• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

ZijActief afdeling Lemelerveld viert haar 80-jarig bestaan.

Met een kerkdienst, receptie, diner en een cabaretavond heeft ZijActief haar 80-jarig bestaan gevierd.
Het feest werd geopend op dinsdag 11 december met een viering uit dankbaarheid in de H. Hartkerk. Voorzitster Annie Kelder ontstak na haar openingswoord een kaars voor de zieke leden en ter nagedachtenis aan alle overleden leden, die tachtig jaar geleden de basis hebben gelegd van de jubilerende vrouwenvereniging.
Voorgangster pastoraal werkster Marga klein Overmeen keek terug op het belang van vrouwenverenigingen voor de samenleving.
Aan het eind van een sfeervolle dienst, opgeluisterd met zang van het dameskoor, werd het feest voortgezet in het parochiecentrum.
De voorzitster kon hier in haar welkomstwoord diverse afgevaardigden van ZijActief regio Salland en andere genodigden verwelkomen.
Onder genot van een hapje en drankje werd het een gezellige middag, waarin de bestuursleden ditmaal ook in het zonnetje werd gezet. Zij werden namens de leden beloond met een kerstbakje en een gezamenlijke High Tea.
Tot slot bedankte voorzitster Annie Kelder al de genodigden en leden voor hun aanwezigheid en sprak de hoop uit dat “85 jaar” ZijActief ook gevierd mag worden.

Op woensdag 12 december werden de feestelijkheden voortgezet in Zaal Reimink, waar de ruim tachtig aanwezige leden hebben genoten van een heerlijk diner.
Tijdens de koffie werden jubilarissen toegesproken, gehuldigd en gefeliciteerd met hun 40 en 50 jaar lidmaatschap. De oudste jubilaris, Tonnie Huijsmans-Mulder, is 60 jaar lid en nog steeds actief op velerlei gebied.
De avond werd verder opgevuld met het optreden van cabaretgroep “Hoe?Zo!.
De groep presenteerde een programma met veel humor, actualiteit en daarnaast ook ruimte voor serieuzere zaken. Prachtige typetjes werden ten tonele gebracht, zoals Bertus de Küttelboer, André met de fietsstuur en nog vele andere.
Tot slot zong de groep het lied “t wórdt allemoal nog vól better”, wat volop werd meegezongen door de leden. Met een staande ovatie werd de avond afgesloten. Tenslotte bedankte de voorzitster alle leden voor hun aanwezigheid en werden zij nog verrast met een groepsfoto. ZijActief kan met veel plezier terugkijken op een mooi gevierd jubileum!