• Meer informatie

Dankdag voor gewas en arbeid.

Op woensdag 7 november is het ”dankdag voor gewas en arbeid”.
De Raad van kerken nodigt u van harte uit om  deze avond samen God te danken, voor de zegeningen van het afgelopen jaar in een dienst in de Lichtbron,  Kerkstraat 17 te Lemelerveld.
In deze dienst hoopt ds R. de Graaf voor te gaan. De thema van deze dienst is : ‘Loofhuttenfeest.  Dankfeest voor oogst en werk,  Tienduizenden redenen tot dankbaarheid’
Deze avond treed ook het zangkoor ‘De lofstem’ uit Lemele op.
Er zal deze avond gecollecteerd worden voor de kerk, en de 2e collecte is bestemd voor stichting Dorcas ( voor de arme mensen in deze wereld)
De dienst begint om 19.30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee met elkaar na te praten