het al gemeld: onze katholieke kerk wil over 10 jaar nog steeds open zijn.
Dit terwijl we toch te maken hebben met teruglopende inkomsten, een dalend kerkbezoek en minder priesters.
Hoe gaat dat lukken?

Op 9 juli hebben de pastoraatsgroep en de locatieraad hierover gesproken en afspraken gemaakt.
In dit bericht vind je dit terug.

Als we over 10 jaar onze kerk nog steeds open willen houden, moeten we actie ondernemen en plannen maken.
Omdat het reëel is dat de exploitatie over 10 jaar bij de huidige ontwikkeling negatief zal zijn, willen we 2 scenario’s ontwikkelen: 1 scenario waarbij de kerk voor de eredienst blijft behouden, en 1 scenario waarbij dat niet het geval is.

In het eerste scenario worden allerlei activiteiten bedacht/ontwikkeld die mogelijk zijn in onze kerk/parochiecentrum, terwijl de kerk ook gebruikt wordt voor eucharistievieringen door een priester of pastoor.
In het tweede scenario is dat laatste niet het geval.
Dan worden ook activiteiten in de kerk uitgevoerd die niet passen bij een kerk die voor de “eredienst” wordt gebruikt.
Vanzelfsprekend zit er overlap in een aantal activiteiten die in beide scenario’s mogelijk zijn.

Op het moment dat blijkt dat het eerste scenario financieel niet of niet meer haalbaar is, kunnen we overgaan naar het 2e scenario als blijkt dat dit financieel wel haalbaar is.

Bij het 2e scenario kun je onder andere denken aan een relatie met de mogelijke plannen die de gemeente heeft met de Kerkenhoek.
Ook zal contact gelegd worden met de overige bewoners van de Kerkenhoek en met andere belanghebbenden zoals de school en de Brugkerk.
Het idee daarbij is dat er een gezamenlijk ruimtelijk plan gemaakt wordt, gedragen door alle bewoners van de Kerkenhoek, en waarbij zoveel mogelijk invulling gegeven wordt vanuit de wensen van de bewoners van ons hele dorp.
Het is goed mogelijk dat daarbij de kerk ook voor een aantal extra activiteiten gebruikt kan worden.

Het eerste scenario wordt ontwikkeld door de pastoraatsgroep, het tweede door de locatieraad.
De ontwikkeling van beide scenario’s wordt maandelijks gezamenlijk geëvalueerd en bijgesteld.
Vanzelfsprekend wordt de geloofsgemeenschap bij deze plannen ook actief betrokken, net als dat het geval is voor het overkoepelende parochiebestuur.
Indien gewenst of noodzakelijk, worden ook bepaalde ideeën ter advisering of besluitvorming voorgelegd aan het parochiebestuur.

Als eerste concrete stap gaan locatieraad en pastoraatsgroep binnenkort gezamenlijk een bezoek brengen aan 2 katholieke kerken in Enschede, namelijk de St. Jozefkerk en de St. Jacobuskerk, waar pastoor André Monninkhof voorheen pastoor was, en waar pastoor Paul Daggenvoorde de parochie nu leidt.

Als je het leuk vindt, om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van één van deze scenario’s, neem dan contact op met één van de leden van de pastoraatsgroep of de locatieraad.
Je mag ook een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
De locatieraad en de pastoraatsgroep.