• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Palmpasen in Lemelerveld

Zondagmorgen was het weer een drukte van belang bij de Brugkerk want de Raad van Kerken hield hier de Palmpasendienst.
De kinderen stonden er met hun palmpaasstok in de hand en zelfs de koning op een ezel kwam kijken. Ja, de ezel had er duidelijk zin in, hij ging maar wat graag voorop  in de optocht.
Onder gezang ging de stoet naar binnen om vervolgens een rondje door de kerk te maken. De voorbereidingsgroep vertelde wat er allemaal gebeurde toen Jezus op het Tempelplein in Jeruzalem aankwam. Voor- en tegenstanders van Hem liepen te hoop.
In de uitleg en gebeden kwam tot uitdrukking dat een kleine ezel het bij Jezus wint van een groot wit paard. Oog voor het kleine en voor de kwetsbare mensen. Hoop en bevrijding voor wie in de verdrukking zijn geraakt.
De opbrengst van de collecte was dan ook voor het Sociaal Steunpunt van de Kerken. Hiervan worden paaspakketten voor de minima van Lemelerveld samengesteld.
Na afloop van de viering ging men in optocht naar Brugstede waar ook een rondje door het huis werd gemaakt. En ook hier kende de ezel geen drempelvrees, dit tot genoegen van de bewoners. Er werd gezongen en de kinderen kregen een kleine traktatie. Met een dankwoord namens de bewoners ging iedereen weer tevreden naar de Brugkerk terug.