• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Gaat onze (katholieke) kerk dicht?

Dit was het thema dat afgelopen donderdagavond is besproken tijdens de jaarlijkse parochievergadering. De avond begon zoals altijd eerst met het officiële gedeelte met mededelingen, financiële rapportages en dergelijke. Van de gelegenheid maakte ook onze nieuwe pastoor André Monninkhof gebruik om zich voor te stellen. Voor een aantal Lemelervelders vond de kennismaking blijkbaar eerder plaats: hij vertelde dat hij een aantal jongeren had gesproken in de voetbalkantine na afloop van de wedstrijd van het 1e elftal.

Tijdens de pauze werden een drietal vragen met stellingen uitgedeeld over de toekomst van de kerk. Opvallende uitkomsten waren de volgende:
- 90 % van de aanwezigen was van mening dat de kerk als dorpskerk behouden moest blijven, voor geloofsactiviteiten maar ook voor andere activiteiten,
- 85 % vond dat de kerk zelf het initiatief moest nemen, en een visie over de toekomst zou moeten ontwikkelen,
- 80 % vond dat de jongeren meer betrokken zouden moeten worden. Als het gaat om de soort activiteiten die in en om de kerk uitgevoerd konden worden, was er een wisselende voorkeur, waarbij muziekactiviteiten, tentoonstellingen, wandelen/fietsen,  geloofs- en spirituele activiteiten het hoogst scoorden.

Na de pauze gaf Eddy Oude Wesselink een toelichting op de uitkomsten van de interviews die hij heeft gehouden met 16 Lemelervelders. Deze uitkomsten waren in lijn met de uitkomsten uit de gehouden vragenlijst. Dit betekent dat hier een vervolg op moet komen: de locatieraad en de pastoraatsgroep gaan daarom met deze uitkomsten aan de slag, in overleg met het overkoepelende parochiebestuur van de Emmanuëlparochie. U hoort hier begin volgend jaar meer over.

De locatieraad