• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Bekendmaking opbrengst kerkbalans 2019

Beste parochianen,
Ik mag u nu de eerste tussenstand bekend maken van onze actie Kerkbalans 2019.
De opbrengst vanuit de toezeggingen tot op dit moment komt op € 71.320,-
Vorig jaar kwamen we toen uit op € 75.300,-
Dat is dus € 4000,-  minder dan vorig jaar.De opbrengst is ongeveer gelijk aan het jaar 2017. Tov vorig jaar is er gemiddeld minder toegezegd bij een gelijk aantal binnen gekomen formulieren en dan telt het verschil al snel door.
Er zullen nog wel een aantal kerkbalansenveloppen binnen komen, maar we moeten er wel vanuit gaan dat het verschil blijft. Hopelijk blijft dit geen trend voor de komende jaren.
Ik wil, namens pastoraatgroep en locatieraad, iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze kerkbalans. Speciaal ook de wijkvertegenwoordigers met hun helpers voor hun inspanningen van deze actie. Er moest hier en daar wat extra hulp gevraagd worden, en die is er gelukkig ook gekomen.
Wij als locatieraad en pastoraatgroep kunnen het namelijk niet alleen. Daar zijn we elkaar bij nodig. Samen de schouders eronder om onze Heilig Hart kerk een levendig middelpunt in Lemelerveld te laten zijn.
Laat dat onze drijfveer zijn en blijven.

Leo Broeks, penningmeester