• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Kerkbalans 2019 van start!

Geachte parochianen,
Evenals voorgaande jaren houden we de actie kerkbalans in januari. Komende week gaan uw wijkvertegenwoordigers op pad om de kerkbalansenveloppen rond te brengen. Het is de belangrijkste actie van het jaar voor onze kerk om de financiën op orde te houden. Komende jaren zal het erop aankomen of we ons hoofd boven water kunnen houden. We moeten met elkaar zorgen dat de kerkbijdrage op peil blijft, zeker met het afnemende kerkbezoek en stijgende kosten wordt het steeds moeilijker om de normale gang van zaken te betalen. U ziet dat aan ons overschot op het verlies en winst overzicht. Deze is de laatste jaren telkens met € 1000,- geslonken. Afgelopen jaar hadden we eindelijk weer een positief resultaat. Hopelijk wilt/ kunt u daar rekening mee bij het invullen van het antwoordformulier. Volgende week komen de wijkvertegenwoordigers de enveloppes weer op halen. Probeert u deze zoveel mogelijk klaar te leggen, het is al een hele inspanning van onze wijkvertegenwoordigers om alles na te lopen. Mocht u ze gemist hebben kunt u de enveloppe bij hen aan huis brengen, maar mag u deze ook in de brievenbus van het parochiecentrum doen. Ze komen dan vanzelf bij mij terecht. Op de nieuwe banner( hierboven op de website) is een knop “ informatie”, waardoor u op een aparte pagina komt met extra informatie en over giften aan de kerk. Deelname aan kerkbalans is van levensbelang voor onze geloofsgemeenschap en voor de voortgang van onze activiteiten in en om de kerk. Van harte aanbevolen!
Leo Broeks, penningmeester.