• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Viering H.Hartfeest: Groene Kerk en jubilerende vrijwilligers

 
Zondag 30 juni werd het jaarlijkse Heilig Hartfeest in de parochiekerk gevierd.
Hierbij werden vrijwilligers die zich al 25 of 40 jaar belangeloos ingezet hebben voor de parochie in het zonnetje gezet. 
En dat was met de huidige weersomstandigheden geen probleem.
 
Toekomst kerk
Namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep heette Henk Heerink alle aanwezigen van harte welkom.
“De kerk kan niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers”, zei hij.
Maar hij stond ook stil bij de omstandigheden waarin menig parochie verkeert: het voortbestaan in de toekomst.
“We zijn bezig met een visievorming van onze geloofsgemeenschap en het uitgangspunt daarbij is dat ons kerkgebouw de komende 10 jaar open blijft.
Ons kerkgebouw ligt in de Kerkenhoek, een historisch belangrijke plek.
De locatieraad is in gesprek met de gemeente Dalfsen en met Het Oversticht over een herontwikkeling van deze omgeving die past binnen de kanaalvisie”.
Hij riep mensen op om zich aan te melden om mee te denken over deze visie.
Een andere activiteit van het bestuur is het goed en verantwoord omgaan met de schepping.
Daar valt het klimaat en duurzaamheid ook onder.
Onze geloofsgemeenschap heeft zich aangemeld als zogenaamde “Groene Kerk”.
Er is voldaan aan enkele voorwaarden om deze naam te mogen voeren.
En om iedereen dat te laten zien, werd er een bordje naast de nieuwe kerkdeuren aan de muur bevestigd.
 
Huldiging vrijwilligers
Hierna werden Annie Dragt, Frans Koerhuis, Hein Velthuis en Theo Koggel naar voren gevraagd om vandaag maar eens uit de schaduw te treden.
Annie, Frans en Hein hebben zich al 25 jaar en Theo Koggel zelfs 40 jaar “druk gemaakt” met hun werkzaamheden voor onze geloofsgemeenschap.
Bestuursleden spraken lovende woorden over hen.
Annie Dragt  is niet meer weg te denken uit het parochiecentrum.
Ze is gastvrouw en zorgt op haar eigen manier voor het welslagen van vele bijeenkomsten.
Maar Annie is en was meer dan dat.
Ze heeft in de Parochievergadering gezeten, Raad van Kerken en het kinderpastoraat.
En ondertussen helpt ze ook nog mee om het kerkgebouw schoon te houden.
Frans Koerhuis is ook zo’n trouwe gast.
Parochiebestuur, Raad van Kerken en al vele jaren hulp bij de tentvieringen.
Hij is bovendien niet alleen vrijwilliger bij de parochie, het hele dorp maakt van zijn twee rechterhanden gebruik.
Hein Velthuis is liefhebber van de natuur.
Hij bezorgt het parochieblad al 25 jaar in zijn voormalige buurt aan de Zennipweg.
“Een prachtig ommetje” vind Hein zelf.
En hij is ook vele jaren grafdelver geweest op de begraafplaats, totdat het fysiek niet meer kon.
Theo Koggel  begon als lector/acoliet, was lid van de M.O.V.-groep maar vooral mede een grote drijvende kracht voor het onderhoud van het kerkgebouw.
Allen kregen een oorkonde en bloemen.
Ingrid Heerink is ook 25 jaar vrijwilligster maar zij kon niet aanwezig zijn.
Zij zal op 12 oktober gehuldigd worden op de vrijwilligersavond van de parochie.
Met het uitbrengen van een toost op de vrijwilligers en op het voortbestaan van onze parochie werd er nog gezellig nagepraat.