• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Levendige parochieavond achter de rug

Het was een min of meer vaste opkomst van ongeveer 40 personen, die een wat bijzondere avond meemaakten op 29 november. De parochieavond begon, zoals gewoonlijk, met het formeel gedeelte: notulen van de vorige keer, mededelingen van pastoraatsgroep en locatieraad, financiën en beheer. Van de gelegenheid maakte onze nieuwe pastoor André Monninkhof graag gebruik door kennis te maken met de aanwezige parochianen.Hij gaf aan dat hij graag in contact wil komen met zoveel mogelijk mensen in Lemelerveld, ook de jeugd. De eerste stap op dit gebied heeft hij al gezet door de zondag ervoor na de voetbalwedstrijd van het eerste elftal in de kantine in gesprek te gaan met dat elftal, maar ook met anderen.

De pauze werd benut door de locatieraad door de aanwezigen een formulier met een 3-tal vragen met stellingen in te laten vullen. Direct na de pauze werden de uitkomsten op een groot scherm gepresenteerd. Zie hiervoor het bijgevoegde overzicht.

Daarna presenteerde adviseur Eddy Oude Wesselink de uitkomsten van 16 door hem gehouden interviews met Lemelervelders, die ook gingen over het gebruik van de kerk en de gedachten die de geïnterviewden hadden over de toekomst ervan. Eddy sloot af met de woorden “Uiteindelijk besluit u zelf of onze kerk dicht gaat, vanavond en de komende jaren …”.

De uitkomsten van zowel deze vragenlijst als de gehouden interviews zullen door de locatieraad en de pastoraatsgroep verwerkt worden in een visie op het toekomstig gebruik van de kerk. Wordt vervolgd.